Coronamedicijn kost 300 keer meer dan de productiekost: stop de rooftocht van grote farmabedrijven

Een medicijn dat 6 euro kost om te produceren, verkopen aan 2000 euro ... Farmareus Gilead durft dat. Pure diefstal is het. De PVDA vraagt dan ook aan minister van Volksgezondheid Maggie De Block om maatregelen te nemen tegen het bedrijf en voor zekerheid te zorgen dat het medicijn aan een deftige prijs toegankelijk is voor iedereen.

Wat we zelf doen, doen we niet beter: de gezondheidszorg verder opsplitsen is een (zware) fout

Als we één iets kunnen leren uit de aanpak van de coronacrisis in België, dan is het wel dat de versnippering van de bevoegdheden en de regionalisering van de gezondheidszorg niet werken. Dit was een grote handicap die heeft bijgedragen aan het fiasco van de strijd tegen het virus in ons land. Vandaag denken Paul Magnette en Bart De Wever echter aan een volledige regionalisering van de gezondheidszorg. Het is net alsof ze niet leren uit de crisis. Of hebben ze een andere agenda? Ziehier waarom we hen moeten tegenhouden.

“Laat contactspeurders lokaal samenwerken met huisartsen”

Als de overheid faalt, doen de groepspraktijken van Geneeskunde voor het Volk, een initiatief van de PVDA, het zelf. Dagelijks sporen ze besmette Covid-19-patiënten op om ze in quarantaine te plaatsen. Nu de tweede golf van het coronavirus er lijkt aan te komen, roept de PVDA op om de contactspeurders uit de callcentra lokaal te laten samenwerken met huisartsen. Door lokaal te werken is er meer vertrouwen, worden meer contacten doorgegeven en kunnen we actief clusters van besmettingen opsporen.

Baby Pia een jaar later, PVDA blijft opkomen voor alle Pia’s

In september 2019 stuurde heel België massaal sms’jes om het peperdure geneesmiddel voor baby Pia te betalen. Haar aandoening, de spierziekte SMA, had veel eerder vastgesteld kunnen worden met een eenvoudige hielprik bij de geboorte. Pia’s ouders vroegen om dat voortaan bij elke baby te doen. Maar dat gebeurt nog altijd niet. “Onbegrijpelijk”, zegt huisarts en Vlaams volksvertegenwoordigster Lise Vandecasteele (PVDA). Zij blijft de strijd voeren in het parlement.

Na jaar nog altijd geen vooruitgang voor baby Pia’s ziekte, PVDA vraagt actie

Een jaar nadat de Belgen massaal hun solidariteit toonden voor baby Pia is er nog niets veranderd voor pasgeborenen met de spierziekte SMA. Zowel voor de screening van de ziekte als voor de betaalbaarheid van de medicatie is geen stap vooruit gezet. Dat blijkt uit informatie die Vlaams parlementslid Lise Vandecasteele (PVDA) opvroeg. “De bevoegde ministers Beke en De Block hebben geen stappen vooruit gezet. Er is geen plan en geen budget. Daardoor wordt de ziekte niet op tijd ontdekt en blijft de levensreddende medicatie onbetaalbaar”, stelt Vandecasteele vast. “Het is tijd voor actie.”

Terugkerende vakantiegangers: regering blundert voort

Het is tijd om concreter te worden en structureel meer middelen te voorzien voor de zorg. “Onze coronahelden zijn moe. Een op de vijf wil zelfs de sector verlaten. Zij verwachten een signaal. Wanneer komt dat er?”, vroeg Sofie Merckx (PVDA) aan minister De Block.

“Strijd loont! Dit is een nieuwe overwinning voor het zorgpersoneel”

“De mensen vertrouwen u niet, mevrouw De Block. Na de overwinning van de witte woede moet de regering haar beloftes omzetten in concrete daden”, waarschuwt Raoul Hedebouw.

“Zeer choquerend dat u het zorgpersoneel met de vinger wijst, meneer Beke”

Lise Vandecasteele (PVDA) kon haar oren niet geloven toen Vlaams minister van Welzijn Beke de zorgsector zélf de schuld gaf van het drama in de rusthuizen! Wat een slag in het gezicht van de vele duizenden zorghelden.

600 miljoen euro voor de gezondheidszorg: een nieuwe overwinning voor het personeel en de bevolking

De PVDA reageert tevreden op de extra 600 miljoen euro die is verkregen voor het personeel in de gezondheidszorg. "Dit is een belangrijke eerste overwinning, het resultaat van de mobilisatie van de sector en de brede steun van de bevolking", zegt PVDA volksvertegenwoordiger Sofie Merckx. Deze eerste overwinning moet nu snel gevolgd worden door gelijkaardige inspanningen voor andere delen van de zorgsector, zoals de woonzorgcentra en een plan voor de toekomst van de gezondheidszorg in ons land.

Ziekenhuizen hebben 800 miljoen euro nodig en dat kan niet wachten op de vorming van een nieuwe regering

Sinds het zorgpersoneel de rug keerde naar eerste minister Sofie Wilmès heeft de regering eindelijk de onderhandelingen met de gezondheidssector heropend. De vakbonden in de ziekenhuissector vragen dat er nu bijkomende middelen worden vrijgemaakt. "De sector heeft minstens 800 miljoen euro nodig, bovenop het noodfonds voor de zorg van 400 miljoen euro dat vorig jaar op initiatief van de PVDA werd goedgekeurd," stelt Sofie Merckx, volsvertegenwoordiger van de PVDA.

Geld voor de zorg, niet voor bommenwerpers

“Als ik moet kiezen tussen betere lonen voor de zorgsector of 15 miljard uitgeven aan F-35-gevechtsvliegtuigen, dan heeft mijn linkse hart de keuze gemaakt”, reageerde Raoul Hedebouw. De PVDA legde in de Kamer een amendement voor om het F-35-contract te schrappen. Geen enkele partij steunde ons voorstel.

Minister Beke laat de zorghelden in de steek

Minister van Welzijn Beke laat de helden van de zorg in de steek. Er is NU nood aan meer personeel in de woonzorgcentra, voor er een tweede golf komt.

