Eerst de mensen

Eerst de mensen, niet de winst. Niets typeert de PVDA (Partij van de Arbeid) beter dan dit uitgangspunt. Mensen zijn geen nummer. Een mens is meer. Een samenleving is geen jackpot. Een samenleving is meer.

De commercie wint steeds meer veld. Gezondheid, werk, onderwijs, milieu, inspraak, internationale solidariteit en vrede worden opgeofferd aan het koude geldgewin.

Wij willen de prioriteiten opnieuw juist stellen. De samenleving weer op haar voeten zetten. Vandaar ‘eerst de mensen, niet de winst’.

Ook in de PVDA geldt het uitgangspunt: ‘eerst de mensen’. Een partij waar gewone mensen zich thuis voelen. Een partij waar waarden als menselijkheid, solidariteit en rechtvaardigheid echt iets willen zeggen. Een actieve partij, met meer dan 20.000 leden in heel het land. De groei zit er flink in. Een partij die niet eigenwijs is, maar wel eigenzinnig. Die zegt waar het op staat. Links voor de raap.

Peter Mertens,
PVDA-voorzitter

Energie is geen luxe

Gas, elektriciteit en water worden duurder. Nochtans zijn dat geen luxeproducten, maar levensnoodzakelijke behoeftes.

Ook andere basisrechten zoals gezondheid, mobiliteit en wonen worden heel duur. In een democratische samenleving zouden basisrechten niet mogen afhangen van de dikte van je portefeuille. Ze zouden er moeten zijn, voor iedereen.

De overheid komt tussen om banken te redden en grote ondernemingen cadeaus toe te stoppen, maar de gewone burger betaalt de rekening, dubbel en dik.

Wij willen de prioriteiten opnieuw juist stellen. Eerst de mensen, niet de winst. Dat kan onder meer door:

 • Betaalbare, duurzame energie voor iedereen. Stop de extra taksen op elektriciteit (Turteltaks) en verlaag de btw op gas en elektriciteit weer van 21 naar 6 procent
 • Het invoeren van maximumprijzen op brood, water, huur en andere levensnoodzakelijke producten
 • Behoud van de automatische indexering van de lonen
 • Echte loonsverhogingen en beter betaalde jobs voor jongeren
 • Verhoging van pensioenen en vervangingsinkomens

Op uw gezondheid

Wat wens je elkaar het meeste toe?

Precies, een goede gezondheid.

Op initiatief van de PVDA werd Geneeskunde voor het Volk opgericht. Dat zijn elf groepspraktijken met meer dan tweehonderd medewerkers, met artsen, verpleegkundigen, sociaal assistenten, psychologen, kinesisten, diëtisten en ook vaste vrijwilligers. Zowel in Vlaanderen, Wallonië als in Brussel zorgen ze voor gratis geneeskunde van hoge kwaliteit en toegankelijk voor iedereen.

In ons land kan echter één op de zeven gezinnen zijn gezondheidsfactuur niet betalen. Wij willen de prioriteiten opnieuw juist stellen. Eerst de mensen, niet de winst. Zoals Dr. Dirk Van Duppen, gemeenteraadslid in Antwerpen, die voorstelt om via openbare aanbesteding het beste geneesmiddel aan de laagste prijs te verkrijgen. Dankzij zijn voorstel, bekend als het kiwimodel, daalde de prijs van cholesterolverlagers met 84 procent. Gezondheidszorg draait om mensen. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn.

De miljonairstaks

SwissLeaks, LuxLeaks, Panama Papers, elk jaar haalt een nieuw fraudeschandaal de krantenkoppen. En dan is er zogezegd geen geld voor een echt sociaal beleid. Natuurlijk schort er iets, als je niets doet aan de grote fiscale fraude die tot 30 miljard euro oploopt. Als je een aantal miljonairs onbekommerd laat en hun belasting steeds lager maakt. Natuurlijk raak je in de problemen als je de grote fortuinen onbelast laat en vermogenswinsten vrijwel niet belast. Natuurlijk krijg je problemen wanneer je telkens opnieuw het geld zoekt bij dezelfde bevolkingsgroep, de werkende mensen. Ondertussen verrijkt een kleine minderheid van de bevolking zich schaamteloos, met grote schade voor de hele samenleving.

