De partij telt 12 federale en 25 regionale volksvertegenwoordigers, en tientallen provinciale raadsleden, gemeenteraadsleden en districtsraadsleden. Zij leven aan een gemiddeld werknemersloon van 1.600 à 1.800 euro per maand. Onze verkozenen vertrekken van het principe straat-raad-straat. Ze betrekken de mensen bij de besluitvorming, via hoorzittingen, volksvergaderingen, petities en acties.

Of het nu gaat om betaalbaar wonen, het openhouden van bibliotheken of publieke zwembaden, milieu-investeringen en voldoende groene publieke ruimte, op de PVDA-raadsleden kan je rekenen.

De PVDA heeft afdelingen in heel het land. En daar waar er nog geen afdeling actief is, staan onze deuren open om samen met ons actief te worden. Zo lang het maar onder het motto is: eerst de mensen, niet de winst.

En wat zeggen de mensen over de PVDA?

  • Het is een partij op mensenmaat
  • Ze draait niet rond de pot
  • Ze doet goed werk voor de gewone mens in de samenleving
  • De verkozenen van de PVDA zijn zelf gewone werkende mensen

Schrijf als eerste een reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.

We hebben jouw steun nodig