Germain Mugemangango

°1973

Germain is Franstalig woordvoerder van de PVDA en fractieleider van de PVDA in het Waals parlement.

We hebben jouw steun nodig