"Vlaams parlement omzeilt pensioenplafond al tien jaar langer dan Kamer"

Jos D'Haese.

De constructie om parlementsleden een hoger pensioen dan het plafond Wijninckx toe te kennen, voerde het Vlaams parlement tien jaar eerder dan de Kamer in. Met een nieuwe onthulling toont de PVDA aan dat de ‘vzw Pensioenen de Vlaamse volksvertegenwoordigers’, die door de parlementsleden zelf beheerd wordt, in 2004 al een constructie heeft opgezet om pensioenen tot 20 procent boven het plafond uit te kunnen betalen. Ook Vlaamse parlementsleden kunnen dus een bonus van 1.500 euro bovenop het wettelijk maximum van 7813 euro bruto krijgen. “‘Wat we zelf graaien, graaien we beter’ moeten ze in het Vlaams parlement gedacht hebben”, zegt PVDA-fractieleider Jos D’Haese, die oproept om parlementsleden een gewoon werknemersstatuut te geven om dergelijke privileges af te schaffen.

Het plafond Wijninckx legt een maximumbedrag op voor het pensioen dat ex-parlementsleden uitbetaald krijgen. Wanneer de som van hun parlementair pensioen met eventuele privépensioenen dat plafond overstijgt, wordt het pensioen dat ze door het parlement uitbetaald krijgen, verlaagd. Of beter gezegd: werd. Want in 2004 al beslisten de parlementsleden die de pensioenkas van het Vlaams parlement beheren om dat plafond met 20 procent op te trekken.(1) Pas in 2013 voerde ook de pensioenkas van de Kamer een soortgelijke regeling in. “Door een deel van het pensioen als ‘rente’ uit te betalen, omzeilt het parlement het wettelijke maximum”, zegt D’Haese. “Exact dezelfde truc dus als de kamervoorzitters hebben gebruikt om zich een extra pensioen uit te betalen. Maar hier geldt het dus voor alle parlementsleden die pensioenen cumuleren.”

De regeling werd ingevoerd door de ‘vzw Pensioenen de Vlaamse volksvertegenwoordigers’, met daarin een vertegenwoordiging van alle partijen behalve de PVDA. Onder hen vinden we niet alleen toenmalig parlementsvoorzitter Norbert De Batselier (Vooruit), huidig parlementslid Kris Van Dijck (N-VA) en voormalig minister Eric Van Rompuy (CD&V), maar ook Vlaams Belang-parlementslid Jan Penris.(2) “Penris kreeg zelf in 2019 nog een ontslagvergoeding van maar liefst 370.000 euro”, zegt D’Haese. “Als het op zelfbediening aankomt, gedraagt het Vlaams Belang zich net hetzelfde als de traditionele partijen.”

De PVDA stelt voor om parlementsleden een gewoon werknemersstatuut te geven. “Het kan niet dat parlementsleden als enigen over hun eigen pensioen kunnen beslissen”, zegt D’Haese. “Laat hun pensioen ook uitbetalen en controleren door de federale pensioendienst, zodat we eindelijk een halt kunnen toeroepen aan al die privileges.”

  1. Reglement vzw Pensioen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers, artikel 12.
  2. Laatste pagina van het document ‘leden vzw Pensioen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers’