PVDA dient samen met Groen en sp.a motie in tegen decreet sociaal-cultureel werk: “Dit maakt het middenveld monddood”

.

De linkse oppositiepartij PVDA dient vandaag samen met Groen en sp.a een motie in tegen het voorstel van decreet over het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Ze doet dat op basis van artikel 73 van het reglement van het Vlaams Parlement, dat een procedure voorziet voor decreten die mogelijk discrimineren "om ideologische en filosofische redenen". “Dit decreet maakt het kritische middenveld monddood”, zeggen PVDA-parlementsleden Jos D’Haese en Tom De Meester. “Door zijn duim omhoog of omlaag te houden, kan Jan Jambon als een Romeinse keizer beslissen wie wel subsidies krijgt en wie niet.” Wanneer de motie is ingediend, moet Liesbeth Homans als voorzitter van het Vlaams parlement samen met de voorzitters van de Kamer, de Senaat en het Parlement van de Franse gemeenschap over de ontvankelijkheid oordelen.

Het nieuwe decreet voor sociaal-cultureel volwassenenwerk deed al veel stof opwaaien. Niet alleen bevat het een nieuw beoordelingscriterium over het "terugplooien op etnisch-culturele afkomst", ook verschuift de eindbeslissing over het toekennen van subsidies van een onafhankelijke commissie naar de regering. Net dat grijpt de PVDA aan om samen met Groen en sp.a het decreet aan te vechten. Daarvoor haalt de PVDA een nieuw wapen uit het reglement van het Vlaams parlement uit de kast: artikel 73. Dat voorziet dat volksvertegenwoordigers een motie kunnen indienen wanneer ze discriminatie op basis van ideologische en filosofische redenen vrezen.

Deur wagenwijd open voor willekeur

“Volgens het nieuwe decreet kan de Vlaamse regering voortaan ‘gemotiveerd’ van het advies van de beoordelingscommissie afwijken bij de toekenning van subsidies aan sociaal-culturele organisaties”, zegt Jos D’Haese, fractievoorzitter van de PVDA in het Vlaams Parlement. “Maar nergens wordt duidelijk gemaakt op basis waarvan men gemotiveerd afwijkt. Een regering met een bepaalde filosofie en ideologie zou dus beslissen over dossiers van organisaties met een andere filosofie of ideologie. Dat is niet neutraal. Beoordelingscommissies zijn wel neutraal, onafhankelijk en pluralistisch, een regering niet. Zo zet men de deur wagenwijd open voor discriminatie omwille van ideologische en filosofische redenen, zoals bedoeld in artikel 73.”

Dat blijkt volgens de PVDA ook uit de verklaringen van de indieners van het decreet. “Karin Brouwers van CD&V zegt letterlijk dat 'organisaties die de CD&V een warm hart toedragen' niets te vrezen hebben”, zegt Tom De Meester, Vlaams parlementslid voor PVDA. “Van Stephanie D’Hose van Open Vld horen we dan weer dat ze wil ingaan tegen grote organisaties die 'too big to fail' zijn. Het decreet is nog niet goedgekeurd of de meerderheidspartijen beginnen al met de duimopsteking.”

Waarden

Ook andere elementen van het nieuwe decreet zijn volgens de PVDA in strijd met het non-discriminatieprincipe, dat in de Grondwet en het Cultuurpact is ingebouwd. “Bij de beoordeling van sociaal-culturele organisaties moet vanaf nu rekening gehouden worden met een aantal waarden”, zegt Tom De Meester. “Maar wat zo’n waarde juist is, wordt niet gedefinieerd. De lijst die wordt toegevoegd is niet exhaustief. Het staat de regering blijkbaar vrij om daar naar believen zaken aan toe te voegen. Terwijl dat net bij uitstek vertrekt van een ideologische en filosofische basis en dus mogelijk discriminatie inhoudt voor mensen met een andere ideologie of filosofie.” De PVDA vreest bovendien dat het niet duidelijk afbakenen van de criteria ertoe kan leiden dat elke regering grondbeginselen op een eigen manier zal interpreteren. “Zelfs als deze regering niet van plan is om te discrimineren, zet ze de deur open voor een volgende regering om dat wél te doen”, zegt Tom De Meester.

