Kim De Witte, pensioenspecialist, ontmaskert fabeltjes waarmee de regering u om de oren slaat en stelt samen met Gaby Colebunders en Nadia Moscufo het PVDA-alternatief voor rechtvaardige pensioenen voor.

Langer werken omdat we langer leven. Echt?

Nee, we worden niet allemaal oud in goede gezondheid.

Op dat vlak gaapt een gigantische kloof tussen de rijken de werkende klasse.
Zijn er te weinig mensen aan het werk? Echt?

De cijfers liegen niet. 700.000 werklozen.

Waarom zetten we die niet eerst aan het werk, in plaats van iedereen langer te doen werken?