Pensioenextra's parlementsleden zijn al sinds 2011 onwettig

Foto Belga

De vrijstellingsmechanismen die in het pensioenreglement voor parlementsleden zijn opgenomen om het plafond-Wijninckx te kunnen overschrijden, zijn sinds 2011 illegaal. Dat is de conclusie van twee juridische adviezen die aan de Kamer zijn toegezonden. “Voormalig parlementsleden die pensioenen ontvingen boven het plafond moeten het te veel ontvangen bedrag terugbetalen”, eist federaal PVDA-fractievoorzitster Sofie Merckx.

Sinds begin maart houdt de kwestie van de buitensporige pensioenen de Kamer van volksvertegenwoordigers in haar greep. Nu blijkt dat naast hoge ambtenaren en kamervoorzitters ook de parlementsleden zichzelf pensioenen boven het plafond-Wyninckx hebben toegekend.

Het pensioenreglement van de parlementsleden voorziet in twee vrijstellingsmechanismen om het plafond-Wijninckx te kunnen overschrijden. Enerzijds kan door de toepassing van een fictieve rente van 20%, dat de opbrengst zou zijn van de persoonlijke bijdragen van de parlementsleden, het plafond-Wijninckx worden overschreden met 20% van het rustpensioen. Anderzijds wordt een bedrag van 1.562,68 euro (20% van het plafond-Wijninckx) niet in aanmerking genomen bij de controle op de naleving van dit plafond in geval van cumulatie van het parlementair pensioen met een ander pensioen.

De overschrijding van het plafond-Wijninckx door Kamerleden leek geoorloofd, maar twee juridische adviezen, opgevraagd door de Kamer, concluderen dat beide vrijstellingsmechanismen sinds 2011 illegaal zijn. 

“Deze twee juridische adviezen die in 2023 aan de Kamer zijn bezorgd, werpen een nieuw licht op de kwestie van de buitensporige pensioenen. Terwijl tot nu toe werd gezegd dat de parlementsleden slechts een op maat gemaakte gunstige regeling voor zichzelf hadden uitgetekend, blijkt uit het juridisch advies dat de regeling op zich illegaal is. Daarom vragen wij de Kamer niet alleen om onmiddellijk een einde te maken aan deze voorkeursregeling, maar ook om de terugvorderingsprocedures in te leiden”, aldus Sofie Merckx, PVDA-fractievoorzitster in de Kamer.

Wij vragen de Kamer niet alleen onmiddellijk een einde te maken aan deze voorkeursregeling, maar ook een lijst op te stellen van al degenen die van deze illegale constructie hebben geprofiteerd, evenals de bedragen die zij verschuldigd zijn, zodat er meteen kan worden teruggevorderd. We weten dat het om minstens 49 voormalig parlementsleden gaat.