Wij willen de prioriteiten opnieuw juist stellen. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Vandaar dat wij een miljonairstaks voorstellen. Zo'n taks op de vermogens boven de één miljoen euro treft enkel de twee procent rijkste gezinnen in ons land, maar levert jaarlijks wel meer dan acht miljard euro op. Geld dat we broodnodig hebben voor nieuwe jobs in het onderwijs en de zorgsector, voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling, en voor een herfinanciering van de sociale zekerheid.

Een goeie job is een mensenrecht

Vast en degelijk werk is erg belangrijk. Het zorgt voor een inkomen, een vriendenkring, een vast levensritme en waardering. Een goede baan zorgt voor zekerheid in het leven.

Maar vast en degelijk werk hebben staat steeds meer onder druk. Onregelmatige werkuren, flexibiliteit, een hels tempo en extra uren draaien worden dagelijkse kost. Dat knaagt aan de gezondheid, en aan het gezinsleven. De winstmachine maakt dat het nooit snel genoeg en nooit goed genoeg lijkt te zijn. Hoe moet dat dan om arbeid en gezin te combineren?

Wij willen de prioriteiten opnieuw juist stellen. We werken om te leven, niet andersom. Er moet opnieuw respect komen voor arbeid, voor voltijdse banen en menswaardige lonen. Dat kan onder meer door:

 • een herverdeling van de beschikbare arbeid door de 30-uren-week met loonbehoud. In Güteborg toont men dat het kan!
 • herstel van de vervroegde pensionering en het prepensioen.
 • nieuwe banen in het onderwijs, de gezondheidszorg, de kinderopvang en het openbaar vervoer

Wij gaan hun crisis geen twee keer betalen

Acht jaar na de crisis van 2008 is er niets wezenlijk veranderd. Integendeel. Grootbanken zijn machtiger dan ooit. Multinationals gebruiken de situatie om massaal af de danken en slechtere loon- en werkvoorwaarden op te leggen. En in een grote hold-up verhuisden miljarden euro’s naar de allerrijksten.

Ondertussen zit één op de vier jongeren in Europa zonder werk, legt men de bedelstaf op aan hele volkeren, groeit ook bij ons het aantal ‘werkende armen’ en betaalt de zelfstandige middenklasse mee de rekening.

Wij willen de prioriteiten opnieuw juist stellen. Het roer moet drastisch worden omgegooid, via:

 • de oprichting van een publieke banksector, waar het spaargeld veilig is
 • het aan banden leggen van speculatie: verbod op hefboomfondsen, risicoproducten en kortetermijnspeculatie
 • de afschaffing van de belastingparadijzen
 • het invoeren van een echte vermogensbelasting op Europees niveau
 • het investeren in nieuwe publieke tewerkstelling: scholen, kindercrèches, verpleging, isolatie van woningen, bouw van sociale woningen, openbaar vervoer en publieke dienstverlening.

Red Is The New Green

Zonder biodiversiteit hebben we niets te eten. Is er geen schone lucht om in te ademen. Is er geen water dat schoon genoeg is om te drinken. De natuur, de diversiteit aan planten, dieren en ecosystemen vormen de sleutel van ons leven. De ontregeling van het klimaat bedreigt de komende generaties. IJskappen en gletsjers smelten, oceanen verzuren, droogtes worden afgewisseld met stortbuien, het weer wordt grillig. Dat zijn gevolgen van de opwarming die wij vandaag al voelen. En in het zuiden van de planeet nemen watertekort, voedseltekort en ongezonde omgevingen toe. Dat lijdt nu al tot honderdduizenden klimaatvluchtelingen.

De systeempartijen zitten allemaal vast in het fossiele denken, dat de economie laat draaien rond fossiele brandstoffen onder druk van de lobbys van de allergrootste energiemonopolies.

Wij willen de prioriteiten opnieuw juist stellen. Dat vraagt een langetermijnplanning: een radicale omschakeling naar hernieuwbare energie, naar stadsverwarming en isolatie, naar klimaatneutrale steden en productiemethodes, naar meer publiek transport. Met respect voor tewerkstelling en sociale rechtvaardigheid. Het klimaatprobleem is een systeemprobleem. Zolang er gerekend wordt op koolstoftaksen, een CO2-markt, groene marketing en eco-business is de strijd tegen de klimaatverandering gedoemd om te mislukken. Wij houden een warm pleidooi voor een andere maatschappelijke logica, die van het Socialisme 2.0.

