Raoul Hedebouw: “Laat ons van 2022 een jaar van verzet maken”

Nieuwjaarstoespraak van PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw.

PVDA wil dat minister Dermagne wetsontwerp over gezondheidsgegevens intrekt

PS-minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) stelde een voorontwerp van wet op waardoor verzekeringsmaatschappijen toegang kunnen krijgen tot de gezondheidsgegevens van burgers. Het ontwerp wil verzekeringsmaatschappijen automatisch toegang geven tot al deze gegevens om contracten af te sluiten, premies te berekenen of schadevergoedingen voor te stellen. 

Versterk de eerste lijn of de huisartsen gaan kopje onder

Terwijl omikron ons overspoelt, werden de teststrategie en de quarantaineregels door onze regering versoepeld. Als huisartsen staan we klaar om deze vijfde golf op te vangen, net zoals bij de vorige vier golven. Maar moeten we nu echt opnieuw gaan improviseren? Moeten we de strijd met omikron blind aangaan?

PVDA vraagt Overlegcomité om gratis preventieve testing voor schoolkinderen te organiseren

De PVDA reageert verbouwereerd op de vraag van de ministers van Onderwijs aan ouders om hun kinderen wekelijks zelf te testen. “Wat zal het volgende zijn? Dat leerlingen hun eigen CO2-meter moeten meenemen?”, vraagt Jos D’Haese, Vlaams volksvertegenwoordiger voor de PVDA, zich af. “De ministers schuiven de verantwoordelijkheid op deze manier helemaal van zich af en laten gezinnen voor de kosten opdraaien.” De PVDA vraagt het Overlegcomité dat vandaag samenkomt daarom opnieuw om zelf preventieve testing in scholen op te zetten, zoal dat vandaag in delen van Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland al bestaat.

PVDA reageert op rapport Rekenhof over re-integratietrajecten: “Regering legt vernietigend rapport naast zich neer”

In een langverwacht rapport levert het Rekenhof felle kritiek op de procedure die de vorige regering ontwikkelde voor de re-integratie van langdurig zieken. “Het bevestigt wat onze partij maar ook de vakbonden en mutualiteiten sinds het begin zeggen: de procedure die Maggie De Block invoerde is een ontslagmachine op maat van de werkgevers”, zegt Sofie Merckx, huisarts en volksvertegenwoordiger voor de PVDA.

Ziekenhuizen in nood: PVDA breekt in op begroting met voorstel tot onmiddellijke herfinanciering van de zorgsector

Overal in de ziekenhuizen wordt alarm geslagen. Ons zorgsysteem staat op instorten. Er moet iets gebeuren. De PVDA zal dinsdag 21 december inbreken in de begroting met een amendement voor de onmiddellijke herfinanciering van het Zorgfonds. Daar kan onmiddellijk over gestemd worden.

Parlement stemt over PVDA-voorstel om vaccinpatenten op te heffen

PVDA legt nu maandag 20 december een resolutie ter stemming voor in de commissie Gezondheid van het federaal parlement. In haar voorstel vraagt de linkse partij dat de regering haar steun uitspreekt aan de vraag om de patenten op het vaccin tegen Covid-19 tijdelijk op te heffen. “Het is meer dan hoog tijd om het getreuzel te stoppen. Met de stemming over onze resolutie vragen we dat de regering haar kaarten op tafel legt en woorden omzet in daden”, stelt Sofie Merckx, huisarts en PVDA-volksvertegenwoordigster. 

PVDA wil dat overheid zelftesten gratis maakt

PVDA wil dat de regering zelftesten gratis aanbiedt en dat elke burger alvast twee gratis zelftesten krijgt voor de eindejaarsfeesten. “Het Verenigd Koninkrijk toont dat dat perfect kan.”  

PVDA-Europarlementslid getuigt voor Spaans parlement over belang opheffing van patenten op vaccins

Marc Botenga, Europarlementslid voor de PVDA, getuigde voor de Spaanse parlementaire onderzoekscommissie rond vaccins. De Commissie onderzoekt onregelmatigheden en fouten in het vaccinbeleid van Spanje en Europa.

Raoul Hedebouw: “Laten we de eenheid en de strijd van de werkende klasse versterken tegenover krachten die ons willen verdelen”

Zondag 5 december werd Raoul Hedebouw verkozen tot nieuwe voorzitter van de PVDA. Dat gebeurde tijdens de slotzitting van het Eenheidscongres van de partij. Lees hier zijn toespraak tijdens het congres.