De beelden van de overstromingen in verschillende provincies in ons land, lieten niemand onberoerd. Mensen die alles verloren, anderen die voor gigantische reparatiekosten staan in de dagen en weken die komen.

Ze zullen hulp nodig hebben in de komende dagen. Van Luik tot Genk en van Aarlen tot Leuven, solidariteit zit in ons DNA. Laten we helpen.

We laten niemand in de steek.

Doe een gift op rekeningnummer BE05 0011 1514 8675 van het steunfonds PVDA met als mededeling "Noodhulp overstromingen".

Het geld gaat integraal naar de slachtoffers, meer bepaald naar het officiële steunfonds dat lokale overheden nog gaan oprichten of naar hulporganisaties zoals het Rode Kruis.