De samenleving heeft een feministische beweging nodig die steunt op de 99%

20% loonkloof tussen mannen en vrouwen, een pensioenkloof van 30%, tekort aan kinderopvang, stereotypen, geweld dat vaak voorkomt en zelden gesanctioneerde wordt ... Ongelijkheid en machisme zitten in de kern van onze samenleving en vrouwenrechten staan voortdurend onder druk.

Daarom hebben we een feministische beweging nodig die steunt op de 99% en die de ongelijkheden bij de wortel aanpakt.

Een feminisme met voorstellen als arbeidsduurvermindering, een preventieve en doeltreffende aanpak voor de opvang en begeleiding van slachtoffers van geweld, een sterke publieke sector die veel zorgtaken op zich kan nemen en zo het gezin kan ontlasten ...

Een feminisme dat het recht versterkt om over het eigen lichaam te beschikken, dat eindelijk abortus uit het strafwetboek verwijdert en een abortuswet invoert die tegemoet komt aan wat vrouwen nodig hebben.

De PVDA en haar vrouwenbeweging Marianne steunen en leiden deze strijd voor vrouwenrechten.

Lees ook:

Dit is jouw beweging