Zonder biodiversiteit hebben we niets te eten. Is er geen schone lucht om in te ademen. Is er geen water dat schoon genoeg is om te drinken. De natuur, de diversiteit aan planten, dieren en ecosystemen vormen de sleutel van ons leven. De ontregeling van het klimaat bedreigt de komende generaties. IJskappen en gletsjers smelten, oceanen verzuren, droogtes worden afgewisseld met stortbuien, het weer wordt grillig. Dat zijn gevolgen van de opwarming die wij vandaag al voelen. En in het zuiden van de planeet nemen watertekort, voedseltekort en ongezonde omgevingen toe. Dat lijdt nu al tot honderdduizenden klimaatvluchtelingen.

De systeempartijen zitten allemaal vast in het fossiele denken, dat de economie laat draaien rond fossiele brandstoffen onder druk van de lobbys van de allergrootste energiemonopolies.

Wij willen de prioriteiten opnieuw juist stellen. Dat vraagt een langetermijnplanning: een radicale omschakeling naar hernieuwbare energie, naar stadsverwarming en isolatie, naar klimaatneutrale steden en productiemethodes, naar meer publiek transport. Met respect voor tewerkstelling en sociale rechtvaardigheid. Het klimaatprobleem is een systeemprobleem. Zolang er gerekend wordt op koolstoftaksen, een CO2-markt, groene marketing en eco-business is de strijd tegen de klimaatverandering gedoemd om te mislukken. Wij houden een warm pleidooi voor een andere maatschappelijke logica, die van het Socialisme 2.0.


Schrijf als eerste een reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.

We hebben jouw steun nodig