PVDA-actie in Namen: werd omzendbrief nultolerantie partnergeweld wel toegepast om Marielle te beschermen?

Foto Solidair, Jean-Philippe Wéry

De PVDA voerde op 2 december om 12.30 uur actie voor het Justitiepaleis van Namen. De actie herdenkt de 23 slachtoffers van vrouwenmoord dit jaar in ons land. De partij bracht gedenkplaten mee en legde bloemen neer met de boodschap: “Niet één meer!”

In de nacht van 27 op 28 november stierf Marielle. Ze werd zeer gewelddadig om het leven gebracht door haar partner. Marielle was 40 jaar oud en het 23ste slachtoffer van vrouwenmoord dit jaar in België. Het zoveelste. Onduldbaar.

“Hoeveel vrouwen zullen er nog sterven onder de slagen van een man?”, vraagt Maartje De Vries, voorzitster van PVDA-vrouwenbeweging Marianne zich af. “Vorige zondag kwamen we in Brussel nog met meer dan 10.000 mensen op straat om stop te zeggen tegen het geweld op vrouwen. Dat was een duidelijk signaal: de strijd tegen geweld op vrouwen moet een echte politieke prioriteit worden.”

“Op basis van de beschikbare informatie vragen we ons af of de overheid in deze zaak niet een deel van de verantwoordelijkheid draagt”, aldus De Vries. De politie was de week voor de moord al tussenbeide gekomen toen de moordenaar geweld pleegde op Marielle.

“Deze man staat bekend bij het gerecht. Hij werd op nauwelijks een jaar tijd drie keer veroordeeld voor huiselijk geweld tegen zijn partner. Een naaste van Marielle getuigde onlangs dat hij enkele dagen voor de tragedie door de politie nog betrapt was op geweldpleging tegen zijn partner. In dit geval had de omzendbrief van het parket inzake nultolerantie bij partnergeweld moeten gelden. Die zegt dat de geweldenaar moet worden gearresteerd en dat het slachtoffer wordt opgevangen. In het geval van Marielle is dat niet gebeurd. Waarom? Vanwaar die lakse houding? Ligt de fout bij de politie die besliste de omzendbrief niet na te leven? Of bij de onderzoeksrechter die de agenten toestemming gaf om te vertrekken? Dit soort situaties mag niet meer voorkomen in een land dat het Verdrag van Istanbul heeft geratificeerd”, stelt Maartje De Vries.

Het Verdrag van Istanbul inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen werd in 2016 door België geratificeerd. Dat verdrag bevestigt dat er middelen moeten vrijgemaakt moeten worden om geweld echt te bestrijden. Enkel zo kan justitie haar werk doen en kunnen slachtoffers correct begeleid worden.

“Een van de belangrijkste punten van het verdrag is dat vrouwen die slachtoffer zijn van geweld op een veilige plaats terecht moeten kunnen. De organisaties die daarmee bezig zijn, slaan echter alarm. Door plaatsgebrek moeten ze elk jaar honderden vrouwen weigeren. Die hebben dan vaak geen andere keuze dan naar huis terug te keren”, zegt Maartje De Vries.

Het Verdrag van Istanbul is nochtans bindend. Door het verdrag te ondertekenen verbindt België zich ertoe het te respecteren. “Artikel 5 is heel duidelijk: als landen de aanbevelingen van het verdrag niet toepassen, worden ze medeverantwoordelijk voor vrouwenmoord”, aldus Maartje De Vries.

De PVDA wil dat er dringend wordt opgetreden. De strijd tegen geweld tegen vrouwen moet een echte politieke prioriteit worden en het Verdrag van Istanbul moet worden toegepast. Dit gaat in tegen het huidige beleid. In augustus zei minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) dat “de politie andere prioriteiten heeft”.

De PVDA eist:
- dat het onderzoek naar de moord op Marielle nagaat of de omzendbrief van het parket inzake nultolerantie bij partnergeweld inderdaad niet is toegepast en waarom;
- dat er politieke maatregelen worden genomen om die omzendbrief te laten toepassen;
- de invoering van een stalkingalarm;
- de uitvoering van het Verdrag van Istanbul, met name de noodzaak om justitie meer financiële middelen te geven zodat die haar werk kan doen en voldoende kan investeren in de preventie, opvang en begeleiding van slachtoffers.

lala la


2 reacties

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.
  • Danny Bogemans
    heeft deze pagina gevolgd 2019-12-03 14:29:33 +0100
  • Webredactie
    publiceerde deze pagina in Nieuws 2019-12-02 12:09:11 +0100

Volg de PVDA op de voet