Regering moet chantage stoppen en welzijnsenveloppe in werking doen treden

(Foto Solidair, Geertje Franssen)

“De regering moet ermee ophouden de gepensioneerden en de zieken in dit land te gijzelen”, stelt Raoul Hedebouw, woordvoerder van de PVDA.

Er is een akkoord tussen de sociale partners over de verdeling van de welzijnsenveloppe. De enveloppe is opgenomen in de begroting en dient onder andere om de lage pensioenen en de ziekte-uitkeringen te herwaarderen. Deze enveloppe is onontbeerlijk omdat de uitkeringen onder de regering-Michel stiefmoederlijk behandeld zijn.

De regering chanteert nu met als inzet de gepensioneerden en de zieken. Ze stelt als voorwaarde voor het in werking stellen van de welzijnsenveloppe dat de vakbonden meer flexibiliteit (120 bijkomende uren) of een minimale verhoging van de minimumlonen aanvaarden.

“Voor de PVDA is deze chantage totaal onaanvaardbaar”, verklaart Raoul Hedebouw. “Deze dossiers hebben niets met elkaar te maken en moeten niet als voorwaarde dienen voor elkaar. Met andere woorden, je kunt de gepensioneerden en de zieken van het land niet gijzelen met als enig doel sociale achteruitgang door te duwen. De regering moet het akkoord tussen de sociale onderhandelaars in dit dossier uitvoeren.”

Als de regering volhardt in het achterhouden van wat de gepensioneerden toekomt, overweegt de PVDA een wetsvoorstel neer te leggen met als doel de enveloppe te doen uitvoeren zoals die werd onderhandeld door de sociale partners.

De linkse partij kant zich ook tegen het project van de regering om een minimumloonmarge op te leggen voor de komende twee jaar. “Het is ook onaanvaardbaar dat de regering van plan is een maximumloonmarge van 1,1% af te dwingen, terwijl deze marge bij de werknemers niemand tevreden stelt. De winsten swingen de pan uit en de CEO’s bedienen zich, maar de werknemers mogen niet meer dan 20 euro loonsverhoging per maand eisen!”

De PVDA vraagt een dringende stemming over haar wetsvoorstel om de wet van 1996, die vrije onderhandelingen over loonsverhogingen verhindert, in te trekken. Dat zou het mogelijk maken weer ruimte te geven voor echt sociaal overleg.

Volg de PVDA op de voet