Socialisme 2.0: een samenleving op mensenmaat

In onze maatschappij is alles te koop. Mensen worden getoetst op hun bruikbaarheid, zoals elke andere waar. De rijkdom die werkende mensen met hun intelligentie en hun arbeid produceren, wordt niet opnieuw in de maatschappij geïnvesteerd. Ze verdwijnt in de dikste portefeuilles van grote aandeelhouders. Een oligarchie van multinationals en grote banken zwaait de plak.

Wij willen de prioriteiten opnieuw juist stellen. Wij willen een samenleving op mensenmaat. Waar democratie betekent dat we ook echt kunnen beslissen over de essentiële zaken in het leven. Waar verkozenen verantwoording moeten afleggen voor hun prestaties. Waar er recht is op werk. Waar er een toekomst is voor jongeren. Waar een baan hebben ook zekerheid betekent. Waar gezondheidszorg, huisvesting en onderwijs gegarandeerd worden. Waar de ecologische bronnen en de verzamelde kennis van de mensheid erkend worden als gemeenschappelijk erfgoed. Waar de banken een publieke functie vervullen, in plaats van te speculeren, en waar de sleutelsectoren onder maatschappelijke controle komen. Waar de gemeenschap opnieuw greep krijgt over de productie, en waar er kan gepland worden in functie van de behoeften van de mens en de draagkracht van de natuur. Kortom, wij streven naar een socialistische samenleving, waar de mens centraal staat, niet de winst. Dan pas kan de mens maker van zichzelf worden. Dat is voor ons Socialisme 2.0.

Change The World

Volgens het voedselagentschap van de Verenigde Naties kan de aarde meer dan voldoende produceren om iedereen te voeden. Ook op een duurzame manier. Toch zijn bijna een miljard mensen chronisch ondervoed, en hebben nog eens twee miljard mensen geen voedselzekerheid. Elke tien seconden sterft een kind aan ondervoeding. De wereld wordt ingericht op het ritme van het winstbejag. De agro-industrie heeft meer macht dan ooit, water wordt een koopwaar en gewetenloze beleggers speculeren zelfs op voedsel en honger. De wereld staat op zijn kop.

Onze regeringen vinden geen geld om de beloofde 0,7 procent van de rijkdom vrij te maken voor ontwikkelingshulp. En sinds de crisis gaat het erop achteruit. Er wordt gesnoeid in ontwikkelingshulp, terwijl nieuwe peperdure oorlogsvliegtuigen en bommen worden aangekocht. Miljoenen mensen ontvluchten honger, armoede en oorlog. Belgische militaire interventies in het Midden-Oosten veroorzaakten mee de vluchtelingenstroom.

Wij willen de prioriteiten opnieuw juist stellen. Eerst de mensen, niet de winst, onder meer door:

 • niet deel te nemen aan buitenlandse militaire interventies
 • meer en betere ontwikkelingshulp
 • schulden van ontwikkelingslanden aan België kwijt te schelden
 • vluchtelingen menswaardig te ontvangen

Op je werk

De PVDA telt 20.000 leden en groeit elke dag. Wij volgen geen duurbetaalde opiniepeilingen om te weten of we nu wel of niet in de volkswijken, op de werkvloer of in sociale organisaties moeten aanwezig zijn. We zijn er gewoon.

We zijn actief in 120 bedrijven en kantoren en in 140 steden en gemeentenin heel het land. Zowel in Vlaanderen, in Brussel als in Wallonië. En waar we nog niet actief zijn, staat onze deur gewoon open voor jou. Iedereen kan een kleine of grote, bijdrage leveren.

Onze organisatie telt ook talrijke vakbondsmilitanten. Al te snel wordt vergeten dat we veel hebben bereikt door de collectieve actie van de werkende bevolking. Betaalde vakantie, pensioenen, sociale zekerheid en vrije meningsuiting werden bekomen door sociale strijd. We zullen ze ook moeten verdedigen door sociale actie, en daarvoor heb je sterke en strijdbare vakbonden nodig.

De PVDA in tien kernwoorden

Waar gewone mensen thuis zijn. Arbeiders, bedienden, ambtenaren, werklozen, jongeren, intellectuelen en zelfstandigen. De PVDA telt 20.000 leden en ze voelen zich allemaal ‘thuis’ bij de partij.

Eenheid. De enige nationale partij in het land met afdelingen in meer dan 140 steden en gemeenten en in 120 bedrijven en kantoren. Zowel in Vlaanderen, Wallonië als Brussel.

Veelzijdigheid. Actief rond een erg divers palet aan werkterreinen. Werk en wonen, gezondheid en milieu, onderwijs en democratische rechten, internationale solidariteit en vrede.

Openheid. Met een democratische werking, transparante structuren en een open blik op de wereld staat de partij ver weg van de achterkamertjes en de lobbypolitiek.

Luisterend oor. Steeds een vinger aan de pols op de werkvloer, op school of kantoor, of in de wijk.

Nuance. Met onderbouwde analyses en tussenkomsten. Ver weg van zwart-wit-standpunten, maar wel links voor de raap.

Daadkracht. Geen praatbarak, maar een partij die er iets aan doet. Zoals Geneeskunde voor het Volk, met zijn 80 dokters in 11 praktijken die gratis 25.000 patiënten verzorgen.

Samenwerking. Samenwerking met de grote sociale organisaties en met iedereen die opkomt voor sociale vooruitgang, democratische rechten, internationale solidariteit, vrede en de bescherming van het milieu.

Consequent links. Niet links lullen en rechts vullen, zoals bepaalde 10.000-euro-politici graag doen. Maar wel consequent links met parlementsleden, mandatarissen en kaderleden die leven aan een gemiddeld werknemersloon.

Socialisme 2.0. Vastberaden voor een maatschappij zonder uitbuiting van de mens door de mens, en zonder uitputting van de natuur door de mens.

In je buurt

De partij telt 12 federale en 25 regionale volksvertegenwoordigers, en tientallen provinciale raadsleden, gemeenteraadsleden en districtsraadsleden. Zij leven aan een gemiddeld werknemersloon van 1.600 à 1.800 euro per maand. Onze verkozenen vertrekken van het principe straat-raad-straat. Ze betrekken de mensen bij de besluitvorming, via hoorzittingen, volksvergaderingen, petities en acties.

Of het nu gaat om betaalbaar wonen, het openhouden van bibliotheken of publieke zwembaden, milieu-investeringen en voldoende groene publieke ruimte, op de PVDA-raadsleden kan je rekenen.

De PVDA heeft afdelingen in heel het land. En daar waar er nog geen afdeling actief is, staan onze deuren open om samen met ons actief te worden. Zo lang het maar onder het motto is: eerst de mensen, niet de winst.

En wat zeggen de mensen over de PVDA?

 • Het is een partij op mensenmaat
 • Ze draait niet rond de pot
 • Ze doet goed werk voor de gewone mens in de samenleving
 • De verkozenen van de PVDA zijn zelf gewone werkende mensen

Comac: Students For Change

Comac is een nationale, tweetalige organisatie actief in de grote studentensteden van het land, die studerende jongeren samenbrengt om de wereld te veranderen.

Niets typeert ons meer dan volgende vijf begrippen:

Verandering. Wij sluiten onze ogen niet voor onrecht, en smeden verontwaardiging om in engagement om de wereld te veranderen.

Optimisme. Wij zijn resoluut toekomstgericht, boordevol optimisme, en zoekend naar positieve alternatieven die mens en milieu vooruithelpen.

Creativiteit. Iedereen heeft talent, iedereen draagt zijn steentje bij, niemand valt uit de boot. Samen staan we sterk, en samen laten we alle creativiteit gelden.

Dynamiek. Wij zijn doeners die denken, en denkers die doen. Zonder activisme en engagement kan er geen verandering zijn, en dus zijn we actief in de studentenstrijd, de ecologische strijd, en de sociale strijd.

Marxisme. Wij zijn boordevol denkwerk en analyse, debat en discussie over het hedendaagse kapitalisme, en over een wereld zonder uitbuiting, het socialisme 2.0.

Ook jij bent welkom! Aarzel niet om meer informatie te vragen.

Comac voert actie en organiseert debatten, filmavonden en activiteiten over onderwijs, jeugdbeleid, duurzaamheid, antiracisme, cultuur, sociale rechtvaardigheid, vrede, internationale solidariteit en nog veel meer. Drie keer per jaar blazen we verzamelen:

 • op de Karl Marx School voor vorming, analyse, debat en discussie
 • op het Comac-Zomerkamp
 • in het jongerendorp op ManiFiesta, het festival van de solidariteit.

Comac is de studentenbeweging van de PVDA.

Lid worden van Comac kost 5 euro per jaar.

