Jos D'Haese

°1992

Jos is klimaatactivist, woordvoerder van PVDA Antwerpen en initiatiefnemer van het festival DiverCity. Jos werd vorig jaar verkozen voor de districtsraad van Borgerhout, waar de PVDA mee beleid voert. Hij zet zich in voor een radicale omslag naar een duurzame economie. Als bioloog kan hij zich ontspannen tijdens een wandeling of trektocht in de natuur. Hij wordt fractieleider van de PVDA in het Vlaams parlement en gaat er zich toeleggen op de speerpunten klimaat en kinderarmoede.

We hebben jouw steun nodig