De PVDA zoekt een parlementaire medewerker voor het Vlaams parlement. Deze vacature staat ook open voor studenten die in september 2021 afstuderen.

Doel van de functie

De parlementaire medewerker ondersteunt een parlementslid bij de realisatie van zijn/haar opdrachten.

Verantwoordelijkheidsgebieden

Inhoudelijk ondersteunen van je parlementslid en de fractie:

 • voorbereiden van mondelinge en schriftelijke vragen;
 • voorbereiden van tussenkomsten in de plenaire vergadering;
 • je parlementslid ondersteunen bij de informatieverzameling rond zijn/haar expertisethema; zelf onderzoek uitvoeren rond één of meerdere van volgende thema’s: wonen, cultuur en financiën ;
 • het formuleren van stemadviezen bij wetsvoorstellen, resoluties en amendementen, in nauw overleg met de verschillende departementen van de partij;
 • het schrijven van wetsvoorstellen en resoluties in samenspraak met het parlementslid en met je verantwoordelijke in de fractie;
 • het bijstaan van het parlementslid in commissies met dossierkennis en tactische voorstellen.
 • het verfijnen van politieke standpunten op specifieke dossiers, in samenspraak met de partij, vakbonden en het middenveld, en je collega's.

De communicatie van je parlementslid ondersteunen:

 • opstellen/publiceren van artikels; liveverslag van parlementaire tussenkomsten via sociale media (Twitter/Facebook);
 • opstellen/publiceren van persberichten;
 • ondersteunen van het netwerk van je parlementslid;
 • realisatie van video’s;
 • contact met de pers onderhouden

Ondersteunen van het parlementslid bij bredere acties/projecten:

 • aanwezigheid op sociale acties en debatavonden;
 • onderhouden van contacten met het middenveld via werkgroepen;
 • coördineren van acties/projecten van je parlementair.

Deelnemen aan en aanwezig zijn op:

 • het wekelijks teamoverleg in de fractie;
 • het korte overleg voor en na elke tussenkomst met je parlementair;
 • tussenkomsten in de commissie en stand-by zijn tijdens plenaire zittingen.

Competenties

 • Je hebt voeling met het gedachtegoed van de PVDA en kan die inhoudelijk brengen en verdedigen.
 • Je bent gebeten door de politiek, vertrouwd met het Belgische politieke landschap en volgt de actualiteit op de voet.
 • Je hebt voeling met het culturele landschap.
 • Je hebt bij voorkeur expertise in één of meerdere van de volgende domeinen: wonen, cultuur, financiën.
 • Je bent vertrouwd met sociale media en je hebt goede communicatievaardigheden.
 • Je kan op een correcte en vlotte manier met de pers omgaan.
 • Je kan zelfstandig werken (agendabeheer, plannen) en hebt zin voor initiatief.
 • Je kan vlot informatie verwerken en samenvatten en onderscheidt hoofd- van bijzaak.
 • Je bent loyaal ten aanzien van je parlementslid en het geheel van de partij in functie van een gezamenlijk doel.
 • Je bent een teamwerker. Problemen worden collectief voorgelegd en opgelost. Je staat open voor kritiek en kan op een constructieve manier kritiek geven.
 • Je bent stressbestendig.
 • Je bent bereid flexibel te werken volgens de noodwendigheden die eigen zijn aan politiek werk.
 • Je hebt een perfecte kennis van het Nederlands.
 • Je bent vertrouwd met elementaire software en online-apps. Je bent bereid om nieuwe software aan te leren, zoals videoverwerkingssoftware.
 • Je kan goed werken met cijfers.

Indien je niet voldoet aan één of meerdere van de hieronder vermelde competenties, laat dit je dan niet meteen afschrikken. Contacteer ons via mail, zo kunnen wij je kandidatuur persoonlijk verder inschatten.

Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan? Stuur ten laatste 20 juni 2021 je cv en motivatiebrief naar [email protected]

Volg de PVDA op de voet