Kim De Witte, pensioenspecialist, ontmaskert fabeltjes waarmee de regering u om de oren slaat en stelt samen met Gaby Colebunders en Nadia Moscufo het PVDA-alternatief voor rechtvaardige pensioenen voor.

Langer werken omdat we langer leven. Echt?

Nee, we worden niet allemaal oud in goede gezondheid.

Op dat vlak gaapt een gigantische kloof tussen de rijken de werkende klasse.