PVDA dient wetsvoorstel in om debat over abortus open te trekken

Foto Solidair, Dieter Boone

De PVDA heeft gevraagd dat de commissie Justitie van de Kamer haar wetsvoorstel rond abortus, ingediend begin deze legislatuur, prioritair zou behandelen. Het wetsvoorstel van de partij wil dat abortus erkend wordt als een medische ingreep en dat de wet op patiëntenrechten van toepassing is.

Het doel is om tot een volledige depenalisering van de vrijwillige zwangerschapsonderbreking te komen en tot een verlenging van de periode waarin een abortus mag plaatsvinden.

Andere partijen sluiten zich daarbij aan met gelijklopende wetsvoorstellen, zodat er hoop is dat het tot een constructief debat komt met als resultaat een vooruitgang in de rechten van de vrouwen.

Tot vandaag gaan elk jaar minstens 500 vrouwen - die daar de middelen voor hebben - naar het buitenland voor een abortus, omdat de periode in België te kort is.

Sofie Merckx, huisarts en Kamerlid, kadert haar voorstel in de voortdurende strijd van de feministische beweging: “Het is cruciaal dat wij, vrouwen, vrij kunnen kiezen. Abortus is een medische ingreep, zoals alle andere. We moeten aangepaste medische verzorging kunnen krijgen en dat zonder schrik voor straffen. Andere partijen sluiten zich daarbij aan met gelijklopende wetsvoorstellen, zodat er hoop is dat het tot een constructief debat komt met als resultaat een vooruitgang in de rechten van de vrouwen.”

Voor de PVDA is het recht op abortus een prioriteit. Net als het recht van vrouwen om vrij over hun lichaam te kunnen beschikken.

De PS, Défi en Ecolo/Groen hebben zich met gelijklopende wetsvoorstellen aangesloten bij het initiatief van de PVDA. Open Vld heeft nadien eveneens een tekst ingediend die in de dezelfde richting gaat. En ook de sp.a lijkt zich bij die standpunten aan te sluiten.

De Kamercommissie Justitie begint nu woensdag met haar onderzoek van de ingediende teksten.

Met een regering in lopende zaken hebben de voorstanders van een echte depenalisering van abortus goede hoop dat het tot een constructief debat komt.