Geef vrouwen een eerlijk pensioen

In België moet één op de drie vrouwelijke loontrekkenden en zelfstandigen het stellen met een pensioen van minder dan 750 euro per maand.

De Belgische pensioenen zijn al bij de laagste van heel Europa en de vrouwen worden nog eens extra gediscrimineerd. De pensioenkloof tussen vrouwen en mannen bedraagt in België 34 procent.

De PVDA wil deze ongelijkheid aanpakken door:

  • het minimumpensioen te verhogen tot 1.500 euro per maand
  • het aantal loopbaanjaren vereist voor een volledig pensioen voor vrouwen terug te brengen naar 40 jaar: daardoor telt elk jaar een beetje meer mee voor de opbouw van het wettelijk pensioen.

Geef vrouwen een volwaardig pensioen na veertig gewerkte jaren. Teken de petitie!

De Belgische pensioenen – zowel voor mannen als vrouwen – zijn al bij de laagste van heel Europa, en de vrouwen worden nog eens extra gestraft. De pensioenkloof tussen vrouwen en mannen bedraagt in België 34 procent.

De oorzaak van die pensioenkloof is gekend: 1° de loonkloof: vrouwen verdienen gemiddeld 20 procent minder dan mannen. 2° De zorg- en huisarbeid: veel meer vrouwen onderbreken hun loopbaan voor opvoeding van de kinderen, de verzorging van zieke ouders, huishoudtaken. 3° Veel meer vrouwen werken deeltijds, vaak onvrijwillig.

Dat heeft allemaal gevolgen voor hun pensioen. Wij willen deze ongelijkheden wegwerken. Maar zolang ze bestaan, willen wij er ook rekening mee houden in het pensioen.

650 ondertekenaars, op naar 1.000!

Teken jij ook?

Velden met een * zijn verplicht.

Door deze petitie te ondertekenen verklaar je je akkoord dat de PVDA de door jou verstrekte gegevens bijhoudt om je naargelang je interesses op de hoogte te houden van standpunten en activiteiten van de PVDA. Je kunt die gegevens opvragen, laten verbeteren en laten verwijderen. Dat kan per e-mail naar pvda@pvda.be, of per brief naar PVDA, M. Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel. Als je vindt dat we je persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verwerkt hebben, kun je een klacht indienen bij de Privacycommissie. Meer over het privacybeleid van de PVDA: www.pvda.be/privacy.

Volg de PVDA op de voet