Inleiding: Een fenomenaal sociaal veranderingsplan

Het is tijd dat de dingen veranderen. Eerlijk, rechtvaardig en ecologisch veranderen. Het is tijd dat de sterkste schouders echt worden aangesproken. Het is tijd voor de PVDA.

Soms ... staan de dingen stil. Of gaat alles maar een slakkengangetje. Soms zijn er stroomversnellingen. Dan gaat het snel.

2019 lijkt zo’n stroomversnelling. Een golf. Scholieren hebben die op gang getrokken. De bosbrossers. De klimaatgeneratie. Onverwacht of niet? Vernieuwend in elk geval.

Een golf verdiept door gele hesjes, door loontrekkenden en kleine zelfstandigen. Een grote golf van sociale actie van de vakbonden. Meer koopkracht. Rechtvaardige pensioenen. Eerlijke belastingen.

Een golf die oproept tot vrouwenactie op 8 maart. Gelijk loon voor gelijk werk.

Veel mensen laten hun stem horen. Anderen zijn minder zichtbaar, maar daarom niet minder weerbaar. Eén ding staat vast: het rommelt in de buik van de samenleving.

Het is tijd dat de dingen veranderen. Eerlijk veranderen. Rechtvaardig veranderen. Ecologisch veranderen. Het is tijd dat de sterkste schouders echt worden aangesproken. Het is tijd dat mensen opnieuw vooruit kunnen.

Wij leggen een veranderingsplan voor. Ambitieus. Onderbouwd. Uitdagend. Sociaal. Een fenomenaal sociaal veranderingsplan.

Fenomenaal sociaal, dat betekent eerlijke belastingen. Dat betekent dat de fiscale achterpoortjes voor multinationals eindelijk dichtgaan, dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en dat de btw op energie opnieuw naar 6 procent gaat in plaats van 21 procent.

Fenomenaal sociaal, dat betekent: de strijd tegen de armoede op de eerste plaats zetten, de pensioenen verhogen tot minimum 1500 euro netto, de ereloonsupplementen in de ziekenhuizen afschaffen en gelijk loon voor gelijk werk realiseren.

Fenomenaal sociaal, dat is: bindende normen opleggen voor de grootste vervuilers, investeren in beter en gratis openbaar vervoer, en een derdebetalersplan voor de isolatie van alle woningen, zodat iedereen mee is.

Eerlijke belastingen, sociale vooruitgang en klimaatinvesteringen zijn de drie kernpunten van onze RedGreen Deal. Want laten we wel wezen, wie ambitieus en sociaal wil zijn, zal echt moeten investeren. Geen gerommel meer in de marge, dat hebben we gehad.

Het oude denken en doen heeft de kloof tussen arm en rijk laten escaleren tot de absurde tweedeling vandaag. Meer multimiljardairs aan de ene kant. Meer werkende armen aan de andere kant. Die kloof is te groot om goed te zijn voor mens en planeet.

Onze RedGreen Deal gaat voorbij aan dat oude denken en doen. Onze voorstellen zijn ambitieus. Tegelijk onderbouwd en haalbaar. Niet binnen de oude krijtlijnen, wel binnen een sociale toekomst.

Het sociale is het cement van onze samenleving. Het is ook het DNA van onze partij. De PVDA zit in de lift. Dat hoor je op straat. Dat voel je. Dat zie je. Ook in de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen.

Wij halen voor het eerst gekozenen in Brussel-stad, in Gent, Leuven, Hasselt, Mechelen, Turnhout, Geel, Vilvoorde, Sint-Niklaas, Anderlecht, Elsene, Namen, Verviers en noem maar op.

In 2018 zijn we doorgebroken in de grote steden van ons land. In 2019 willen we doorbreken in de verschillende parlementen. Om ons fenomenaal sociaal programma overal op de agenda te zetten.

Daar hebben we jou voor nodig. Als lezer van ons programma. Als ideeënaanbrenger of als doener. Spring op de trein van de toekomst en word lid van de locomotief op links.

Fenomenaal. Sociaal. De verandering komt eraan!

Peter Mertens,
voorzitter PVDA,
authentiek links.