Juridische adviezen bevestigen: graaipensioenen De Croo en Bracke zijn illegaal

.

Vanmorgen kregen de fracties in het federaal parlement twee nieuwe juridische adviezen, deze keer specifiek over de pensioenextra’s voor gewezen Kamervoorzitters. Volgens PVDA zijn de advocatenkantoren duidelijk: de toeslagen vallen onder het plafond-Wijninckx en ze uitkeren is dus illegaal. De PVDA legt de volledige terugvordering vandaag voor aan het Bureau van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

“Diegenen die mist willen spuien met een semantische spelletje over het verschil tussen een rente, vergoeding of pensioen mogen nu stoppen”, reageert PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw. “De adviezen zijn unaniem: de bedragen vallen onder de bepalingen van de wet-Wijninckx. Als dat wordt overschreden, wat het geval is bij De Croo en Bracke, dan zijn ze illegaal.”

De adviezen dateren van 9 maart, maar pas op 15 maart kregen de parlementsleden ze doorgestuurd. “Opnieuw wordt er cruciale informatie achtergehouden door de Kamervoorzitster”, merkt Hedebouw op. “We vragen al van in het begin op om het debat open en bloot te voeren. Gedaan met de achterkamerpolitiek. Daarom blijven we bij ons voorstel om een onderzoekscommissie op te richten. Die geeft de beste garantie dat de hele zaak in alle transparantie onderzocht en bediscussieerd wordt. Maar alle traditionele partijen stemden de urgentie weg. Zelfs Peter De Roover van N-VA, die in De Zevende Dag nochtans zei dat hij ons voorstel steunt.”

Deze middag komt het Bureau van de Kamer samen. “Al bijna 18.000 mensen tekenden onze petitie om elke euro terug te eisen. We zullen dan ook de onmiddellijke terugbetaling van de volledige bedragen op tafel leggen. Dat is de enige juiste beslissing”, besluit Hedebouw.