De PVDA onthult een lijst met rijke Belgische families en hun activiteiten in twee van de grootste belastingparadijzen

Foto: Belga.

Op 12 maart heeft de Europese Unie haar zwarte en grijze lijsten van belastingparadijzen herzien. Oxfam hekelt het feit dat de EU enkele van 's werelds schadelijkste belastingparadijzen, zoals Panama en Hongkong, van deze lijsten schrapt. De PVDA deelt de bezorgdheid van de ngo en hekelt het feit dat de Unie onder druk van politiek en economisch lobbywerk een stap achteruitzet en haar nieuwe lijst wil baseren op het formele engagement van landen en niet op hun reële praktijk.

“De Europese Unie schrapt van de lijst de landen die zich engageren om hun wetgeving aan te passen”, zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens. “Hongkong bijvoorbeeld werd van de zwarte lijst gehaald, niet omdat het de onfrisse fiscale praktijken heeft teruggedrongen, maar, en dat is het toppunt, omdat het die niet langer alleen hanteert voor winsten die in het buitenland zijn gemaakt, maar ook voor winsten die in Hongkong zelf zijn gerealiseerd. We hebben een lijst nodig die steunt op feiten. Daarom maken we de namen bekend van de rijke Belgische families die geïnvesteerd hebben in twee belangrijke belastingparadijzen die al van de Europese lijst zijn gehaald, Panama en Hongkong. En we stellen de EU voor een uitdaging: kan ze ons garanderen, voordat die offshore-landen van alle blaam worden ontheven, dat de bedrijven van die rijke families er niet langer actief zijn met de bedoeling fiscale of andere regelgeving te ontwijken.”

Onze lijst telt 37 rijke Belgische families die actief zijn in Panama en 13 in Hongkong.

De PVDA vraagt dat er zowel op Belgisch als op Europees niveau, een lijst van belastingparadijzen wordt opgemaakt op basis van feiten en een verbod voor elke Belgische/Europese natuurlijke of rechtspersoon om een vennootschap in de vermelde landen te hebben, tenzij hij vooraf heeft aangetoond dat de vennootschap er reële en zuiver legale economische activiteiten uitoefent.

Panama

 • Familie Arslanian (diamantairs): genoemd in de Panama Papers.
 • Familie Boël: leden van de familie staan in het Panamese handelsregister vermeld als beheerders van een of meerdere bedrijven.
 • Familie Brackx: genoemd in de Panama Papers.
 • Familie Chodiev: genoemd in de Panama Papers.
 • Famille Cigrang: een familielid staat in het Panamese handelsregister vermeld als beheerder van een of meer bedrijven.
 • Familie De Cloedt: genoemd in de Panama Papers.
 • Familie de Croÿ: prins Henri de Croÿ staat in het Panamese handelsregister vermeld als beheerder van verschillende bedrijven.
 • Familie de Laet Derache: familieleden staan in het Panamese handelsregister vermeld als beheerders van een of meer bedrijven.
 • Familie de Merode: familieleden staan in het Panamese handelsregister vermeld als beheerders van een of meer bedrijven.
 • Familie De Moerloose: genoemd in de Panama Papers.
 • Familie Deferm: genoemd in de Panama Papers.
 • Families de Spoelberch, de Mevius, Van Damme: genoemd in de Panama Papers.
 • Familie Dragone: genoemd in de Panama Papers.
 • Familie Emsens: een familielid staat in het Panamese handelsregister vermeld als beheerder van een of meer bedrijven.
 • Familie Forrest: een familielid staat in het Panamese handelsregister vermeld als beheerder van een of meer bedrijven.
 • Familie Frère: naasten van de familie staan in het Panamese handelsregister vermeld als beheerders van een of meer bedrijven.
 • Familie Haegelsteen: een lid van de familie staat in het Panamese handelsregister vermeld als beheerder van een of meer bedrijven.
 • Familie Haspeslagh: bezit een Luxemburgs bedrijf met een filiaal in Panama.
 • Familie Huts: genoemd in de Panama Papers.
 • Familie Ibragimov: genoemd in de Panama Papers.
 • Familie Janssen: genoemd in de Panama Papers.
 • Familie Kestekoglou (Leonidas): genoemd in de Panama Papers.
 • Familie Konig (diamantairs): genoemd in de Panama Papers.
 • Familie Lhoist-Berghmans: filiaal van de groep Lhoist in Panama.
 • Familie Mehta (diamantairs): genoemd in de Panama Papers.
 • Familie Paquot: een familielid staat het Panamese handelsregister vermeld als beheerder van een of meer bedrijven.
 • Familie Relecom: een lid van de familie staat in het Panamese handelsregister vermeld als beheerder van een of meer bedrijven.
 • Familie Santens: genoemd in de Panama Papers.
 • Familie Saverys: genoemd in de Panama Papers.
 • Familie Steinmetz (diamantairs): genoemd in de Panama Papers.
 • Familie Ullens de Schooten: familieleden staan in het Panamese handelsregister vermeld als beheerders van een of meer bedrijven.
 • Familie Van Den Broeke: genoemd in de Panama Papers.
 • Familie Van der Mersch: een lid van de familie staat in het Panamese handelsregister vermeld als beheerder van een of meer bedrijven.
 • Familie Vandemoortele - Swenden: genoemd in de Panama Papers.
 • Familie Velge-Bekaert: familieleden staan in het Panamese handelsregister vermeld als beheerders van een of meer bedrijven.
 • Familie Verdonck: genoemd in de Panama Papers.
 • Familie Vlerick en andere KBC-aandeelhouders: de bank KBC werd al genoemd in de Offshore Leaks en Knack schreef onlangs dat KBC (samen met ING en BNP Paribas Fortis) voor 10 miljard euro twijfelachtige transacties heeft uitgevoerd, overschrijvingen van de Litouwse bank Ukio Bankas naar Belgische bankrekeningen, voor bedrijven uit verschillende belastingparadijzen, onder andere Panama en de Britse Maagdeneilanden.

