Katrien Gernaey

18e plaats - Federaal Parlement

Katrien Gernaey uit Kapellen is 34. Voorzitster PVDA-Kapellen, onthaalmedewerkster.

We hebben jouw steun nodig