Proficiat aan PVDA en Sp.a Zelzate. Sterk sociaal akkoord. Veel nadruk op vernieuwing, inspraak en faire financiering. Laat de partijen die hun postjes zijn verloren maar huilen. 

Dit is een sterk sociaal, vernieuwend en democratisch akkoord:

  • meer inspraak: wijkraden, jongerenbevraging, evaluatie schepencollege
  • twee schepenen minder, besparing daarvan naar armoedebestrijding
  • faire fiscaliteit: minder asociale taksen voor gezinnen en zelfstandigen

(Beelden: VRT, 8 november 2018)