PVDA wil 10 miljoen euro voor meer kankerpreventie bij de brandweer

*

Gaby Colebunders (PVDA) dient een wetsvoorstel in dat meer middelen voorziet in de strijd tegen kanker bij de brandweer. “Brandweerlui sterven gemiddeld zeven jaar jonger dan de gemiddelde Belg. Dat komt voor een groot deel omdat zij in aanraking komen met een heleboel kankerverwekkende stoffen. Onze hulpverleners riskeren al hun leven om ons te beschermen. Zij verdienen het niet om daar bovenop ook nog eens met kanker geconfronteerd te worden.” Dat zegt volksvertegenwoordiger Gaby Colebunders. “Wij willen bovenop de normale financiering van de brandweer nog een extra enveloppe geven specifiek voor kankerpreventiemiddelen.”

“Kanker is een groot probleem bij de brandweer” zegt Colebunders. “Vlak voor corona uitbrak, organiseerden de brandweerlui van de zone Oost-Limburg nog een benefiet voor hun zieke collega’s. Maar liefst vijf van hen zijn getroffen door deze vreselijke ziekte. Het is dus duidelijk dat dit geen ver-van-ons-bedshow is. De vakbonden brachten de afgelopen jaren de problematiek al onder de aandacht ­en er werden vooral op vlak van sensibilisering grote stappen vooruit gezet, maar wij denken dat er meer nodig is. Wij willen meer geld voor preventie op het terrein. Als corona één ding bewijst, is het wel het belang van preventie voor de volksgezondheid.”

“Daarom dienen wij met de PVDA dit wetsvoorstel in. Het zorgt voor meer middelen in de strijd tegen kanker bij onze brandweerlui. Nu zijn de hulpverleningszones financieel grotendeels autonoom, wat wij op zich geen probleem vinden, maar elke zone maakt dus de moeilijke afweging tussen operationele middelen enerzijds en middelen voor kankerpreventie anderzijds. Wij willen die cynische afweging overbodig maken door bijkomend federaal geld te voorzien, enkel en alleen voor de kankerpreventie. Wij zijn bijvoorbeeld vragende partij om alle brandweerpakken regelmatig onder hoge druk te laten schoonmaken met vloeibare CO₂. Dit is nodig om de fijne kankerverwekkers die zich diep in de pakken nestelen, te reinigen. Nu zijn de pakken nog besmettelijk tot lang na dat de brand geblust is. De besmette brandweerpakken zijn dus echte sluipmoordenaars”, zegt Colebunders. “Bovendien willen wij dat elke brandweerzone beschikt over hoogtechnologische industriële wasmachines om te gebruiken na elke interventie. Sommige zones doen dit al, maar dat neemt een grote hap uit hun budget. Wij schatten dat een eerste schijf van 10 miljoen euro volstaat om de verschillende zones in het land op dat vlak gelijk te trekken. Dat is niet enkel nodig voor de veiligheid van onze brandweer, maar ontlast ook financieel onze gemeentes”, zegt Colebunders.

De PVDA wil ook dat kankerpreventie bij de brandweer hoger op de agenda komt van de regering. “Wij vroegen minister De Crem eens welke technieken gebruikt worden op het terrein om te strijden tegen kanker, maar de minister kon ons daar niet op antwoorden omdat elke zone andere zaken doet”, zegt Colebunders, die daar verrast door was. “De federale richtlijnen blijven ook algemeen. Dit wetsvoorstel verplicht de minister daarom ook een kadaster aan te leggen met daarin alle kankerpreventiemiddelen die nu worden gebruikt per kazerne en zone zodat we echt kunnen zien waar de noden zijn. Kanker is een vreselijke ziekte en we moeten als politici daar niets aan het toeval overlaten. Wij hopen dat bij corona het besef gegroeid is om terug te investeren in onze publieke diensten en hopen dan ook dat ons voorstel goedgekeurd zal worden”, besluit Gaby Colebunders.


Schrijf als eerste een reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.

We hebben jouw steun nodig