Er zijn grenzen overschreden: democratische rechten moeten gerespecteerd en verbeterd worden

.

“Wat de Vivaldi-regering nu eerst en vooral moet doen, is luisteren naar het protest van de vakbonden en het middenveld, en het wetsontwerp dat de vrijheden inperkt, intrekken.”

De vakbonden trokken vandaag door Brussel, samen met 25.000 betogers uit het hele land en uit alle sectoren. Ze kwamen op straat om het recht op collectieve actie te verdedigen, een recht dat vandaag zwaar wordt ondermijnd. Door de directie van Delhaize. Door nieuwe rechterlijke beslissingen die steeds verder gaan. En door het wetsontwerp van de Vivaldi-regering, dat de vrijheid inperkt en het begrip demonstratieverbod wil invoeren in het strafrecht

“Het is hoog tijd dat de regering eens luistert naar de verkozen vertegenwoordigers van de werknemers in de bedrijven. Het is hoog tijd om opnieuw zuurstof te geven aan de publieke vrijheden”, zegt PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw. “Wat de Vivaldi-regering nu eerst en vooral moet doen, is luisteren naar het protest van de vakbonden en het middenveld, en het wetsontwerp dat de vrijheden inperkt, intrekken.”

De aanval op het betogingsrecht gebeurt op een laffe manier. De Vivaldi-regering deed hierover geen aankondiging. Ze probeerde de wet via een subparagraaf door de Kamercommissie Sociale Zaken te laten goedkeuren. Gelukkig stak de PVDA daar een stokje voor. De bespreking is nu uitgesteld tot 7 juni. Een eerste overwinning. De PVDA gaat voor de volledige intrekking van het wetsontwerp. Democratisch rechten zijn mensenrechten. Daar mag men niet aan raken.

De laffe aanval is des te erger omdat ook Vooruit, PS, Groen en Ecolo in de regering zitten. Partijen die zich progressief noemen, maar wel in het geniep het betogingsrecht willen beknotten.

Raoul Hedebouw: “De regering voert een repressiebeleid tegen de werknemers van Delhaize en tegen de sociale beweging. Ze kiest de kant van het grootkapitaal, zowel bij Delhaize als elders. Loonblokkering voor de werknemers versus recordwinsten voor de multinationals: de kloof tussen arbeid en kapitaal wordt alsmaar groter. In plaats van de ongelijkheid weg te werken, vergroot de regering de repressie. Ze probeert de slechte resultaten van vijf jaar Vivaldi-beleid te verbergen door het protest de kop in te drukken in haar laatste regeringsjaar. Wel, ze zal de PVDA op haar weg vinden.”

Onder de betogers vandaag dus ook heel wat Delhaiziens. Zij strijden al twee maanden voor hun job en arbeidsvoorwaarden. Ze voeren actie op een vreedzame manier, maar toch kregen ze te maken met meerdere vormen repressie:

  • Fouillering voor ze binnen mogen op een ondernemingsraad;

  • Deurwaarders en politie die piketten opbreken;

  • Syndicalisten die gehandboeid worden afgevoerd;

  • Waterkanon naast een onderhandelingsmeeting om te intimideren;

  • Een rechter die zijn territoriale bevoegdheid overtreedt en acties verbiedt in heel het land;

  • Een rechter die het handelsrecht boven het stakingsrecht stelt;

  • Vakbondsmilitanten en hun gezinnen die thuis een deurwaarder op bezoek krijgen om hen “preventief” een dwangbevel te overhandigen;

  • Politie die “preventief” syndicalisten in hun auto tegenhoudt, identiteitskaarten opeist en acties verbiedt op straffe van boete.

Dit is geen fictie. Het is vandaag echt aan het gebeuren in België.

Ook de activisten van Greenpeace en meerdere vakbondsleiders ondervinden de gevolgen van dit beleid. Voor de PVDA zijn er grenzen overschreden. De democratische rechten moeten gerespecteerd en verbeterd worden.