Overbodige toevoeging

De PVDA vindt verder ook dat het ontzeggen van subsidies aan organisaties die zich “terugplooien op de etnisch-culturele identiteit” een problematische passage is. “Nergens wordt duidelijk gemaakt wat men onder terugplooien begrijpt”, zegt D’Haese. “Op deze manier kan dit decreet gemakkelijk misbruikt worden om bepaalde bevolkingsgroepen of gemeenschappen te viseren bij het toekennen van subsidies”. De PVDA wijst er trouwens op dat in het huidige decreet reeds expliciet wordt vermeld dat organisaties die een werking ontplooien voor een kansengroep, ook keuzes moeten maken om hun werking te verbreden naar gemeenschappen, doelgroepen of het brede publiek. “Dat halen de indieners trouwens zelf ook aan. Dat maakt duidelijk dat het de indieners helemaal niet om gemeenschapsvorming te doen is maar om bepaalde gemeenschappen te viseren”, zegt D'Haese.

“Een decreet moet in de geest van het Cultuurpact, de wet van 1971, het Reglement van het Vlaams Parlement en de Grondwet actief discriminatie verhinderen en grendels inbouwen”, besluit D’Haese. “Dat is ook waar de Strategische Adviesraad Cultuur in haar spoedadvies naar verwijst. Dit decreet doet dat niet. Integendeel, het zet de deur open naar willekeur en discriminatie. Daarom roepen wij artikel 73 van het reglement in. We hopen dat de parlementsvoorzitters die motie ontvankelijk verklaren, zodat we een echt debat kunnen hebben over het sociaal-cultureel volwassenenwerk, in plaats van dit decreet op een ongeziene manier door het parlement te jagen.”


3 reacties

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.
 • Grietje Dewaele
  heeft gereageerd 2019-11-27 20:09:39 +0100
  @Rebecca: Triodos scoort het beste op bankwijzer.be. Triodos is een niet-beursgenoteerde bank, maar in België wordt geen zichtrekening aangeboden wat maakt dat je er enkel kan sparen en beleggen. Er zijn ook maar 2 kantoren. Lenen kan eventueel als je project beantwoord aan hun criteria. Persoonlijk zijn wij er reeds jaren tevreden klant. Driemaandelijks krijgen wij een krantje in de bus waarin men kan lezen waarin er wordt geïnvesteerd. Ik was zeer hoopvol met de eventuele komst van Newb. Een bank waarvan je mede-eigenaar bent en waar je stem als kleinste investeerder evenveel waard is als die van de investeerder met een groter budget. Blijkbaar verlengd Newb zijn campagne tot 4 december want de 30 miljoen zal waarschijnlijk niet gehaald worden tegen middernacht. Dat is enerzijds goed nieuws maar dit maakt me toch niet echt gelukkig. Daarvoor is mijn teleurstelling in links te groot. De afgelopen dagen heeft links toch wel een beetje zijn ware aard getoond…. Informatie omtrent banken kan je volop vinden op de website van Fairfin en je kan perfect nagaan hoe je eigen bank scoort via bankwijzer.be.
 • Rebecca Debaise
  heeft gereageerd 2019-11-27 14:04:44 +0100
  Is triodos bank ook een goede optie?
 • Grietje Dewaele
  heeft gereageerd 2019-11-26 19:09:28 +0100
  Het middenveld? Ik begin mij dezer dagen behoorlijk druk te maken over “Het middenveld” en bij uitbreiding over het deel van de samenleving die zich links georiënteerd noemt. Ik voel mij dezer dagen serieus in de kou gezet door dat deel van de bevolking die, op allerhande manifestaties, door de megafoon holle slogans (zo begint er het toch op te lijken) door de megafoon loopt te scanderen. De wereldverbeteraars maken zich wel schromelijk belachelijk. Ik heb het over de vorming van NewB , een alternatieve bank die eindelijk eens een antwoord zou kunnen zijn op het vervloekte ongebreidelde kapitalisme. Met nog een 29 uur te gaan moet er nog meer dan 9 miljoen opgehaald worden. Tot nog toe zijn er slechts 29.671 investeerders die geloven dat het anders kan en en die echt de moeite doen om de mensen boven de centen te plaatsen. Hebben de overige linkse rakkers het dan echt allemaal zo financieel moeilijk om het risico te nemen 20€ of een veelvoud hiervan mogelijks te verliezen? Solidariteit strekt voor mij verder dan de eigen portefeuille. De rechtse vleugel zit er waarschijnlijk met heel veel leedvermaak naar te kijken. (En gelijk hebben ze) Als we het niet halen zal dit me meer pijn doen dan de laatste verkiezingsuitslag. Gelooft de linkervleugel wel in zijn eigen ideologie?

Volg de PVDA op de voet