PVDA geschokt over rapport woonzorgcentra: “Loodzware verantwoordelijkheid minister Beke”

Lise Vandecasteele (PVDA) reageert geschokt op het rapport van de Vlaamse ombudsdienst over de coronacrisis in de woonzorgcentra. “Dit lijkt wel een getuigenverslag van een ziekenboeg uit de Eerste Wereldoorlog. Het zorgpersoneel kwam onvoorbereid, onderbemand en onbeschermd in oorlogsgebied terecht en moest zich dubbel plooien met gevaar voor de eigen gezondheid. De verantwoordelijkheid van minister Beke voor dit menselijk lijden is loodzwaar.”

No way dat de farmaceutische industrie winst gaat maken op de coronacrisis.

Er staan levens op het spel. Maar de Big Farma bedrijven willen van de crisis profiteren om nog meer winst te maken. Dat gaan we niet laten gebeuren! Iedereen heeft recht op de toekomstige behandeling! Teken de Europese petitie #Right2Cure hier.

Meer personeel en een echte herwaardering van de lonen. Dat is wat de zorgsector verdient

Niet enkel een premie, maar een loonsverhoging en meer personeel. Dat is wat ALLE helden van de zorg verdienen ❤️

Lise Vandecasteele (PVDA) vraagt om centen voor de woonzorgcentra

Na het applaus, tijd voor meer personeel. Daarom dienden wij een amendement in voor een "Woonzorgfonds", een extra budget van 109 miljoen euro voor extra personeel in de rusthuizen. Onze zorghelden verdienen dat!

PVDA lanceert samen met 12 andere partijen een Europese petitie voor de vrije beschikbaarheid van toekomstig vaccin tegen Covid-19

De PVDA lanceert vandaag een Europese petitie voor de vrije beschikbaarheid voor iedereen van een vaccin tegen Covid-19. De campagne is een unieke samenwerking tussen meer dan tien linkse partijen uit heel Europa, samen met de fractie van Europees Verenigd Links (GUE/NGL) in het Europees Parlement.

Na federaal zorgfonds wil PVDA ook een Vlaams ‘woonzorgfonds’

De PVDA wil dat er in Vlaanderen een woonzorgfonds komt. Dat moet zorgen voor meer handen aan het bed in de rusthuizen. “Na het applaus is het tijd voor structurele oplossingen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordigster Lise Vandecasteele.

Longread: waarom we nood hebben aan één federale minister van gezondheid

De aanpak van de coronacrisis legt op een pijnlijke manier de complexiteit van de Belgische institutionele structuur bloot. Waar we ons voor de strijd tegen een virus dat wereldwijd de kop opsteekt zouden mogen verwachten aan een snelle, gecentraliseerde aanpak, lopen in ons land maar liefst 9 ministers van gezondheid elkaar voor de voeten. Iedereen bevoegd, niemand verantwoordelijk, zo lijkt het wel. De institutionele lasagne staat een doortastend en efficiënt beleid duidelijk in de weg. Het belang van een eenheid van commando wordt dan ook steeds duidelijker. Maar de vraag is: op welk niveau worden de bevoegdheden dan het best ondergebracht?

Zorg: na het applaus, tijd voor broodnodige investeringen

Tijdens de coronacrisis werd duidelijk dat een sterke nationale publieke gezondheidszorg onmisbaar is en dat het zorg- en welzijnspersoneel onze echte helden zijn. Maar na alle woorden van respect, blijft het beleid achter om het roer om te gooien en te investeren in de sector. Daarom voeren personeel en vakbonden deze week actie.

PVDA vraagt het ontslag van Minister van Volksgezondheid Maggie De Block

De PVDA vindt dat Maggie De Block onmiddellijk moet opstappen als federaal minister van Volksgezondheid. De linkse partij vraagt haar ontslag nu uit interne documenten blijkt dat De Block eind vorig jaar nog expliciet weigerde om de strategische voorraad mondmaskers te vernieuwen. “Volgens de minister was de investering van 100 miljoen euro ‘onbespreekbaar’. Een onverantwoorde beslissing waar we vandaag een bijzonder hoge prijs voor betalen”, aldus PVDA-voorzitter Peter Mertens. “De afgelopen weken stonden onze gezondheidswerkers dag in dag uit in de frontlinie van de strijd tegen corona, met onvoldoende beschermingsmateriaal. Een minister van Volksgezondheid die besparingsoverwegingen stelselmatig laat voorgaan op de bescherming van de volksgezondheid, kan voor ons echt niet langer aanblijven.”

Gezocht: noodfonds XXL voor de zorgsector na corona

De coronacrisis toont aan dat het zorgpersoneel en de ziekenhuizen topzorg leveren. Maar de focus op het redden van mensenlevens laat de ziekenhuizen achter met een financiële put van wel zeven miljard. Het coronavirus legt zo de pijnpunten van onze ziekenhuisfinanciering bloot: ze is te prestatiegericht, waardoor er aan de ene kant verspilling is en aan de andere kant te weinig zorg. Het is tijd voor een “Noodfonds XXL”. Niet alleen om de huidige tekorten te dekken, maar ook om de zorgsector globaal te herfinancieren. En daarbij is de vraag hoe dat gebeurt, niet onbelangrijk.

PVDA verheugd over akkoord noodfonds dat 4.000 jobs oplevert voor zorgsector

Deze namiddag neemt de Kamer het wetsvoorstel in overweging dat 402 miljoen euro vrijmaakt voor de gezondheidszorg. “Hiermee bestendigen we de financiering van het het noodfonds voor de zorgsector, dat eind 2019 op initiatief van de PVDA werd opgericht”, zegt PVDA-voorzitter en federaal volksvertegenwoordiger Peter Mertens. “Het is een mooie overwinning voor het zorgpersoneel dat maandenlang heeft actiegevoerd.”

PVDA wil 10 miljoen euro voor meer kankerpreventie bij de brandweer

Gaby Colebunders (PVDA) dient een wetsvoorstel in dat meer middelen voorziet in de strijd tegen kanker bij de brandweer. “Brandweerlui sterven gemiddeld zeven jaar jonger dan de gemiddelde Belg. Dat komt voor een groot deel omdat zij in aanraking komen met een heleboel kankerverwekkende stoffen. Onze hulpverleners riskeren al hun leven om ons te beschermen. Zij verdienen het niet om daar bovenop ook nog eens met kanker geconfronteerd te worden.” Dat zegt volksvertegenwoordiger Gaby Colebunders. “Wij willen bovenop de normale financiering van de brandweer nog een extra enveloppe geven specifiek voor kankerpreventiemiddelen.”

De Kamer stemt vandaag over het voorstel van de PVDA om Covid-19-behandelingen niet onder patent van farmaceutisch bedrijf te laten vallen

Vandaag, dinsdag 5 mei om 10u15, buigt de Commissie Volksgezondheid van de Kamer zich over het PVDA-voorstel om via dwanglicenties de beschikbaarheid én betaalbaarheid van een vaccin en geneesmiddelen tegen Covid-19 te garanderen.

De sterkste gezondheidszorg tegenover corona is die waar preventie centraal staat

Preventie moet een cruciaal aspect zijn in de reactie van onze gezondheidszorg op de coronapandemie. Zowel om de verspreiding van het virus te voorkomen, als om de sociale gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Dat vele landen hierin tekort schieten, heeft veel te maken met de organisatie van hun gezondheidszorg. Daarmee komt het belang van een sterke publieke gezondheidszorg terug naar voor.

Coronavirus: PVDA wil er via dwanglicenties voor zorgen dat iedereen toegang heeft tot de toekomstige behandeling

De PVDA wil dwanglicenties inzetten om te garanderen dat een toekomstige behandeling tegen het coronavirus voor iedereen voldoende beschikbaar zal zijn. "Gezondheid moet voorgaan op de belangen van de farmaceutische bedrijven", zegt Sofie Merckx, arts en PVDA-volksvertegenwoordiger. "Zo krijg je zekerheid over de beschikbaarheid en ook de prijs van een toekomstige behandeling". De PVDA legt in de Kamer een voorstel van resolutie neer.

Zorg ervoor dat de coronahelden deze crisis niet moeten betalen

In Spanje en Italië is de gezondheidszorg kapot bespaard. De voorbije jaren vaardigde de Europese Commissie 63 richtlijnen uit om de landen van de Europese Unie te doen besparen op gezondheidszorg. “Waar is Europa? Waarom zien we Europa wél als het gaat om besparingen in de gezondheidszorg, maar niét als het gaat om concrete solidariteit als het écht nodig is?, vraagt PVDA-voorzitter Peter Mertens zich af.

 

Geneeskunde voor het Volk verdeelt 60.000 mondmaskers

Straf filmpje! Geneeskunde voor het Volk verdeelt zélf 60.000 mondmaskers over wijkgezondheidscentra en woonzorgcentra in heel het land. "We konden het tekort aan mondmaskers niet langer aanzien", zegt Sofie Merckx, huisarts bij Geneeskunde voor het Volk en parlementslid voor de PVDA. ❤️

Dokters voor het volk willen 60.000 mondmaskers aan wijkgezondheidscentra verdelen

Artsen van Geneeskunde voor het Volk kochten een lading van 60.000 mondmaskers aan om te verdelen in de groepspraktijken van Geneeskunde voor het Volk en de andere wijkgezondheidscentra in het hele land. “We konden het tekort aan mondmaskers niet langer aanzien”, zegt Sofie Merckx, huisarts bij Geneeskunde voor het Volk en parlementslid voor de PVDA.

Heldenwerk, dat verdient een bonus! Teken de petitie

Zorgverleners staan vandaag in de vuurlinie in de strijd tegen het coronavirus. De PVDA vindt dat zij daarvoor een premie moeten krijgen, zoals in Nederland en Italië al gebeurt. De partij lanceert daarom een petitie.

Vindt de regering wapens belangrijker dan gezondheid?

De regering werkt aan een nieuw ontwerp van ministerieel besluit om de lijst van essentiële sectoren voor de derde keer in enkele dagen uit te breiden. Een van de sectoren die aan de lijst worden toegevoegd, is de “veiligheids- en defensie-industrie”. De PVDA is gechoqueerd door deze aanpassing.

Documenten bewijzen: De Block negeert al jaren advies experten strategische voorraad mondmaskers

Uit documenten die de PVDA op de kop kon tikken, blijkt dat Minister van Volksgezondheid De Block wel degelijk op de hoogte was van het belang van een strategische reserve mondmaskers. Experten waarschuwden de regering in 2009 (!) al dat de voorraad mondmaskers in ons land “ondermaats” was en dat “besparen op deze uitgaven ethisch onaanvaardbaar was.” Tien jaar lang deden de verschillende regeringen niets. Erger nog: in 2018 besliste minister De Block om 6 miljoen hoogwaardige mondmaskers te vernietigen en niet te vervangen.

PVDA vraagt tijdelijk stilleggen van alle niet-essentiële sectoren "zoals vandaag in Italië"

De PVDA vraagt dat België na Italië ook overgaat tot het tijdelijk stilleggen van niet-essentiële sectoren. “Laat ons leren uit wat er in Italië en de rest van de wereld gebeurt”, zegt voorzitter Peter Mertens.

“Schrap de ziektebriefjes en geef huisartsen zo tijd voor échte zorgen voor coronapatiënten”

Sofie Merckx, huisarts en volksvertegenwoordigster voor de PVDA, pleit ervoor om tijdens de coronacrisis de ziektebriefjes tijdelijk op te schorten. “Als huisarts staan wij elke dag aan de frontlinie van de strijd tegen het coronavirus. We hebben te kampen met een sanitaire urgentie, maar verliezen enorm veel kostbare tijd en energie aan de administratieve rompslomp voor het schrijven en versturen van ziektebriefjes”, aldus Sofie Merckx, zelf actief in een van de elf groepspraktijken van Geneeskunde voor het Volk. “Deze tijd moet naar zorg en opvolging van onze patiënten gaan. Ons land moet hier het voorbeeld van Zweden volgen, waar de regering besliste om alle ziektebriefjes van minder dan 14 dagen tijdelijk te laten vallen. Waar wacht de regering bij ons op?”. 

Linkse europarlementsleden eisen aanvullende maatregelen in strijd tegen coronavirus

Op initiatief van leden van de Portugese Communistische Partij (PCP) schreven enkele europarlementsleden een open brief. De brief werd mede ondertekend door Europees PVDA-volksvertegenwoordiger Marc Botenga. De linkse krachten roepen de Europese Commissie en de Europese Raad op om buitengewone maatregelen te nemen om de lidstaten te ondersteunen in de strijd tegen het coronavirus Covid-19.

Prijzen voor mondmaskers vertienvoudigd: PVDA vraagt dat de overheid onmiddellijk optreedt

“Gezondheidswerkers moeten hemel en aarde bewegen om de nodige uitrusting op de kop te tikken. Ik zie het dagelijks in ons wijkgezondheidscentrum. Wij plaatsten een bestelling van mondmaskers en vielen van onze stoel bij het zien van het prijskaartje: 70 euro in plaats van 6 euro, dat is meer dan tien keer zoveel als vóór de coronacrisis”, aldus PVDA-volksvertegenwoordigster Sofie Merckx, zelf ook huisarts in een van de groepspraktijken van Geneeskunde voor het Volk.

Coronavirus: 5 dringende maatregelen om de werkende klasse te beschermen

De komst van het coronavirus is een uitermate ernstige crisis. Voor de PVDA moet gezondheid voorrang hebben op alle economische belangen. We stellen voor om alle productie en diensten die niet absoluut noodzakelijk zijn, tijdelijk stil te leggen. Daarnaast stellen we nog vier andere noodmaatregelen voor om de gezondheid én het inkomen van de volledige werkende klasse in dit land te beschermen.

PVDA vraagt dat niet-noodzakelijke productie wordt opgeschort om de mensen te beschermen

In een videoboodschap vraagt PVDA-voorzitter Peter Mertens dat niet-noodzakelijke productie tijdelijk stilgelegd wordt. “Voor mij is het duidelijk. Gezondheid moet primeren op economische belangen”, stelt Peter Mertens. “De veiligheid en de gezondheid van de werkende klasse moeten centraal staan.”

Gezondheid boven winst! PVDA eist dringende maatregelen om werknemers te beschermen #zorgvoorelkaar

Scholen en cafés sluiten, maar in veel bedrijven moeten mensen dicht bijéén verder werken. Zo kan het niet verder. Gezondheid komt boven winst.
In deze video stelt Peter Mertens, voorzitter PVDA, vier dringende maatregelen voor om onze gezondheid en ons inkomen te beschermen. Samen krijgen we corona klein. #zorgvoorelkaar

PVDA stelt lucratieve handel met coronatests aan de kaak en interpelleert minister De Block

Terwijl het referentielab van het UZ Leuven omwille van een tekort aan reagentia genoodzaakt is het aantal coronatests in te perken en voorrang te geven aan de meest dringende gevallen, bieden sommige laboratoria wél de mogelijkheid om breed te testen. Tegen betaling weliswaar. “De prijzen die ze hiervoor vragen swingen de pan uit, tot 75 euro per test. Volledig op kosten van de patiënt”, zegt Sofie Merckx, PVDA-volksvertegenwoordigster en huisarts bij Geneeskunde voor het Volk. Ze had zelf een aantal laboratoria aan de lijn. Merckx zal vanmiddag in de Kamer minister van Volksgezondheid Maggie De Block hierover ondervragen.

PVDA-begrotingsamendement maakt middelen vrij voor dringend actieplan tegen corona

De PVDA eist dat ons land een versnelling hoger schakelt in de strijd tegen het coronavirus en dient vandaag in het kader van de voorlopige twaalfden een voorstel in om hiervoor de nodige middelen vrij te maken. “De maatregelen die nu voorliggen, zijn ruim onvoldoende om mensen te beschermen. Dat is ook wat internationale experts van de Wereldgezondheidsorganisatie stellen. We moeten nu optreden en de volksgezondheid laten voorgaan op economische overwegingen voor de korte termijn”, stelt Sofie Merckx, huisarts en PVDA-volksvertegenwoordigster. 

In plaats van 9 ministers hebben we één coronacommissaris nodig voor een efficiënte strijd tegen de epidemie

De PVDA pleit voor de onmiddellijke aanstelling van een nationale commissaris om de strijd met het coronavirus in ons land een versnelling hoger te schakelen. Zo’n commissaris is volgens de linkse partij nodig om het institutionele én economische keurslijf te doorbreken dat vandaag verhindert dat de nodige maatregelen getroffen worden om de epidemie grondig in te dammen

Coronavirus: nood aan efficiënt beleid, niet aan 9 ministers die elkaar voor de voeten lopen

“Wetenschappers, gezondheidsexperts en gezondheidswerkers zijn dag in dag uit in de weer om het coronavirus het hoofd te bieden. Dat vraagt respect en vertrouwen.” Dat zegt Sofie Merckx, huisarts en federaal volksvertegenwoordiger voor de PVDA. “Maar we stellen ons wél vragen bij de politieke aanpak van het probleem. 9 ministers van gezondheid die elk hun zegje hebben in de aanpak van een internationale gezondheidscrisis, zonder hiërarchische verantwoordelijkheid, dat is toch te gek voor woorden?”

Lise Vandecasteele (PVDA) neemt het op voor zorg en welzijn

Week na week hoor ik hoe de besparingen van minister Beke er in hakken bij de mensen van zorg en welzijn. Op 5 maart komen ze op straat om van zich te laten horen. En ze hebben groot gelijk. Het wordt tijd dat de minister luistert naar het terrein!

Nationale Evaluatiecommissie publiceert verslag: “Ons land is klaar om abortuswet te hervormen”

De Nationale Evaluatiecommissie over zwangerschapsafbreking heeft een nieuw verslag uit. De PVDA bestudeerde het grondig en stelt vast dat het verslag bevestigt dat het wetsvoorstel dat de komende weken in de Kamer ter stemming wordt voorgelegd, gegrond is. Het vorige verslag van de Evaluatiecommissie dateerde uit 2011 en er werd dan ook reikhalzend naar uitgekeken.

Alarmerende studie over onderbezetting in ziekenhuizen: “Besparingen van De Block moeten stoppen”

De problematiek van de onhoudbare werkdruk en de onderbezetting van verpleegkundigen is alarmerend. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). “We moeten investeren in de zorg”, reageert PVDA-volksvertegenwoordigster Sofie Merckx. “De besparingen van minister De Block moeten stoppen.”

17 materniteiten bedreigd: teken de petitie

Maggie De Block wil 17 materniteiten in ons land sluiten. Want alles moet “opbrengen”. PVDA-Kamerlid Sofie Merckx liet in het parlement een ander geluid horen. “Een bevalling is een heel intiem en heel persoonlijk moment. En natuurlijk houd je als moeder ook altijd een band met de plek waar je je kinderen op de wereld hebt gezet.”

