PVDA verwerpt kritiek Europese Commissie op loonsverhoging zorgpersoneel

Foto Solidair, Dieter Boone

De Europese Commissie trekt, in haar evaluatie van de Belgische ontwerpbegroting, de loonsverhoging van het personeel in de zorgsector in twijfel. Zeer gevaarlijk, vindt de Europese vakbond van de openbare diensten. Ook de PVDA verwerpt de kritiek van de Europese Commissie en eist dat de Belgische regering het noodplan voor de zorg uitvoert en snel werk maakt van eerlijke belastingen voor de financiering ervan.

Door de maandenlange strijd van het zorgpersoneel voor meer middelen en meer personeel, zagen de Belgische regeringen zich verplicht een noodfonds voor de zorg goed te keuren met een loonsverhoging voor het zorgpersoneel. In april applaudisseerde de Europese Commissie nog mee, maar nu trekt ze dus die loonsverhogingen in twijfel. “Dat is een slag in het gezicht van al diegenen die al maandenlang, in bijzonder moeilijke omstandigheden, in de frontlinie corona vechten voor onze levens”, reageert Marc Botenga, PVDA-Europarlementslid.

“De Europese Commissie is niet aan haar proefstuk toe”, vervolgt Botenga, “Tussen 2011 en 2018 adviseerde ze 63 keer aan verschillende lidstaten om hun uitgaven in de gezondheidssector te verminderen. We zagen allemaal wat voor catastrofale gevolgen dat had toen de coronacrisis uitbrak. In heel wat ziekenhuizen waren er gewoon niet genoeg middelen of personeel.”

Om de evaluatie te rechtvaardigen gebruikt de Commissie de Europese verdragen. Vooral de stukken over staatsschuld en begrotingsevenwicht. Nochtans liet de Commissie diezelfde nefaste besparingscriteria eerder al zelf opschorten om de crisis het hoofd te bieden. De Commissie zou ook het gebrek aan nieuwe inkomsten kunnen aanvallen, bvb via een miljonairstaks. In plaats daarvan kiest ze ervoor de lonen van het zorgpersoneel en een aantal andere sociale maatregelen te bekritiseren.

Volgens de Europese vakbond van openbare diensten (EPSU) gaat het hier om een terugkeer van het oude gecoördineerde besparingsbeleid. Ook in Frankrijk wil de Commissie de lonen in de zorgsector aanpakken. De Commissie gaat haar boekje te buiten, volgens de EPSU. Ze heeft helemaal geen bevoegdheid over loonvorming in de lidstaten.

De linkse partij PVDA verwerpt de besparingsdrang en de kritiek op de lonen van het zorgpersoneel van de Europese Commissie. België moet het noodplan voor de zorg uitvoeren én werk maken van eerlijke belastingen voor de financiering ervan. Indien de lonen en de werkomstandigheden niet verbeteren, zullen de 19.000 verpleegkundigen die vandaag elders aan het werk zijn, niet snel geneigd zijn naar de zorgsector terug te keren …