PVDA wil ‘graaifonds’ Europees Parlement schrappen: “Pensioen tot 13.700 euro per maand”

Marc Botenga, Europees parlementslid voor de PVDA.

Ook voor Europese parlementsleden bestaat een systeem van graaipensioenen. Marc Botenga, Europees volksvertegenwoordiger van de PVDA, eist de onmiddellijke schrapping van dat graaifonds. Vandaag stemde het Europees parlement alvast dat er geen nieuw belastinggeld meer mag vloeien naar de redding van dat Europees fonds voor graaipensioenen. “Dit is een belangrijke stap in de goede richting”, zegt Marc Botenga. 

Het uitzonderlijk Europees pensioenfonds garandeert meer dan 900 voormalige Europese parlementsleden een riant extra pensioen. Hun totale pensioen kan zo oplopen tot 13.700 euro per maand. Een volledige lijst met alle begunstigden is niet publiek beschikbaar. Onder de door onderzoeksjournalisten gelekte lijst van ongeveer 660 begunstigden zijn heel wat Belgen. Voormalige volksvertegenwoordigers van zowat alle Vlaamse partijen: Vlaams Blok, de voormalige Volksunie, CD&V, Open Vld, Vooruit, en Groen. Onder meer ex-voorzitter Frank Van Hecke van Vlaams Belang strijkt zo'n extra pensioen op net als de extreemrechtse Euro-criticus Nigel Farage. “Altijd tegen Europa, behalve als het is om uw eigen zakken te vullen”, foeterde Botenga in het Europees halfrond. 

De PVDA eist dat het Europees Parlement de stekker er volledig uit trekt en wil het pensioenfonds laten schrappen uit het Statuut van Parlementairen. Botenga: “Het kan niet dat de verantwoordelijkheid voor het Fonds wordt afgewenteld op de Europese belastingbetaler. Pensioenen tot meer dan 13.000 euro puur ten laste van de belastingbetaler zijn niet te rechtvaardigen”. De PVDA diende in die zin een amendement in. Twee jaar geleden stemde een meerderheid van het Parlement nog voor een plan waarbij het Parlement - en dus de belastingbetaler -  de verplichtingen en verantwoordelijkheden van het vrijwillig pensioenfonds van zijn leden op zich zou nemen. 

Marc Botenga: “Het fonds is zo genereus dat het volgend jaar failliet is. Het tekort bedraagt ondertussen 313 miljoen euro. Het Europees Parlement liet de speciale regeling twintig jaar lang ontsporen. Dat de belastingbetaler daar nu voor zou opdraaien, is te gek voor woorden”. 

Het Europees Parlement richtte het speciaal fonds op in 1990, via een vzw en een beleggingsvennootschap met variabel kapitaal in Luxemburg. De bedoeling was Europese parlementsleden extra pensioen te geven, boven op hun wettelijk pensioen. Hun normale maximumpensioen bedraagt maximaal 6.865 euro. Het fonds garandeert daar gemiddeld 2000 euro extra bovenop. Voor sommigen betekent dat een extra pensioen van 6800 euro per maand, berekende Investigate Europe. Dat zorgt mogelijks voor parlementaire pensioenen van 13.700 euro per maand.

 Opmerkelijk, de betrokken parlementairen droegen nauwelijks zelf bij. Twee derde van de betalingen aan het fonds werden rechtstreeks door het Parlement, en niet door de parlementsleden verricht. Een aantal parlementairen gebruikte naar verluidt ook nog eens hun parlementaire vergoeding voor kantoorkosten om het andere derde te betalen. Het speciaal fonds was dus van in het begin een puur privilegefonds. “Wij zetten onze strijd tegen de privileges van de elite verder, tot in Europa”, besluit Marc Botenga.