Farmareus GSK zet productie levensnoodzakelijk antibioticum stop: PVDA eist dat minister De Block actie onderneemt

In een brief aan de Belgische apothekers kondigt het farmabedrijf GSK aan dat het de productie en commercialisatie van het antibioticum Clamoxyl IV (voor intraveneuze toediening) stopzet. “Na de patiënten maandenlang te hebben gegijzeld met een stockbreuk, beslist GSK nu eenzijdig om de productie van dit levensnoodzakelijk geneesmiddel stop te zetten omdat het niet genoeg opbrengt”, reageert Sofie Merckx, huisarts en volksvertegenwoordigster voor de PVDA in de Kamer.

PVDA verzet zich tegen plannen voor sluiting van 17 materniteiten

“In plaats van te kijken naar waar er bespaard kan worden, moet het debat vandaag gaan over extra investeringen in de materniteiten om te zorgen voor een kwaliteitsvolle, toegankelijke en nabije zorg”. Zo reageert PVDA-volksvertegenwoordigster Sofie Merckx op het nieuws van een mogelijke sluiting van 17 materniteiten in Vlaanderen en Wallonië.

Komt er meer transparantie in geheime farmadeals of niet? PVDA waarschuwt voor lobby van de farma-industrie

PVDA stelt de uitholling van het wetsvoorstel van sp.a en N-VA over inzage in geheime farmadeals aan de kaak. Dat wetsvoorstel dreigt een afkooksel te worden van het oorspronkelijke idee om inzage te krijgen in alle komende én lopende contracten. De linkse partij vraagt volledige transparantie.

75 jaar sociale zekerheid: De PVDA wil de financiering van de sociale zekerheid garanderen en vraagt om de financieringswet af te schaffen

Ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de sociale zekerheid, op 28 december, roept de PVDA op om de sociale zekerheid te versterken.

Abortuswet: “Het is omdat abortus een moeilijke keuze is, dat een hervorming noodzakelijk is”

Op 27 november keurde de Kamercommissie Justitie het wetsvoorstel rond abortus, dat de PVDA samen met andere partijen indiende, goed. In het voorstel zitten drie belangrijke elementen: de uitbreiding van de wettelijke termijn, waarbinnen abortus mogelijk is, van 12 naar 18 weken; de verkorting van de verplichte bedenktijd van 6 naar 2 dagen; en het schrappen van alle specifieke strafmaatregelen.

Sint-Niklaas asbestbedrijf SVK gaat niet in beroep en moet binnen het jaar asbeststort veilig afdekken

Na een veroordeling voor de rechtbank bijt SVK voor een tweede keer in het zand. Minister Demir verplicht het vroegere asbestverwerkende bedrijf om het asbeststort vlak bij een woonwijk in Sint-Niklaas binnen het jaar veilig af te dekken. Na deze twee beslissingen gooien SVK en zijn directeur Walter Verhaert de handdoek in de ring en gaan ze niet in beroep tegen het belangrijke vonnis van de rechtbank in Dendermonde.

[Studie] 407 miljoen euro besparing voor de sociale zekerheid en patiënten dankzij het kiwimodel van de PVDA

“Terwijl het geneesmiddelenbudget een zware last is voor één op drie huishoudens, wordt big farma alleen maar rijker. Vandaag zijn geneesmiddelen veel te duur, zonder dat die hoge prijzen echt meer kwaliteit garanderen,” verklaart Sofie Merckx, kamerlid voor de PVDA en huisarts bij Geneeskunde voor het Volk. “Door het kiwimodel toe te passen enkel en alleen op de 25 duurste geneesmiddelen voor de sociale zekerheid, zouden we 407 miljoen kunnen besparen. En we zouden bovendien de kwaliteit verhogen.”

Hoe Big Farma minder dan 1% belastingen betaalt (en toch buitensporige geneesmiddelenprijzen factureert)

"Een fiscaal gunstregime op maat van Big Farma zorgt ervoor dat bedrijven als Janssen Pharmaceutica en GlaxoSmithKline Biologicals (GSK) in ons land minder dan 1 % belastingen betalen. Alleen al voor beide bedrijven liep de overheid vorig jaar 487 miljoen euro mis", stelt PVDA-volksvertegenwoordigster Sofie Merckx op basis van een onderzoek van de linkse partij. "Tijdens alle stappen van het onderzoek en de ontwikkeling van geneesmiddelen geniet de farma-industrie van overheidssteun. Reden te meer dus om dringend paal en perk te stellen aan de buitensporige geneesmiddelenprijzen die zij blijven opleggen".

Akkoord over zorgfonds: 59 miljoen vrijgemaakt voor loontrekkenden, 8 miljoen voor zelfstandigen

De PVDA verheugt zich over het akkoord dat deze dinsdagmiddag in de parlementaire werkgroep werd bereikt. Er wordt een noodfonds “witte woede” opgericht om tegemoet te komen aan de eisen van de zorgsector. “Dankzij het begrotingsamendement dat we met PVDA neerlegden en dat eind oktober door de Kamer goedgekeurd werd, kwam voor 2019 een budget van 67 miljoen euro vrij. Voor ons is het natuurlijk belangrijk dat dit bedrag ook zo snel mogelijk op het terrein terecht komt”, reageert Peter Mertens, voorzitter van de PVDA en volksvertegenwoordiger in het Federaal Parlement.

Recordniveau staatssteun voor farmabedrijven: “Tijd dat de gemeenschap niet alleen de lasten draagt, maar ook de lusten geniet”

“Een groeiend deel van de lasten voor de ontwikkeling van geneesmiddelen is voor rekening van de gemeenschap, maar de lusten gaan integraal naar Big Farma. We kunnen dit niet langer aanvaarden”, reageert PVDA-Kamerlid en gezondheidsspecialiste Sofie Merckx op de onthullingen over het recordbedrag aan staatssteun dat gaat naar het onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen. Ondertussen blijven farmabedrijven wel buitensporige prijzen aanrekenen voor nieuwe geneesmiddelen.

'Een nieuwe abortuswet? Een noodzakelijke stap vooruit dankzij volgehouden strijd'

België staat op het punt een grote stap te zetten in het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen. Dat zeggen Maartje De Vries, voorzitter van PVDA-vrouwenbeweging Marianne en Sofie Merckx, huisarts bij Geneeskunde voor het Volk en parlementslid voor PVDA, in een opinie op Knack.be. 'We moeten af van de patriarchale ideologie die vrouwen hardnekkig in de rol van moeder blijft duwen.'

