Tien dringende doelstellingen voor het nieuwe normaal

Sterren zie je pas als het donker wordt. Uit de coronacrisis hebben we geleerd dat niet de CEO’s de wereld doen draaien, maar gewone mensen zoals u en ik. Verpleegkundigen en dokters, rekkenvullers en kassiersters, dokwerkers en poetsvrouwen, leraars en truckchauffeurs. Veel te veel om op te noemen. Zij doen de samenleving draaien. Zij zijn de echte helden.

We zullen niet aanvaarden dat die mensen vandaag de rekening betalen. De coronacrisis heeft er zwaar ingehakt. Veel mensen verloren een deel van hun inkomen, hun job of zelfs hun leven. Na de gezondheidscrisis volgt een economische shock, en misschien een tweede golf van het virus.

Daarom moeten we ons beschermen. Onze gezondheid beschermen. Onze job beschermen. Ons inkomen beschermen. Daarom deze tien voorstellen. Tien prioriteiten voor een betere samenleving na corona.

Met oude recepten uit het verleden zal dat niet lukken. We moeten nieuwe wegen durven inslaan. Geen business as usual, maar sociaal beleid. Niet besparen, zoals gisteren, maar investeren in de samenleving van morgen.

Investeren in een andere politiek. Geen politici in een wereldvreemde bubbel, maar dicht bij de mensen. Geen graaicultuur, maar eerlijke politiek. Geen ministers die problemen maken, maar problemen oplossen.

Investeren in jobs. We verhinderen afdankingen, en zorgen met een ambitieus investeringsplan voor nieuwe banen in de zorg, de bouw, openbaar vervoer, duurzame energie en industrie.

Investeren in een volwaardig inkomen voor mensen. We eisen 90% inkomensgarantie voor wie economisch werkloos is. Zelfstandigen en cultuurwerkers krijgen extra steun. We verhogen sociale uitkeringen tot boven de armoedegrens en trekken het minimumloon op.

Investeren in de zorg voor onze ouderen. We pleiten voor een pensioen van minstens 1.500 euro netto, en investeren in kwaliteitsvolle, betaalbare woonzorgcentra.

Beursspeculanten en multimiljonairs hebben onze hulp niet nodig. Wat we nu moeten doen is investeren in een sociale, rechtvaardige samenleving. Daar gaan we samen voor.

Peter Mertens,
voorzitter PVDA

 

1. EEN CORONATAKS OP MULTIMILJONAIRS

Een éénmalige vermogensbelasting van 5% op fortuinen boven 3 miljoen euro is meer dan ooit nodig. Je treft er niet de middenklasse mee, maar enkel een kleine elite van superrijke multimiljonairs. Ons voorstel is grondig doordacht en perfect uitvoerbaar. Samen zorgen we ervoor dat het slapende kapitaal van multimiljonairs eindelijk geactiveerd wordt.

Met de opbrengst, 15 miljard euro, betalen we de meest dringende noden: de economische werkloosheid, steun voor zelfstandigen en kunstenaars, een armoedefonds en extra verpleegkundigen in ziekenhuizen en rusthuizen. Met een deel van de opbrengst zetten we een turbo op de creatie van nieuwe jobs in de duurzame economie.

 

2. ZORGFONDS XXL

Applaus kun je niet tussen je boterham leggen. Respect voor onze zorghelden, dat betekent: volwaardige lonen, veilige werkomstandigheden, meer personeel. Het is hoog tijd voor nieuwe investeringen, na jaren van noodlottige besparingen. Als we nieuwe drama’s in rust- en ziekenhuizen willen vermijden, moeten we nu middelen vrijmaken.

Nog voor de coronacrisis losbrak, slaagde de PVDA erin om, dankzij de druk van de witte woede, een Zorgfonds van 400 miljoen euro vrij te maken, goed voor 4.000 bijkomende jobs. Nu willen we de volgende stap zetten. Met een Zorgfonds XXL investeren we in 10.000 extra jobs, betere lonen en extra beschermingsmateriaal. Zo blijven we corona de baas.

 

3. HET LOON VAN POLITICI HALVEREN

Nu de eerste coronagolf voorbij is komt de waarheid boven water. Minister Maggie De Block vernietigde de strategische voorraad mondmaskers zonder die aan te vullen, zodat onze zorghelden zonder wapens naar het front moesten. Minister Wouter Beke liet de coronacrisis in de rusthuizen volledig ontsporen.

Zo kan het niet verder. Na jaren van harde besparingen, communautair geruzie en postjespakkerij is het tijd voor eerlijke politiek. Stop de graaicultuur. Wij willen politici die weten wat er leeft en de bevolking dienen, in plaats van zichzelf te bedienen. Daarom stellen wij voor om het loon van ministers en parlementairen te halveren.

 

4. MINDER MINISTERS, MÉÉR EENHEID

Om één virus te bekampen hebben we in ons klein Belgenlandje blijkbaar negen ministers van volksgezondheid nodig. Zes ministers van mondmaskers hebben we. En misschien nog een zevende voor de elastiekjes? Zo kan het niet verder. Corona stopt niet aan de taalgrens. We hebben één minister van volksgezondheid nodig, geen communautaire versnippering.

