Jan Busselen

Lijsttrekker - Brussels Parlement

40 jaar, lijsttrekker Brussels Parlement

Jan is fractiemedewerker voor de PVDA in het Brussels Parlement en stadsactivist met een passie voor muziek. Op 26 mei wil hij de eerste Nederlandstalige verkozene voor de PVDA in het Brussels Parlement worden.

We hebben jouw steun nodig