PVDA dient klacht in tegen Michael Freilich (N-VA): “Wij zijn tegen elke vorm van racisme en antisemitisme.”

Foto: Solidair

In een interview in de krant De Zondag beschuldigt Michael Freilich, federaal parlementslid voor de N-VA, de PVDA van antisemitisme. PVDA-woordvoerder Tom De Meester reageert woedend. “Klinkklare leugens. Fake news is stilaan een vast onderdeel van de Vlaamse Canon.” De partij legt klacht neer wegens laster en eerroof.

“Ik lees op de website van haar jongerenafdeling, Comac, dat de banken en de media in Joodse handen zijn en dat daar komaf mee gemaakt moet worden.” Michael Freilich beschuldigt de PVDA en haar studentenorganisatie in de krant De Zondag van 'antisemitisme'. “Klinkklare leugens”, reageert PVDA-woordvoerder Tom De Meester. “Dit is een ernstige beschuldiging. Pure laster!” De linkse oppositiepartij laat het hier niet bij en legt klacht neer tegen Freilich wegens laster en eerroof. “Freilich is blijkbaar zo verblind door zijn ideologie dat hij het onderscheid tussen feit en fictie niet meer kent. 'Fake news' is voor de N-VA steeds meer een vast onderdeel van de Vlaamse Canon.”

“De PVDA is altijd een consequente tegenstander geweest van alle vormen van racisme, antisemitisme en discriminatie”, aldus De Meester, die eraan herinnert dat de PVDA in 1979 mee gesticht werd door de Joodse verzetsstrijdster Juliette Broder. “Onze partij heeft haar wortels in de antifascistische traditie. Het communistische verzet heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog duizenden Joden gered van vervolging en uitroeiing, terwijl de Vlaams-nationalisten collaboreerden met de nazi's. Wij hebben van de N-VA geen lessen te leren.”

“Bij de bijna 20.000 leden van de PVDA vind je mensen van alle nationaliteiten, origines en religieuze overtuigingen. Vrijdenkers en christenen, joden en moslims, uit Vlaanderen, Wallonië en Brussel, vinden elkaar in hun overtuiging dat een andere samenleving mogelijk en noodzakelijk is. Een socialistische samenleving waar mens en natuur centraal staan, in plaats van winstzucht en egoïsme. Wij zullen ons altijd verzetten tegen fascisme en racisme.”

“De leugens van Freilich komen niet uit de lucht gevallen”, aldus De Meester. “De N-VA krijgt steeds meer kritiek voor haar steun aan de staat Israël, terwijl de PVDA zich net verzet tegen de bezettingspolitiek van Israël in Palestina en het apartheidsregime in Israël.” Dat als 'antisemitisme' afdoen is te zot voor woorden, aldus De Meester. “Israël is een land dat op grote schaal de mensenrechten schendt en daarvoor sinds 2013 al 45 keer is veroordeeld door de Verenigde Naties.
Dat is uiteraard geen antisemitisme, net zoals de kritiek op de wapenleveringen van Saudi-Arabië aan jihadisten geen kwestie is van moslimhaat, maar van elementair respect voor de mensenrechten en het internationaal recht.”

“Blijkbaar schuwt de N-VA steeds minder de alt-right taktiek van fake news”, concludeert De Meester.  


