“Het lijkt alsof er geen enkele les is getrokken uit de eerste coronagolf”

“Het lijkt alsof er geen enkele les is getrokken uit de eerste coronagolf. We zitten in dezelfde situatie. Het testsysteem is niet in orde. En van de beloofde bijkomende middelen voor de ziekenhuizen is er nog geen euro op het terrein aangekomen.” PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw is bijzonder kritisch voor de regering.