.

De consequent linkse Partij Van De Arbeid, PVDA, is een partij in volle groei. Ze telt op dit moment 43 parlementsleden. Om die allemaal professioneel bij te staan, hebben we ook heel wat parlementaire medewerkers nodig. We zijn daarom op zoek naar dynamische mensen, gebeten door de politiek, die onze parlementaire ploeg willen versterken. Iets voor jou? Bekijk dan snel deze vacature en laat ons iets weten.

De PVDA zoekt parlementaire medewerkers voor de aanleg van een wervingsreserve. Deze vacature staat ook open voor studenten die in januari 2021 afstuderen.

 

Doel van de functie

De parlementaire medewerker ondersteunt een parlementslid bij de realisatie van zijn/haar opdrachten.

 

Verantwoordelijkheidsgebieden

Inhoudelijk ondersteunen van je parlementslid en de fractie:

 • voorbereiden van mondelinge en schriftelijke vragen;
 • voorbereiden van tussenkomsten in de plenaire vergadering;
 • je parlementslid ondersteunen bij de informatieverzameling rond zijn/haar thema van expertise; zelf onderzoek uitvoeren rond bepaalde thema’s;
 • het formuleren van stemadviezen bij wetsvoorstellen, resoluties en amendementen, in nauw overleg met de verschillende departementen van de partij;
 • het schrijven van wetsvoorstellen en resoluties in samenspraak met het parlementslid en met je verantwoordelijke in de fractie;
 • het bijstaan van het parlementslid in commissies met dossierkennis en tactische voorstellen;
 • het verfijnen van politieke standpunten op specifieke dossiers, in samenspraak met de partij, vakbonden en het middenveld, en je collega's.

De communicatie van je parlementslid ondersteunen:

 • opstellen/publiceren van artikels; LIVE-verslag van parlementaire tussenkomsten via sociale media (Twitter/Facebook);
 • opstellen/publiceren van persberichten;
 • ondersteunen van de netwerking van je parlementslid;
 • realisatie van video’s.

Ondersteunen van het parlementslid bij bredere acties/projecten:

 • aanwezigheid op sociale acties en debatavonden;
 • onderhouden van contacten met het middenveld via werkgroepen;
 • coördineren van acties/projecten van je parlementslid.

Deelnemen aan en aanwezig zijn op:

 • het wekelijks teamoverleg in de fractie;
 • het korte overleg voor en na elke tussenkomst met je parlementair;
 • aanwezig zijn op tussenkomsten in de commissie en stand-by zijn tijdens plenaire zittingen.

 

Competenties

 • Je hebt voeling met het gedachtegoed van de PVDA en kan die inhoudelijk brengen en verdedigen.
 • Je bent gebeten door de politiek, vertrouwd met het Belgische politieke landschap en volgt de actualiteit op de voet.
 • Je hebt bij voorkeur expertise in het domein waarrond je parlementslid werkt.
 • Je bent vertrouwd met sociale media en hebt ervaring op het vlak van communicatie.
 • Je kan zelfstandig werken (agendabeheer, plannen) en hebt zin voor initiatief.
 • Je kan vlot informatie verwerken en samenvatten en onderscheidt hoofd- van bijzaak.
 • Je bent loyaal ten aanzien van je parlementslid en het collectief van de partij in functie van het gezamenlijk doel.
 • Je bent een teamwerker. Problemen worden collectief voorgelegd en opgelost. Je staat open voor kritiek en kan op een constructieve manier kritiek geven.
 • Je bent stressbestendig.
 • Je bent bereid flexibel te werken volgens de noodwendigheden die eigen zijn aan het politiek werk.
 • Je hebt een zeer goede kennis van je moedertaal (Nederlands of Frans) en voldoende kennis van de tweede taal (Nederlands of Frans).
 • Je bent vertrouwd met elementaire software en online-apps. Je bent bereid om nieuwe software aan te leren, zoals software voor videoverwerking.

 


Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan? Stuur ten laatste 30 juni 2020 je CV en motivatiebrief in PDF-formaat naar personeelsdienst@pvda.be


2 reacties

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.
 • Femke Soetens
  heeft deze pagina gevolgd 2020-06-30 08:41:25 +0200
 • Bas Heijermans
  heeft gereageerd 2020-05-29 18:30:07 +0200
  Mijn probleem in dit land is steeds de tweetaligheid NL/FR, maar je hebt er niets aan. Als iedereen in België tweetalig is, namelijk moedertaal+Engels. Het parlement zit vol tolken, die NL/FR en omgekeerd vertalen. Wanneer gaan we nu eindelijk het pad verlaten en spreken we als 2e taal een wereldtaal. Frans en Nederlands zijn vakantie-taaltjes maar op wereldvlak geen enkele betekenis.
  De rest van Europa spreekt ondertussen moedertaal+Engels, ja iedereen, ook de Fransen, ook de Spanjaarden, ook de Italianen en zelfs de Duitsers. Maar de Belg? De Walen hebben het begrepen, maar de Vlamingen niet. Engels is handels-taal, techniek-taal en verbindings-taal bij uitstek. Wat maakt het uit dat we 3 landstalen hebben als alle landsdelen Engels als 2e taal hebben, verder is het voor buitenlandse investeerders een enorm pluspunt dat men in België Engels kent. Vlaanderen met uitstek is het enige deel van Europa dat dit nog altijd niet snapt of wil snappen. Tijd dat onderwijs weer een federale materie wordt en dat moederstaal+Engels hoog op de agenda komt, dat maakt HEEL België een welvarend land in de wereld. Wat we nu krijgen aan onderwijs, Grieks en Latijn….wie verzint dit? Ik heb het eens aan een Griek uitgelegd, die lach dubbel van het lachen, om ons uit te lachen want ze spreken het zelf niet eens :-)

We hebben jouw steun nodig