Abortus: PVDA verheugt zich over het compromis dat lijkt te ontstaan, een belangrijke stap voorwaarts voor vrouwenrechten

Er is een compromis bereikt over verschillende partijen heen over het recht op abortus. Tenzij er nog op het laatste nippertje iets zou veranderen, wordt er volgende woensdag in de Kamer een wet gestemd die abortus decriminaliseert en de termijn ervoor verlengt tot 18 weten. "Dit is een belangrijke stap vooruit voor de vrouwenrechten", zegt PVDA-kamerlid Sofie Merckx blij. "Feministische verenigingen zeggen al enige tijd dat de tijd dringt. Daarom was dit wetsvoorstel zo’n prioriteit voor ons. We zijn verheugd dat er een compromis is gevonden.”

Noodfonds Zorg - Overwinning PVDA style

"Dat het parlement het noodfonds voor de zorgsector goedkeurde, is in de eerste plaats te danken aan de volgehouden acties van de witte woede zelf”, zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens.

PVDA wil versnelling hoger schakelen over noodfonds voor de zorgsector

Op 6 november heeft de PVDA een wetsvoorstel ingediend voor de concretisering van het noodfonds voor de zorgsector dat vorige week door het parlement werd goedgekeurd. Het fonds kwam er dankzij acties en de volharding van het personeel uit de zorgsector en als we niet willen dat de rechtse partijen alles tegenhouden, moeten we nu de druk op de ketel houden.

Begroting mét noodfonds-amendement PVDA goedgekeurd

PVDA-voorzitter Peter Mertens: “De regering moet deze beslissing nu uitvoeren en het geld ter beschikking stellen van de zorgsector.”

[Actie] Noodfonds voor de zorgsector: Regering, respecteer de beslissing

Een meerderheid in het parlement maakte 67 miljoen euro vrij voor een noodfonds voor de zorgsector. Dat gebeurde op voorstel van de PVDA. Een mooie overwinning die er gekomen is na de acties van het personeel van de zorgsector (de witte woede). Maar de rechtse partijen roepen al op om de beslissing terug te schroeven. De PVDA organiseert een actie om de druk hoog te houden: de beslissing van het parlement moet worden gerespecteerd.

[Video] Overwinning voor witte woede! 67 miljoen euro voor verpleegkundigen op voorstel van PVDA

Een mooie overwinning voor de acties van de witte woede. Op voorstel van de PVDA werd in het parlement 67 miljoen euro vrijgemaakt voor een noodfonds voor de zorgsector. Zo geven we het zorgpersoneel een beetje zuurstof!

Natuurlijk steunen wij de zorg met een noodfonds! En nee, dat is niet ‘staatsgevaarlijk’

Donderdag werd in de Kamer een amendement van de PVDA goedgekeurd om de komende twee maanden 67 miljoen extra te investeren in de zorgsector. Bij liberalen en N-VA brak meteen een lichte paniek uit.

Stemming noodfonds witte woede in parlement: enkele feiten op een rij

De rechtse partijen vinden het niet leuk dat er 67 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor verpleegkundigen en verzorgend personeel. Donderdagavond keurde een meerderheid in het parlement een amendement van de PVDA goed om een noodfonds top te richten voor de zorgsector. Een dag later spreken de rechtse partijen van een “shut-down”, van “gijzeling”, van “onverantwoordelijk gedrag”. Een paar heldere feiten op een rij.

Noodfonds voor witte woede: “Rechtse partijen moeten beslissing respecteren”

Het parlement maakte donderdagavond tijdens het begrotingsdebat 67 miljoen euro vrij voor een noodfonds voor de gezondheidszorg. Dat gebeurde op voorstel van de PVDA. “Een mooie overwinning voor de acties van de witte woede”, reageert PVDA-voorzitter Peter Mertens. “Maar we zien nu al dat de rechtse partijen van de voormalige Zweedse coalitie er alles gaan aan doen om die beslissing onderuit te halen. Wij eisen dat de beslissing wordt gerespecteerd.”

Overwinning voor de witte woede ! 67 miljoen aan middelen voor verpleegkundigen vrijgemaakt op voorstel van PVDA

De Kamer keurde vanavond het PVDA-amendement op de begroting goed waarmee middelen vrijgemaakt worden voor de aanwerving van bijkomende verpleegkundigen. “Met deze middelen bieden we de verpleegkundigen die kreunen onder de werkdruk een beetje zuurstof”, reageert PVDA-fractievoorzitter Raoul Hedebouw tevreden. “Een belangrijke overwinning voor het zorgpersoneel dat al maanden actie voert”.

Gaby Colebunders (PVDA) vraagt minister De Crem cijfers over kanker bij brandweerlieden 

De PVDA wil dat het ministerie van Binnenlandse Zaken cijfers vrijgeeft over het aantal gevallen van kanker bij (ex-)brandweerlieden. Daarmee wil de partij het risico beter in kaart brengen. Volgens PVDA-volksvertegenwoordiger Gaby Colebunders moet brandweerpersoneel gemakkelijker een erkenning krijgen voor kankers bij het fonds voor beroepsziekten. Zij worden immers vaak blootgesteld aan giftige stoffen.

PVDA dient wetsvoorstel in om debat over abortus open te trekken

De PVDA heeft gevraagd dat de commissie Justitie van de Kamer haar wetsvoorstel rond abortus, ingediend begin deze legislatuur, prioritair zou behandelen. Het wetsvoorstel van de partij wil dat abortus erkend wordt als een medische ingreep en dat de wet op patiëntenrechten van toepassing is.

PVDA wil debat over begroting gezondheid naar parlement brengen

PVDA-kamerlid Sofie Merckx vindt het onaanvaardbaar hoe minister De Block het voorgestelde gezondheidsbudget volledig van tafel veegt en helemaal naar zich toe trekt. “Mutualiteiten, zorgverstrekkers en zorgvoorzieningen werkten een unaniem en evenwichtig voorstel uit. In plaats van dit te respecteren zet De Block het sociaal overleg volledig buitenspel en stort ze de hele gezondheidssector in onzekerheid.”

Geneesmiddelenbudget: twee maatregelen die minister De Block zou moeten nemen (in plaats van deals te sluiten met Big Farma)

Op 21 oktober hoorden we dat er 1,4 miljard euro extra nodig zal zijn om de kosten voor geneesmiddelen te betalen. “Het zou nooit zover hoeven komen zijn, mocht Maggie De Block stoppen met geheime deals te maken met de farmabedrijven. Ze zou in plaats daarvan dwanglicenties en het kiwimodel kunnen invoeren, zoals de PVDA vraagt.

