In onze maatschappij is alles te koop. Mensen worden getoetst op hun bruikbaarheid, zoals elke andere waar. De rijkdom die werkende mensen met hun intelligentie en hun arbeid produceren, wordt niet opnieuw in de maatschappij geïnvesteerd. Ze verdwijnt in de dikste portefeuilles van grote aandeelhouders. Een oligarchie van multinationals en grote banken zwaait de plak.

Wij willen de prioriteiten opnieuw juist stellen. Wij willen een samenleving op mensenmaat. Waar democratie betekent dat we ook echt kunnen beslissen over de essentiële zaken in het leven. Waar verkozenen verantwoording moeten afleggen voor hun prestaties. Waar er recht is op werk. Waar er een toekomst is voor jongeren. Waar een baan hebben ook zekerheid betekent. Waar gezondheidszorg, huisvesting en onderwijs gegarandeerd worden. Waar de ecologische bronnen en de verzamelde kennis van de mensheid erkend worden als gemeenschappelijk erfgoed. Waar de banken een publieke functie vervullen, in plaats van te speculeren, en waar de sleutelsectoren onder maatschappelijke controle komen. Waar de gemeenschap opnieuw greep krijgt over de productie, en waar er kan gepland worden in functie van de behoeften van de mens en de draagkracht van de natuur. Kortom, wij streven naar een socialistische samenleving, waar de mens centraal staat, niet de winst. Dan pas kan de mens maker van zichzelf worden. Dat is voor ons Socialisme 2.0.


Schrijf als eerste een reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.

We hebben jouw steun nodig