Hongkong

 • Families Ackermans-Bertrand & van Haaren: filiaal/filialen van de groep AvH in Hongkong.
 • Familie Colruyt: filiaal/filialen van de groep Colruyt in Hongkong.
 • Familie De Clerck: filiaal/filialen van de groep Beaulieu in Hongkong.
 • Familie Dejager: justitie zou frauduleuze circuits hebben ontdekt die via Hongkong verlopen.
 • Familie De Nul: filiaal/filialen van de Luxemburgse NV Sofidra in Hongkong.
 • Familie Emsens: filiaal/filialen van de firma’s Etex en SCR-Sibelco in Hongkong.
 • Familie Janssen: filiaal/filialen van UCB in Hongkong.
 • Familie Lhoist-Berghmans: filiaal/filialen van Lhoist in Hongkong.
 • Familie Lippens: Ageas (AG Insurance), waarvan de familie Lippens nog altijd aandelen bezit, is verschillende keren vermeld in de Paradise Papers, in het bijzonder vanwege verschillende offshorebedrijven in Hongkong.
 • Familie Plouvier: de groep Kreglinger, eigendom van de familie Plouvier, wordt verdacht van houtsmokkel en de verkoop van dat hout zou geregeld zijn via schermvennootschappen in Hongkong.
 • Familie Saverys: filiaal/filialen van CMB en Euronav in Hongkong.
 • Familie Solvay: filiaal/filialen van de groep Solvay in Hongkong.
 • Familie Velge-Bekaert: filiaal/filialen van de groep Bekaert in Hongkong.

4 reacties

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.
 • Jean Festraets
  heeft gereageerd 2019-03-15 21:16:47 +0100
  Beste,
  Mijn gedacht, moest ik de Regering zijn, dan zou ik dit doen: Dat ontduikingsgeld zou moeten in beslag genomen worden en evenveel belast worden zoals arbeiderslonen al die jaren belast geweest zijn geworden aan : 33% belasting en met terugwerkende kracht over al die jaren van belastingsontduiking heen en al die Euro’s EERLIJK herverdelen : 1é ) Staatsschuld direct vereffenen en 2é) de overschot aan alle mensen EERLIJK herverdelen, beginnende met de armste inkomens. 3é) Huurgelden voor huizen en appartementen drastisch inkorten en blokeren tot 10% van het inkomen. 4) Leegstanden die één jaar leegstaan: verplichten deze in zeer goede staat te doen brengen die aan de huidige verplichte normen voldoen binnen één maand en dan te doen verhuren aan dezelfde 10% inkomsten Bij TE slechte staat om nog in orde te brengen, verplichten binnen de maand af te breken en de grond te verkopen;. Nog betere ideën om de “Armoede” op te lossen?, laat uw voorstel maar horen. Met vriendelijke groeten: Jean.F.
 • Jan Theunis
  heeft gereageerd 2019-03-13 10:36:33 +0100
  Het zijn zo goed als allemaal ‘household names’, er zijn maar 4 accountancy vennootschappen (EY, KPMG, Deloitte en PPWC) die voor dit ‘schoon volk’ de fiscale ‘fraude of ‘ontwijkings’-constructies uitwerken. Mochten onze en de andere EU-politici hierover transparantie afdwingen en de versluierde kapitalen doen terugkomen en ‘normaal’ belasten, heeft de Belgische begroting een miljarden/overschot en tevens gigantische overschotten om alle bezuinigingen te schrappen, iedereen met dividenden te voorzien van voldoende inkomsten, een degelijke sociale zekerheid, een ‘groene’ reconstructie van heel onze afgebrokkelde infrastructuur, een uitstekende gezondheidszorg, gratis top-onderwijs én wetenschappelijk onderzoek van wereldklasse. Zelfs dan blijft er genoeg over om – indien andere landen hetzelfde doen, om de dreigende klimaat/catastrofe af te houden en om te buigen naar een opnieuw gezonde planeet. Die genoemde families zullen zelfs genoeg overhouden om hun huidige levensstijl, met enkele ecologische bijsturingen, te behouden. Moeilijker dan dat is het niet.
 • Jan Theunis
  heeft deze pagina gevolgd 2019-03-13 10:35:39 +0100
 • Marc Le Belge Bernard
  heeft gereageerd 2019-03-13 09:46:37 +0100
  Daar ga wij het geld die tekort is halen voor de sociale zekerheid! !!!!!!++

We hebben jouw steun nodig