PVDA eist dat de 823 leegstaande en bewoonbare openbare huisvestingen in arrondissement Luik meteen opgevorderd worden

Foto Flickr

Een maand na de verschrikkelijke overstromingen in juli is de situatie nog steeds ernstig. De slachtoffers in de regio Luik zitten nog steeds in de problemen. In het arrondissement zijn er 823 leegstaande, voor verhuur geschikte woongelegenheden. De PVDA dringt aan op de dringende opvordering daarvan. "Er is die dringende noodzaak, maar het huisvestingsprobleem is nog veel groter. Er moet snel een hele reeks maatregelen worden getroffen", zegt Damien Robert, provinciaal voorzitter van PVDA Luik. Daarom roept fractieleider van PVDA Luik, Sophie Lecron, op tot een spoedvergadering van de gemeenteraad.

"De situatie is rampzalig," legt Damien Robert uit. "Alleen al in de gemeente Luik werden 6.556 huisvestingen door de overstromingen getroffen. De cijfers voor de andere getroffen gemeenten in het arrondissement zijn nog niet gekend, maar het staat buiten kijf dat de problemen ernstig zijn. Er moet dus snel een structurele oplossing worden gevonden. Daarom stellen we voor de 823 leegstaande woongelegenheden ter beschikking te stellen van de slachtoffers. Die zijn namelijk onmiddellijk verhuurbaar en maken deel uit van de openbare huisvestingsmaatschappijen van het arrondissement Luik. Als die maatschappijen weigeren, eisen wij hun onmiddellijke opvordering."

De linkse partij stelt ook een financieringsoplossing voor. Die verschilt nogal van het voorstel van Willy Demeyer (PS). Damien Robert: "De burgemeester van Luik kondigt aan dat hij het geld van de privatisering van VOO wil gebruiken om nieuwe openbare huisvestingen te bouwen. Er zijn andere, meer rechtvaardige beslissingen die kunnen en moeten genomen worden. In Luik controleren de politici ook openbare investeringsfondsen. Publipart en Ogeofund zijn in handen van Nethys en Enodia, en beheren samen 1,2 miljard euro aan openbare activa. Ze investeren die in de beurs of in luxueuze onroerende goederen. De investeringen van deze organisaties zouden we perfect kunnen gebruiken om daarmee de wederopbouw in de getroffen gebieden te financieren.

De vordering van leegstaande privé woongelegenheden is ook een piste die de PVDA sinds juli aanreikt. "De meerderheid in Luik lijkt nu open te staan voor deze oplossing", deelt Sophie Lecron mee. "Dat is een goede zaak. “Er zijn duizenden onbewoonde woongelegenheden. Als de regelingen moeten worden aangepast, moet daarover snel een debat worden geopend. Intussen heeft de stad ook de mogelijkheid om, via een eenvoudigere procedure, leegstaande woongelegenheden onder openbaar beheer te plaatsen. In ieder geval is het geen optie om al deze potentiële huisvestingen leeg te laten staan, terwijl duizenden gezinnen wanhopig op zoek zijn naar een woonplaats.

"Het staat vast dat we snel moeten reageren", besluit het linkse gemeenteraadslid. "De heer Demeyer heeft vrijdag een vergadering met de fractievoorzitters belegd, maar dit volstaat niet. Wij vragen om een spoedvergadering van de gemeenteraad, zodat we dit alles openbaar kunnen bespreken."

 

Volg de PVDA op de voet