De klimaatrevolutie heeft je nodig, steun ons plan!

Beeld je eens in: een land dat niet bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Een land, met propere lucht, dat draait op 100% hernieuwbare energie.

We zijn ervan overtuigd: in 2050 kunnen we in zo’n land leven. Op voorwaarde dat we nu beginnen werken aan een ambitieuze klimaatrevolutie die de superrijken doet betalen. Een fenomenaal sociale klimaatrevolutie die de bevolking niet op kosten jaagt, maar zorgt voor beter geïsoleerde huizen, gratis openbaar vervoer en betaalbare energieprijzen.

Ontdek de 10-punten-programma van de PVDA voor een sociale klimaatrevolutie .

  1. De tijd dringt. 60% minder uitstoot tegen 2030
  2. Klimaat kent geen grenzen. Eén minister voor klimaat, energie en mobiliteit
  3. Als het klimaat een bank was, dan was het al gered. Elk jaar 5 miljard euro extra publieke investeringen
  4. Laat de grote vervuilers betalen. Bindende uitstootnormen voor grote bedrijven
  5. Power to the people. Betaalbare energie in eigen handen
  6. Maak plaats voor de waterstofrevolutie
  7. Masterplan isolatie. Goed voor het klimaat en de portemonnee
  8. Routeplan 2030. Verdrievoudig het aandeel van trein, tram, bus & metro in de verplaatsingen
  9. Durf kiezen voor gratis openbaar vervoer
  10. Géén CO2-taks. De klimaatrevolutie moet sociaal rechtvaardig zijn
1.991 ondertekenaars, op naar 2.000!

Velden met een * zijn verplicht.