Sonja Welvaert

2e plaats - Federaal Parlement

Sonja Welvaert, 62 jaar, vakbondsvrouw, gepensioneerd ambtenaar FOD Financiën, gemeenteraadslid PVDA Gent

We hebben jouw steun nodig