Na federaal zorgfonds wil PVDA ook een Vlaams ‘woonzorgfonds’

Vlaams volksvertegenwoordigster Lise Vandecasteele (PVDA-

De PVDA wil dat er in Vlaanderen een woonzorgfonds komt. Dat moet zorgen voor meer handen aan het bed in de rusthuizen. “Na het applaus is het tijd voor structurele oplossingen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordigster Lise Vandecasteele.

“Met een amendement op de begroting willen wij het nodige budget voorzien om extra personeel te voorzien en de werkomstandigheden in de sector te verbeteren. We doen dat door de personeelsnormen die jarenlang te laag werden ingeschat, op te trekken waardoor er 109 miljoen euro vrijkomt om extra personeel aan te werven”, zegt Lise Vandecasteele. “Na maanden in de frontlinie is het tijd om het zorgpersoneel te geven wat ze verdienen.”

Bij de jaarlijkse begrotingsaanpassing in het Vlaams parlement zal de PVDA een amendement voorleggen om het budget voor de zorg met 109 miljoen euro te verhogen. “Vandaag worden 14.700 ouderen niet erkend als zwaar zorgbehoevenden, terwijl ze dat eigenlijk wel zijn. Daardoor wordt een te lage personeelsnorm gehanteerd die de druk op het zorgpersoneel doet toenemen en zorgt dat het onmogelijk is om hen correct te verzorgen”, zegt Lise Vandecasteele, Vlaams volksvertegenwoordiger voor PVDA. “Met 109 miljoen euro kunnen we 14.700 ouderen de juiste erkenning geven”.

Maandenlang hadden politici de mond vol over de helden van de zorg, wij vragen dat nu ook de daad bij het woord gevoegd wordt

“Tijdens de coronacrisis verrichte het zorgpersoneel in extreem moeilijke omstandigheden heldenwerk”, zegt Vandecasteele. “Die mensen vragen al jaren extra personeel en betere arbeids- en loonsvoorwaarden. Maandenlang hadden politici de mond vol over de helden van de zorg, wij vragen dat nu ook de daad bij het woord gevoegd wordt. Met ons woonzorgfonds kunnen we zorgen voor de nodige budgetten om de noden in de sector aan te pakken”, stelt Vandecasteele. 

Het amendement moet er ook voor zorgen dat de Vlaamse woonzorgcentra klaar zijn voor een eventuele tweede golf van het coronavirus. “In de Vlaamse rusthuizen zijn de afgelopen maanden bijna 3.000 mensen gestorven aan de gevolgen van het coronavirus. De sector kampt al jaren met een chronisch personeelstekort, de coronacrisis maakte dat pijnlijk duidelijk. We moeten nu investeren in extra personeel zodat de rusthuizen gewapend zijn om het virus te bestrijden. Er zijn meer handen aan het bed nodig in onze rusthuizen. Een bevraging van De ZorgSamen in mei maakte dat heel duidelijk: meer dan de helft van het personeel geeft aan dat ze onder druk staan, vermoeid en hyperalert zijn en vier op de tien rapporteren een slaaptekort”, legt Vandecasteele uit.

“De manier waarop we met onze ouderen omgaan, zegt veel over onze samenleving. Laten we dan ook de nodige budgetten voorzien om te zorgen voor voldoende personeel voor onze ouderen”

In het federaal parlement werd op initiatief van de PVDA al voor een noodfonds voor de zorg van 400 miljoen euro gezorgd. “Tijdens de coronacrisis is gebleken hoe noodzakelijk dat noodfonds was. Met het woonzorgfonds willen we ook in de ouderenzorg de nodige budgetten voorzien”, aldus Vandecasteele. “CD&V-voorzitter Joachim Coens wil ‘lessen trekken uit de crisis’ en de herwaardering van de zorg ‘hoog op de politieke agenda zetten’”, gaat Vandecasteele verder. “Als de CD&V aan die mooie woorden ook daden wil verbinden, kan het alvast instemmen met ons voorstel om de budgetten in de ouderenzorg op te trekken.”

De extra budgetten voor de ouderenzorg die minister van Welzijn Wouter Beke eerder aankondigde, zijn voor de PVDA onvoldoende. “Met het budget dat minister Beke voorziet, kunnen we 340 personeelsleden voorzien of nog geen half personeelslid per woonzorgcentrum extra aannemen, terwijl er 5.000 extra personeelsleden nodig zijn tegen 2024”, zegt Vandecasteele. “De manier waarop we met onze ouderen omgaan, zegt veel over onze samenleving. Laten we dan ook de nodige budgetten voorzien om te zorgen voor voldoende personeel voor onze ouderen.”

Volg de PVDA op de voet