Het grote afscheidsinterview: Dirk Van Duppen, boegbeeld van Geneeskunde voor het Volk

Boegbeeld van Geneeskunde voor het Volk, huisarts Dirk Van Duppen, is ziek. Ongeneeslijk ziek. Hij werd in het verleden al een paar keer geïnterviewd door het weekblad HUMO, dat deze week dit prachtige afscheidsinterview met hem publiceerde.

 

Marktmanipulatie, geheime deals … PVDA wil dat overheid geld terugvordert van farmareuzen

De PVDA eist dat minister De Block onmiddellijk in het parlement tekst en uitleg komt geven bij de nieuwe onthullingen over marktmanipulatie met oogmedicatie. De minister zou al jaren op de hoogte zijn van het feit dat farmareuzen Novartis en Roche onder één hoedje spelen om de boel te belazeren, maar stond erbij en keek ernaar.

Al vier maanden moet Marleen vechten voor haar broodnodige behandeling

Al vier maanden is Femara, een essentieel geneesmiddel voor wie aan borstkanker lijdt, onverkrijgbaar. Al vier maanden moet Marleen vechten voor haar broodnodige behandeling. Dit is haar verhaal.

Hoezo, Maggie De Block kan niets doen?

“In wat voor een fucked up wereld leven wij, waar innovatieve therapieën die het leven van kinderen kunnen redden door kapitalistische graaimultinationals louter als een lucratieve markt beschouwd worden? Zo kan het niet verder. De farma-industrie is ongeneeslijk ziek”, schrijven Tom De Meester, Vlaams parlementslid en woordvoerder van PVDA, en Anne Delespaul, huisarts en gezondheidsexperte van PVDA.

Minister De Block verstopt problemen rond borstkankergeneesmiddel Femara

Minister De Block reageerde deze week laconiek dat het probleem met het tekort aan het borstkankergeneesmiddel Femara volledig van de baan is. Niets blijkt minder waar. PVDA-kamerlid Sofie Merckx, mede-auteur van de studie, kreeg na de onthullingen mails in handen van de producent van Femara én van de groothandel waaruit blijkt Femara nog altijd niet beschikbaar is. Producent Novartis heeft zelfs een speciale telefonische hulplijn voor de apothekers.

Farmabedrijf Novartis en groothandelaar Febelco spelen met stocks borstkankermedicijn om meer winst te maken

“Patiënten verwachten dat ze hun noodzakelijke medicatie kunnen krijgen wanneer ze die nodig hebben”, zegt Anne Delespaul, gezondheidsspecialiste van de PVDA. “Het is aan de overheid om dat te garanderen.” Dat een belangrijk geneesmiddel als Femara (tegen borstkanker) voor onbepaalde tijd niet beschikbaar is, is onaanvaardbaar.

Rechtse partijen blijven doof voor eisen van verpleegkundigen

Een meerderheid van de parlementsleden verwierp donderdag 18 juli het voorstel van de PVDA om een noodfonds voor verpleegkundigen op te richten.

PVDA eist dat minister van Volksgezondheid farmabedrijf GSK dagvaardt om levensnoodzakelijk geneesmiddel te leveren

Het levensnoodzakelijk geneesmiddel Clamoxyl IV (voor intraveneuze toediening) is onbeschikbaar tot einde 2019 door stockbreuk bij producent GSK. De PVDA eist dat minister De Block in kortgeding naar de rechter stapt om de farmareus te verplichten het geneesmiddel te leveren.

PVDA levert voorzitter Kamercommissie Volksgezondheid: “Wij zullen megafoon zijn voor strijd voor toegankelijke gezondheid”

PVDA-volksvertegenwoordiger Thierry Warmoes wordt voorzitter van de Kamercommissie Volksgezondheid. Sofie Merckx, huisarts en gezondheidsspecialiste van de PVDA, zal eveneens in deze commissie zetelen, om de sociale visie van de PVDA op gezondheidszorg te verdedigen. En dat jaagt de liberale MR blijkbaar al schrik aan.

Historisch akkoord: Orde der Artsen erkent sociale geneeskunde van Geneeskunde voor het Volk

Al bijna een halve eeuw voert Geneeskunde voor het Volk actie voor sociale, toegankelijke en kwaliteitsvolle geneeskunde. Jarenlang was de Orde der Artsen daarbij een van de grootste tegenstanders. Vandaag erkent diezelfde Orde de meerwaarde van de sociale geneeskunde van Geneeskunde voor het Volk. Met het akkoord tussen beide organisaties komt een einde aan een conflict dat bij momenten in alle hevigheid de Belgische gezondheidszorg heeft beroerd.

“Voer een maximumfactuur in voor onze woonzorgcentra”

“Wij willen een maximumfactuur voor de rusthuizen”, schrijft Vlaams volksvertegenwoordiger Kim De Witte (PVDA). “Die maximumfactuur mag niet hoger zijn dan het pensioen.”

Ons pensioen is een recht, en geen tombola: of moeten we echt recht van het werk in de zerk?

“De pensioenleeftijd stapje voor stapje verder optrekken is fundamenteel oneerlijk: iedereen moet 40 tot 45 jaar bijdragen, maar ministers, bankiers, kaderleden krijgen twee keer zoveel pensioen én genieten daar bijna twee keer zolang van.” Dat schrijft PVDA-voorzitter Peter Mertens op knack.be naar aanleiding van de opnieuw oplaaiende pensioendiscussie.

'Kiwimodel is de oplossing voor patiënten die hun behandelingen niet meer kunnen betalen'

PVDA-voorzitter Peter Mertens verdedigt het kiwimodel om de prijs van geneesmiddelen beter te kunnen controleren in een opinie op Knack.be.

 

Kiwimodel voor geneesmiddelen brengt half miljard euro op, bevestigt Planbureau

De PVDA pleit al jaren voor de invoering van het kiwimodel, waarin via openbare aanbestedingen de laagst mogelijke prijzen voor geneesmiddelen afgedwongen worden. Het Planbureau, dat momenteel de kiesprogramma’s aan het doorrekenen is, berekende nu dat dit voorstel jaarlijks een half miljard euro zou opbrengen: het Riziv bespaart 325 miljoen euro, de patiënten winnen 227 miljoen euro aan extra koopkracht.

