Regering wil tankbeurt en energiefactuur 243 euro duurder maken, PVDA wil maatregelen tegenhouden

.

Als het van de federale regering afhangt, zullen gezinnen in ons land gemiddeld 243 euro extra moeten ophoesten voor brandstof en verwarming. Dat blijkt uit de klimaatplannen die federaal minister voor Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) in de Kamer uit de doeken deed.

In die plannen prijkt de zogenaamde “koolstoftaks”: een nieuwe taks die vanaf 2027 geheven wordt op benzine, diesel, gas en stookolie. Een asociale taks die op de steun kan rekenen van de voltallige regering, van liberalen en christendemocraten tot groenen en sociaaldemocraten.

PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw kondigt aan dat zijn partij alles uit de kast zal halen om deze maatregel tegen te houden. “De federale regering wil ons blauw doen betalen aan groene taksen. Asociaal én inefficiënt, vinden wij. Het jaagt de werkende mensen alleen maar op kosten en het helpt het klimaat voor geen meter vooruit.”

De vorige poging van de regering om een koolstoftaks in te voeren, door minister Khattabi, strandde eind 2020 door het grote protest, onder meer van de PVDA. Toen duidelijk was dat in ons land geen draagvlak bestond, begon de Vivaldi-regering te rekenen op Europa. “Dat de koolstoftaks nu via de Europese achterdeur toch opnieuw op ons bord komt, is een groot democratisch probleem. Het kan mensen niet schelen of de koolstoftaks een Belgische of een Europese stempel draagt, ze lusten er niet van en ze hebben gelijk”, aldus Raoul Hedebouw.

Vanaf 2027 zouden we meer moeten betalen voor benzine (+0,10€/l), diesel (+0,12€/l), stookolie (+0,12€/l) en gas (+0,009€/kwh). Voor een gezin dat 15.000 km rijdt per jaar op diesel wordt tanken 90 euro duurder, voor wie verwarmt en kookt op gas met een gemiddeld verbruik van 17.000 kwh/jaar tikt de energiefactuur 153 euro extra aan. In totaal goed voor 243 euro aan koolstoftaks per jaar.

“Mensen die hun auto nodig hebben om te gaan werken, doe je met een koolstoftaks alleen maar dieper in de portefeuille tasten. Je helpt hen op geen enkele manier aan een realistisch alternatief. Maakt zo’n maatregel het openbaar vervoer plots toegankelijker, stipter en comfortabeler? Ik dacht het niet. Gaan mensen plots wél hun huis kunnen isoleren? Integendeel, ze houden nóg minder over aan het einde van de maand”, reageert Raoul Hedebouw.

“Het is niet door de bevolking nóg meer te belasten, dat we de klimaatverandering aanpakken. Integendeel, de koolstoftaks vergroot de ongelijkheden en ondergraaft elk mogelijk draagvlak. Wat we nodig hebben is een ambitieus sociaal klimaatbeleid, dat mensen helpt en niet pest, en zorgt voor betaalbare initiatieven. Dat kan alleen met massale publieke investeringen in openbaar vervoer en een publieke aanpak voor het isoleren van gebouwen”, besluit Raoul Hedebouw.