Meer info op www.chengetheworld.be

RedFox, de sociaalste jongerenbeweging van het land

RedFox zijn jong, en net als vossen ook sociaal, speels en rebels. Ze leven in groep en zorgen voor elkaar. En ze zijn niet bang om nieuwe horizonten te verkennen.

RedFox zijn rood, de kleur van zij die strijden voor een rechtvaardige en gelijke maatschappij.

RedFox zijn divers: ze zijn allemaal verschillend, ze zijn allemaal uniek, maar ze laten zich niet verdelen en werken allemaal samen.

RedFox insipireren zich ook op Robin Hood als geëngageerde vos: ze kiezen ervoor de 99 procent te beschermen tegen de overmacht van de 1 procent.

RedFox is een beweging van jongeren tussen 14 en 18 die de wereld willen begrijpen, andere jongeren willen ontmoeten, willen leren, en zich daarbij ook willen amuseren. Ze engageren zich voor een meer gelijke, sociale en duurzame wereld.

Redfox is de jongerenbeweging van de PVDA.

Ook een RedFox worden? Gemakkelijk! Het kost maar 2 euro per jaar.

Doen!

Contacteer ons via:

Web: redfox.be
Facebook: RedFox - nl
Mail: [email protected]
Sms: 0485 43 03 65

Pioniers: spelenderwijs de wereld rondom ontdekken

Twee maal per jaar trekken de Pioniers op kamp met kinderen van 6 tot 16 jaar van over heel het land. Elk jaar organiseren we ook PioFiesta, het kinderdorp op ManiFiesta.

Tijdens onze kampen en activiteiten ontdekken we spelenderwijs de wereld rondom ons en ver daarbuiten. Dit doen we om ons te kunnen inzetten voor een eerlijke maatschappij waarin ieder kind en iedere jongere zich kan ontplooien op alle vlakken.

We werken met jongeren die, als enthousiaste monitor, kinderen kritisch uitdagen om na te denken hoe we er samen op vooruit kunnen gaan. Op kamp is iedereen welkom en brengen we solidariteit in de praktijk op onze eigen Pio-manier.

Vanaf 17 jaar kan je mee als monitor. Je helpt kinderen een geweldige week te bezorgen en draait meteen mee in een hechte vriendengroep. Nieuwe monitoren leiden we op tijdens onze vormingsweekends en helpen we met het behalen van hun officieel monitorattest.

De Pioniers is de progressieve tweetalige jeugdbeweging van Geneeskunde voor het Volk en de PVDA.

Meer info: www.pioniers.be

Doe mee met Mix*

De PVDA wil de politieke vertegenwoordiger zijn van het geheel van de werkende mensen van ons land, ongeacht geslacht, nationaliteit, afkomst, seksuele geaardheid of geloof. Discriminatie op basis van seksuele geaardheid of genderidentiteit blijft bestaan in onze maatschappij. Er is veel vooruitgang geboekt, maar homo- en transfoob geweld komt nog te vaak voor en holebi's (homo's, lesbiennes, biseksuelen) en transgenders blijven een kwetsbare groep.

In Mix* zoeken we samen naar oplossingen en bouwen we samen aan een superdiverse samenleving waar discriminatie geen kans krijgt.

Wat ook je seksuele geaardheid of gender identiteit is, doe mee met Mix*!

Wil je werken rond holebi- en gendergerelateerde thema's? Wil je standpunten uitwerken en activiteiten organiseren? Dan ben je welkom in Mix*!

[email protected]

Solidair

Solidair magazine brengt maandelijks een marxistische kijk op België en de wereld. Het wordt gerealiseerd door een ploeg van vaste medewerkers en vrijwilligers die zelf ook actief zijn in diverse sociale bewegingen. Solidair magazine is het maandblad van de PVDA.

Je vindt er:

 • Een andere kijk op de actualiteit die jou aangaat. Interviews met syndicalisten, kunstenaars en progressieve personaliteiten.
 • Analyses over thema’s als het dure leven, de school van je kinderen, de toegang tot gezondheidszorg, het milieu, woonbeleid, de politiek van de Europese Unie, vrede ...
 • Getuigenissen en brieven van de gewone man en vrouw.
 • Nieuws uit bedrijven en wijken dat je nergens anders vindt.

Neem een abonnement Normaal € 50 | Speciaal* € 40 | Steun € 100
Abonneer je via Solidair