“Laten we investeren in kindergeld in plaats van erop te besparen”

.

“Investeringen in kinderopvang en kinderarmoede zijn broodnodig, maar dat doe je niet door het geld te gaan halen bij gezinnen”, zo reageert Lise Vandecasteele, Vlaams parlementslid voor de PVDA, op de voorstellen die Vooruit vandaag lanceert. “Het kindergeld is een belangrijk instrument om kinderarmoede tegen te gaan, laat ons daarin investeren, niet erop besparen.”

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau stelt voor om honderden miljoenen te besparen op het kindergeld, door het enkel voor kinderen met speciale noden nog te indexeren. Bovendien wil de partij het kindergeld twee jaar minder lang uitkeren, tot 23 in plaats van 25 jaar.

Lise Vandecasteele vindt het onbegrijpelijk dat Vooruit pleit voor een niet-indexering van het kindergeld, terwijl de partij zich daar de afgelopen twee jaar net tegen verzet heeft. “Wij roepen Vooruit op om te stoppen met de N-VA achterna te lopen en te kiezen voor echt sociaal beleid, met een herwaardering van het kindergeld en forse investeringen in de kinderopvang.”

“Twee jaar lang hoor ik de parlementsleden van Vooruit kritiek geven op de Vlaamse regering die via het niet indexeren van het kindergeld honderden miljoenen bespaart. Dan kan ik nu echt niet begrijpen dat diezelfde mensen nu dit voorstel verdedigen”, aldus een scherpe Lise Vandecasteele.

“Mochten de verkiezingen niet nog een jaar voor ons liggen, je zou denken dat dit een passage is uit een regeerakkoord met de N-VA”, gaat Vandecasteele verder. “Wij werken liever aan een progressief verhaal, met een welvaartsvaste kinderbijslag zoals in de rest van het land. Elk kind heeft daar recht op, met extra versterkingen voor zij die dat het meest nodig hebben. Zo kunnen we de strijd tegen kinderarmoede echt opvoeren. We hebben nood aan een nieuw sociaal en progressief verhaal op links in plaats van rechts achterna te lopen. Durf de grote vermogens aanspreken in plaats van te besparen bij gezinnen.”

De PVDA is ook niet te vinden voor een verplichte kinderopvang. “Vooruit verwart rechten met plichten. Wij willen ouders de vrijheid geven om te kiezen hoe ze hun kinderen opvoeden.” Volgens Vandecasteele is het wel de taak van de overheid om te voorzien in een veilige en kwaliteitsvolle kinderopvang voor elk kind waarvan de ouders dit wensen. “De focus ligt voor ons op het investeren in een lagere kind-begeleider ratio, zodat kinderverzorgsters niet langer voor negen kinderen moeten zorgen, hogere lonen voor het personeel en een meer professionele omkadering.”