Sta op tegen racisme en voor gelijkheid

Superdiversiteit is een sterke troef voor onze samenleving, mits we erin slagen iedereen gelijke rechten en kansen te bieden en er zo voor zorgen dat de solidariteit het van de wedijver wint.

Dat is vandaag niet het geval. Het risico op armoede, werkloosheid, laaggeschooldheid en slechte huisvesting is veel groter wanneer je een ander kleurtje hebt of wanneer je naam een andere afkomst laat vermoeden. Racisme is een trieste realiteit.

Met de PVDA willen we de wedijver tussen mensen die het moeilijk hebben, uitschakelen. We zorgen voor voldoende jobs en voorzieningen, en voor een onderwijs op maat van alle kinderen, ongeacht hun herkomst of sociale afkomst. We pakken het racisme aan want het verhindert dat we samen de echte verantwoordelijken van onrecht en ongelijkheid bestrijden.

Daarom strijdt de PVDA voor:

  • meer jobs en meer gelijkheid op de arbeidsmarkt
  • een aanpak van het racisme in de hele samenleving
  • een school op maat van alle kinderen
  • het actief betrekken van alle gemeenschappen
  • het aanpakken van de oorzaken die mensen hun land doen ontvluchten en voor waardige opvang van vluchtelingen

De PVDA, haar jongerenbewegingen RedFox en Comac en Vriendschap Zonder Grenzen steunen en voeren deze strijd tegen racisme en discriminatie.

affiche_racisme.jpgZin om mee in actie te komen?


Meer weten?