.

De consequent linkse Partij Van De Arbeid, PVDA, is een partij in volle groei. Ze telt op dit moment 43 parlementsleden. Om die allemaal professioneel bij te staan, hebben we ook heel wat parlementaire medewerkers nodig. We zijn daarom op zoek naar dynamische mensen, gebeten door de politiek, die onze parlementaire ploeg willen versterken. Iets voor jou? Bekijk dan snel deze vacature en laat ons iets weten.

De PVDA zoekt parlementaire medewerkers voor aanleg van een wervingsreserve. Deze vacature staat ook open voor studenten die in september 2022 afstuderen. We bieden een voltijds contract aan. 

1. Doel van de functie

De parlementaire medewerker ondersteunt een parlementslid bij de realisatie van zijn/haar opdrachten.

2. Taken en verantwoordelijkheden

Bijstaan van je parlementslid en de parlementaire fractie bij:

 • het reageren op de actualiteit;
 • het voorbereiden van mondelinge en schriftelijke vragen;
 • het voorbereiden van tussenkomsten in de plenaire vergadering;
 • het ondersteunen bij de informatieverzamelingrond zijn/haar expertisethema; zelf onderzoek uitvoeren rond bepaalde thema’s;
 • het formuleren van stemadviezen bij wetsvoorstellen, resoluties en amendementen, in nauw overleg met de verschillende departementen van de partij;
 • het schrijven van wetsvoorstellen en resoluties in samenspraak met de volksvertegenwoordiger en je politieke verantwoordelijke in de fractie;
 • het bijstaan van het parlementslid in commissies met dossierkennis en tactische voorstellen;
 • het verfijnen van politieke standpunten op specifieke dossiers, in samenspraak met de partij, vakbonden en het middenveld, en je collega's.

De communicatie van je parlementslid ondersteunen:

 • opstellen/publiceren van artikels; LIVE-verslag van parlementaire tussenkomsten via sociale media (Twitter/Facebook);
 • opstellen/publiceren van persberichten;
 • ondersteunen van het netwerk van je parlementslid;
 • realisatie van video’s;
 • contact met de pers onderhouden.

Ondersteunen van het parlementslid bij acties/projecten die breder gaan dan het louter parlementaire werk:

 • aanwezigheid op sociale acties en debatavonden;
 • onderhouden van contacten met het middenveld via werkgroepen;
 • coördineren van acties/projecten van je parlementair.

Aanwezigheid:

 • Je hebt wekelijks teamoverleg in de fractie;
 • Je overlegt kort voor en na elke tussenkomst met je parlementair;
 • Je bent aanwezig tijdens tussenkomsten in de commissie en bent stand-by tijdens plenaire zittingen.

3. Competenties

 • Je hebt voeling met het gedachtegoed van de PVDA en kan dit inhoudelijk brengen en verdedigen.
 • Je bent gebeten door de politiek, vertrouwd met het Belgische politieke landschap en volgt de actualiteit op de voet.
 • Je bent vertrouwd met sociale media en kan op een tactische manier communiceren.
 • Je kan zelfstandig werken (agendabeheer, plannen) en hebt zin voor initiatief.
 • Je bent stressbestendig.
 • Je kan goed in team werken.
 • Je kan vlot informatie verwerken en samenvatten. Je onderscheidt gemakkelijk hoofd- van bijzaak.
 • Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en het Frans.
 • Je bent loyaal ten aanzien van je parlementslid en de partij. Je kan een standpunt naast je neerleggen om naar een gezamenlijk doel te werken.
 • Je bent vertrouwd met elementaire software en online-apps. Je bent bereid om nieuwe software aan te leren, zoals videoverwerkingssoftware.
 • Je kan in teamverband werken; collectief problemen voorleggen en oplossingen zoeken. Je kan omgaan met kritiek en kan op een constructieve manier kritiek geven.

Indien je niet voldoet aan één of meerdere van de hieronder vermelde competenties, laat dit je dan niet meteen afschrikken! Stuur ons een mail, zo kunnen wij jouw kandidatuur persoonlijk verder inschatten. 

Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan? Stuur ten laatste 10 juni 2022 je CV en motivatiebrief naar [email protected]. Kandidaten die weerhouden zijn, kunnen in juni al uitgenodigd worden voor een test. Heb je nog vragen? Aarzel niet en contacteer ons via mail.