Kevin Kestemont

2e plaats - Federaal Parlement

Kevin Kestemont, 29 jaar, leerkracht, vakbondsafgevaardigde ACOD Onderwijs, muzikant

We hebben jouw steun nodig