Kim praat met de 33-jarige treinbegeleidster Melissa, die droomt van een gezond pensioen zonder kwalen, en met Anthony, die niet te spreken is over de almaar stijgende pensioenleeftijd.