De belangrijkste bevoegdheden willen wij opnieuw duidelijk op federaal niveau. Gezondheidszorg. Sociale zekerheid. Klimaat. Mobiliteit. Op al die domeinen, die zo belangrijk zijn voor onze samenleving, zorgt splitsingsdrang en versnippering tot tijdverlies en chaos. Minder ministers, zou dat niet veel efficiënter zijn?

 

5. ONS INKOMEN BESCHERMEN

Veel mensen verliezen door corona een stuk van hun inkomen. Wij willen het inkomen van de mensen zoveel mogelijk beschermen. Bij economische werkloosheid garanderen we werknemers 90 procent van het inkomen. We voorzien extra steun voor zelfstandigen en freelancers, en verhogen de sociale uitkeringen tot boven de armoedegrens.

De coronacrisis mag niet misbruikt worden om mensen te ontslaan. De werkende klasse is niet verantwoordelijk voor deze crisis. We moeten onze werkgelegenheid en koopkracht de komende maanden zoveel mogelijk op peil houden. Dat is goed voor ons, maar ook voor de economie, nu mensen minder consumeren door de crisis.

 

6. EEN BETER LOON VOOR CORONAHELDEN

Gewone mensen doen de samenleving draaien. Dat hebben we uit de coronacrisis geleerd. Zorg- en ziekenhuispersoneel, vrachtwagenchauffeurs, havenarbeiders, magazijnmedewerkers en kassiers, werknemers bij het openbaar vervoer, schoonmaakpersoneel, huisvuilophalers. Teveel om op te noemen.

Toch worden net deze helden die het land doen draaien dikwijls slecht betaald. Zij verdienen meer respect. En vooral: een beter loon. Geen éénmalige bedanktbonus, maar een structurele upgrade van hun loon en werkomstandigheden. Een uurloon van 14 euro, dat zou het minimum moeten zijn.

 

7. EEN PENSIOEN VAN 1500 EURO

De coronacrisis bracht aan het licht hoe ouderen in onze samenleving worden behandeld. Na een leven van hard werken en veel belastingen betalen moeten mensen overleven met een veel te klein pensioen. En wie hulpbehoevend wordt verdwijnt in een rusthuis dat in volle coronacrisis maar al te vaak een sterfhuis werd.

Ouderen zijn geen kostenpost. Zij zijn de pioniers die ons alles hebben geleerd. Zij verdienen respect. In de wereld na corona zetten we ouderen niet langer aan de kant. We geven iedereen een volwaardig pensioen van minimum 1500 euro. En we investeren in kwaliteitsvolle en betaalbare rusthuizen. Waardig ouder worden is een recht, geen luxe.

 

8. 200 MILJARD INVESTEREN IN DUURZAME JOBS

Om uit de wurggreep van het virus te ontsnappen hebben we een paardenmiddel nodig, een financiële injectie recht in het hart van de samenleving. Wij willen niet dat de miljarden van de reddingsfondsen terechtkomen in beursbubbels en bankrekeningen van superrijken, zoals na de financiële crisis van 2008. Publiek geld mag niet geprivatiseerd worden.

Wij investeren het geld liever in de samenleving. Met een publieke Toekomstbank en een ambitieus investeringplan pompen we op 10 jaar 200 miljard euro in honderdduizenden duurzame jobs. Gezondheidszorg. Groene en betaalbare energie. Openbaar vervoer. Duurzame industrie. Energiezuinige woningen. Onderwijs, cultuur en sport. Dat is de toekomst.

 

9. ZELFSTANDIGEN EN CULTUURWERKERS ONDERSTEUNEN

Terwijl veel kmo's en zelfstandigen het moeilijk hebben, zien internetgiganten en supermarktketens – denk maar aan Amazon, Colruyt of Carrefour – hun winsten flink stijgen. Wij willen dat de sterkste schouders ook een duit in het zakje doen. Overdreven coronawinsten romen we af.

Met de opbrengst richten we een noodfonds op voor zelfstandigen en kmo's. Van cafébazen over boekenwinkels tot start-ups: veel zelfstandigen zien zwarte sneeuw. We maken extra middelen vrij voor de cultuur- en evenementensector, die met 200.000 werknemers bijzonder zwaar getroffen is door de coronacrisis.

 

10. HET VACCIN IS VAN IEDEREEN

Duizenden wetenschappers over de hele wereld werken hard om een vaccin voor Covid-19 te vinden. Maar grote farmareuzen willen nu al munt te slaan uit de pandemie. Zij willen het vaccin voor zich houden om er veel winst mee te maken. Dat is onaanvaardbaar. Iedereen heeft recht op het coronavaccin, tegen de laagst mogelijke prijs.

We hebben nood aan samenwerking, niet aan concurrentie. Wij willen geen privatisering van het coronavaccin. Desnoods moet de overheid dwanglicenties opleggen, zodat farmabedrijven verplicht worden om het vaccin tegen kostprijs beschikbaar te stellen voor iedereen. Winst maken op corona, dat doet je niet.