PVDA dient klacht in tegen Michael Freilich (N-VA): “Wij zijn tegen elke vorm van racisme en antisemitisme.”

Foto: Solidair

In een interview in de krant De Zondag beschuldigt Michael Freilich, federaal parlementslid voor de N-VA, de PVDA van antisemitisme. PVDA-woordvoerder Tom De Meester reageert woedend. “Klinkklare leugens. Fake news is stilaan een vast onderdeel van de Vlaamse Canon.” De partij legt klacht neer wegens laster en eerroof.

“Ik lees op de website van haar jongerenafdeling, Comac, dat de banken en de media in Joodse handen zijn en dat daar komaf mee gemaakt moet worden.” Michael Freilich beschuldigt de PVDA en haar studentenorganisatie in de krant De Zondag van 'antisemitisme'. “Klinkklare leugens”, reageert PVDA-woordvoerder Tom De Meester. “Dit is een ernstige beschuldiging. Pure laster!” De linkse oppositiepartij laat het hier niet bij en legt klacht neer tegen Freilich wegens laster en eerroof. “Freilich is blijkbaar zo verblind door zijn ideologie dat hij het onderscheid tussen feit en fictie niet meer kent. 'Fake news' is voor de N-VA steeds meer een vast onderdeel van de Vlaamse Canon.”

“De PVDA is altijd een consequente tegenstander geweest van alle vormen van racisme, antisemitisme en discriminatie”, aldus De Meester, die eraan herinnert dat de PVDA in 1979 mee gesticht werd door de Joodse verzetsstrijdster Juliette Broder. “Onze partij heeft haar wortels in de antifascistische traditie. Het communistische verzet heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog duizenden Joden gered van vervolging en uitroeiing, terwijl de Vlaams-nationalisten collaboreerden met de nazi's. Wij hebben van de N-VA geen lessen te leren.”

“Bij de bijna 20.000 leden van de PVDA vind je mensen van alle nationaliteiten, origines en religieuze overtuigingen. Vrijdenkers en christenen, joden en moslims, uit Vlaanderen, Wallonië en Brussel, vinden elkaar in hun overtuiging dat een andere samenleving mogelijk en noodzakelijk is. Een socialistische samenleving waar mens en natuur centraal staan, in plaats van winstzucht en egoïsme. Wij zullen ons altijd verzetten tegen fascisme en racisme.”

“De leugens van Freilich komen niet uit de lucht gevallen”, aldus De Meester. “De N-VA krijgt steeds meer kritiek voor haar steun aan de staat Israël, terwijl de PVDA zich net verzet tegen de bezettingspolitiek van Israël in Palestina en het apartheidsregime in Israël.” Dat als 'antisemitisme' afdoen is te zot voor woorden, aldus De Meester. “Israël is een land dat op grote schaal de mensenrechten schendt en daarvoor sinds 2013 al 45 keer is veroordeeld door de Verenigde Naties.
Dat is uiteraard geen antisemitisme, net zoals de kritiek op de wapenleveringen van Saudi-Arabië aan jihadisten geen kwestie is van moslimhaat, maar van elementair respect voor de mensenrechten en het internationaal recht.”

“Blijkbaar schuwt de N-VA steeds minder de alt-right taktiek van fake news”, concludeert De Meester.  

Volg de PVDA op de voet