Strijd voor volledige gelijkheid tussen vrouwen en mannen 

20% loonkloof tussen mannen en vrouwen, een pensioenkloof van 30%, tekort aan kinderopvang, stereotypen, geweld dat vaak voorkomt en zelden gesanctioneerde wordt ... Ongelijkheid en machisme zitten in de kern van onze samenleving en vrouwenrechten staan voortdurend onder druk.

Wij willen een samenleving waarin de archaïsche mentaliteit van patriarchale dominantie verdwijnt en waarin geen plaats meer is voor seksisme en geweld tegen vrouwen. Wij willen een samenleving waarin vrouwenrechten, bijvoorbeeld de keuze om al dan niet moeder te worden, niet telkens opnieuw in vraag gesteld worden, maar waarin ze definitief verworven rechten zijn.

We zijn van mening dat gelijkheid tussen vrouw en man enkel mogelijk is indien de vrouw financieel onafhankelijk kan zijn van de man. We eisen vandaag gelijk loon voor gelijk werk en klagen we de seksistische onderdrukking aan.

Gelijkheid tussen vrouw en man is een gelijkheid waarbij mannen zich net zoveel als vrouwen engageren in huishoudelijk werk en in het grootbrengen van de kinderen. Daarvoor is een niet-discriminerende toegang tot arbeid nodig, zonder verschillen op het vlak van loon of pensioen. Daarvoor is een collectieve arbeidsduurvermindering nodig waardoor zowel mannen als vrouwen zorgtaken op zich kunnen nemen. Daarbij moeten beter functionerende overheidsdiensten oplossingen aanreiken zodat iedereen deze zorgtaken gemakkelijker op zich kan nemen.

De PVDA en haar vrouwenbeweging Marianne steunen en leiden deze strijd voor vrouwenrechten.

Lees hier ons programma voor volledige gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Lees ook:

 

We hebben jouw steun nodig