3 reacties

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.
 • Anton Schiffman
  heeft gereageerd 2020-05-20 10:30:00 +0200
  de communisten hebben tijdens de oorlog een op zijn minst twijfelachtige rol gespeeld. De Sovjet-Unie heeft in 1939 aanvankelijk op perfide wijze samengespannen met de Nazi’s om Polen onder elkaar te verdelen (Molotov-Von Ribbentrop pact). Stalin vertrouwde helemaal niemand, maar Hitler (die hij nooit heeft ontmoet) was een uitzondering. Nadat de Nazis de Sovjet-Unie binnen waren gevallen, heeft Stalin zichzelf drie dagen lang in ongeloof opgesloten. Als de Nazis de Sovjets niet hadden aangevallen, was Stalin een bondgenoot van Hitler gebleven. Al die bijna heiligverklaringen van de Sovjets door communisten vandaag de dag zijn gewoon wansmakelijk. Alsof Joden onder het Sovjet bewind veilig waren. Stalin was een enorme antisemiet en heeft honderdduizenden Joden naar de goelag gestuurd waarvan er maar weinig zijn teruggekeerd. Niets van dit alles wordt door de pVDA besproken. Geen enkele zelfreflectie!
 • Gustaaf De Meester
  heeft gereageerd 2020-02-01 21:27:58 +0100
  N-VA en Vlaams Belang hebben alle reden om zwijgen! Beide partijen dragen een heel zwaar verleden mee waar ze eigenlijk nog fier op zijn. Ik zou het tof vinden moesten beide partijen te zien zijn op alle manifestaties gericht tegen antisemitisme en rassenhaat!
  Als jullie het echt menen N-VA en Vlaams Belang, betoog mee!
 • Nicole Heindryckx
  heeft gereageerd 2020-01-27 18:38:04 +0100
  Bravo, bravo, bravo !!! Laat niet op jullie kop zitten door een bende idioten die niet eens het verschil meer kunnen zien tussen feiten en fictie (ofte hetgeen zij zelf wel zouden willen zien gebeuren)… Amai, da’s weer een volzin om U tegen te zeggen. Ben anders ook maar van een arbeidersgezin afkomstig… Maar het is niet omdat je geen hoger onderwijs of universiteit kunt doen omdat de financiën van je ouders het niet toelaten, dat je je zelf in het leven niet hoger op kunt wurmen. Soit. Ik heb de PvdA nog nooit kunnen betrappen op enige vorm van racisme, seksisme, of anti-semitisme… Bij God & Allah, waar halen ze het vandaan. Zoals zij nu dingen verkeerd gaan interpreteren, en door hun leden en sympathisanten laten slikken, is “beyond any doubt”. Volgens mij is het hen alleen te doen om een opkomende, goed scorende partij een hak te zetten en de goedgelovige massa op te ruien !! Schaam jullie !!!

  In de 21e eeuw moeten we gaan voor een meer sociaal gelijke maatschappij, moeten we ons allemaal eens gaan indenken hoe onze kut-wereld eruit zal zien binnen 40/50 jaar als we met zijn allen maar blijven “over-consumeren”, steeds grotere afvalbergen gaan veroorzaken, onze rivieren en de oceanen zullen blijven vergiftigen met allerlei chemische producten, en olie… Meer mensen zouden eens wat degelijke documentaires moeten bekijken. Zeker die lieden van de N-VA. Dan zullen ze ook ZIEN dat er in Amerika in bepaalde staten zoveel genetisch gemanipuleerde zaden worden verkocht dat heel de natuur en hun velden totaal verpieterd zijn. Daar waar ze vroeger hun eigen zaden verzamelden, kochten ze dan bij Monsanto die “betere zaden”, maar waren ze dan ook “verplicht” om Roundup van dezelfde ex-chemie reus te kopen. Ondertussen is de bodem totaal geruïneerd, vallen de beestjes niet meer dood van de pesticides van Monsanto, en groeit het onkruid veel weliger dan de maïs of de soja… En er is geen weg terug. Op de oude manier kunnen ze niet meer werken. De grond is totaal vernield. Moet er nog zand zijn??? Dat is de macht van het kapitalistisch systeem.

  Enfin, ik zat op een bijspoor. Maar eigenlijk ook niet. Het zijn politiekers die zo’n bedrijven met cadeaus overladen, hen alle mogelijke achterpoorten aanbieden om NOG MINDER belastingen te betalen (dan nu de 0,5 % gemiddeld voor de Top 10 ondernemingen hier in Vlaanderen en dit terwijl ze ettelijke miljarden netto winst maken…)

  Hoe was dat spreekwoord ook al weer ? Zoiets van: kijk niet naar de splinter in het oog van je buur, maar naar de balk in je eigen ogen… Dat spreekwood is nog steeds EEN WAARHEID ALS EEN KOE !! Dus N-VA, koop eens een goede spiegel, en bekijk zelf eens wat jullie allemaal aanrichten… Is veel beter dan het verkeerd uitleggen van een “fictie” verhaal.

We hebben jouw steun nodig