Duurdere antibiotica: inefficiënt, sociaal onrechtvaardig én onwettig

De verhoging van de prijs voor antibiotica – een plan van minister van Volksgezondheid Maggie De Block – kostte de patiënten 24 miljoen euro, is niet doelmatig en bovendien onwettig. En minister De Block wist dit.

Dag van de Zorg: PVDA wil 20 000 extra verpleegkundigen

De PVDA wil 20.000 extra ziekenhuisverpleegkundigen aanwerven om de hoge werkdruk voor het zorgpersoneel te verlagen en de zorgkwaliteit te verbeteren. Het budget voor deze aanwervingen zoekt de linkse partij in besparingen op de buitensporige specialistenlonen van een kleine groep grootverdieners.

PVDA kraakt ziekenhuisfactuur met verbod op ereloonsupplementen

Ereloonsupplementen zijn de belangrijkste reden waarom zieken in een schuldenspiraal terecht komen. De PVDA eist een algemeen verbod op ereloonsupplementen. Dat is goed voor de portefeuille van heel veel mensen én voor de financiering van de sociale zekerheid. Het is een van de opvallendste voorstellen in het verkiezingsprogramma dat de linkse partij zondag 24 februari bekendmaakt.

Vijf voorstellen waar iedereen beter van wordt

Minder facturen, meer koopkracht. De PVDA lanceert vijf fenomenaal sociale voorstellen. Van 6 procent btw op energie tot een betaalbare ziekenhuisfactuur: wij komen op voor jouw portemonnee.

Ereloonsupplementen: PVDA-plan levert 1 miljard euro op voor sociale zekerheid

De PVDA wil de ereloonsupplementen afschaffen en de buitensporige specialistenlonen aan banden leggen. De partij heeft daarvoor een vierstappenplan. De vrijgekomen middelen gaan rechtstreeks naar de verpleegkundige zorg.

PVDA-voorstel tegen farmabanditisme in Kamercommissie

De PVDA dient een wetsvoorstel in om dwanglicenties toe te passen op te dure geneesmiddelen.

'Draaideuren tussen politiek en grote bedrijven leiden onvermijdelijk tot belangenvermenging'

Politici, maar ook medewerkers van ministeriële kabinetten, worden geacht de samenleving te dienen, niet de winstmarges van de farma-industrie

Farma files: PVDA eist hoorzittingen over belangenvermenging met farma-industrie

In de pers lazen we vandaag hoe de overheid zich laat pluimen door de farmabedrijven. “Dit is farma-banditisme”, reageert PVDA-voorzitter Peter Mertens. “De Big Farma is onze ziekteverzekering aan het leegplunderen. En minister De Block doet er niets tegen. Integendeel, ze laat toe dat haar kabinet nauwe banden onderhoudt met de lobby’s.”

Stop het farma-banditisme en kraak de torenhoge prijzen voor medicijnen

Farmabedrijven die geneesmiddelen 300 keer duurder verkopen dan wat het kost om ze te produceren, maken woekerwinsten op kap van patiënten en onze sociale zekerheid. De PVDA diende vorige week een wetsvoorstel in om dwanglicenties op initiatief van de minister van volksgezondheid mogelijk te maken. Vandaag lanceert de linkse partij ook een petitie die de medicijnprijzen moet kraken.

Wetsvoorstel PVDA voor toepassing van dwanglicenties op geneesmiddelen

De linkse partij wil hier dringend paal en perk aan stellen. PVDA diende in het federaal parlement een wetsvoorstel in om dwanglicenties toe te passen. “Met ons voorstel kan de minister van volksgezondheid het monopolie van een bedrijf op een geneesmiddel doorbreken. Als de volksgezondheid in gevaar is, maar ook als een farmaceutisch bedrijf buitensporige prijzen vraagt, zoals hier het geval is. Met ons voorstel roepen we de plundering van onze ziekteverzekering een halt toe”, aldus Peter Mertens.

Elke patiënt heeft recht om op zijn eigen tempo te genezen

Minister De Block volhardt in de boosheid: nu wil ze met ‘wetenschappelijk onderzoek’ vastleggen hoe lang je met een aandoening als een burn-out thuis mag blijven. Niet alleen medisch fout maar ook geen oplossing voor het hoge aantal langdurig zieken.

Stop aan de stille plundering van de ziekteverzekering met dwanglicenties

Wat doe je ertegen als een farmamultinational een geneesmiddel niet op de markt brengt of veel te duur maakt? Steeds meer zorgverleners pleiten voor een dwanglicentie. De PVDA is helemaal voor en dient een wetsvoorstel in om het monopolie van een bedrijf op een geneesmiddel te doorbreken, ook al is dat nog onder patent. Daarmee zouden patiënten die dat medicament nodig hebben, het alsnog kunnen gebruiken.

Aantal zieke werknemers bereikt triest record: PVDA eist drastische koersverandering

Het aantal langdurig zieken blijft jaar na jaar stijgen. Dat wordt zopas andermaal bevestigd door een studie van HR-dienstverlener Securex. “We gaan van het ene trieste record naar het andere”, zegt Anne Delespaul, PVDA-gezondheidsspecialiste en woordvoerder van Geneeskunde voor het Volk. 

Parlementairen behouden onbeperkt hun loon en krijgen geen controle als ze ziek zijn. En jij?

Parlementsleden maken zich ongetwijfeld minder zorgen bij de gedachte ziek te vallen. Met reden: zij behouden bij ziekte 100% van hun (vet) loon zonder beperking in de tijd. Tegelijkertijd valt de regering de ziekteregeling van de ambtenaren aan en opent ze de jacht op langdurig zieken. "De parlementairen meten wel met twee maten en twee gewichten", zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens. In plaats van de bestaande bescherming te ontmantelen, moet ze voor alle zieke werknemers, in de publieke en private sector, naar boven worden gelijkgesteld.

In elke wijk een sociale groepspraktijk

Gratis naar de dokter? Het moet overal kunnen, vindt de PVDA. Wijkgezondheidscentra zijn hét model van de toekomst. We willen er dan ook een in elke gemeente van het land.

5 feiten tegen het fake news over de ziektedagen van ambtenaren

Het kabinet van Jambon schreeuwt luid dat “ambtenaren ziektedagen opsparen en vroeger op pensioen vertrekken.” Wat is ervan waar? Het verdict is glashelder: fake news …

'Job kwijt of uitkering naar omlaag: langdurig zieken krijgen van deze regering enkel een valse keuze'

Sedert 2017 kunnen langdurig zieken worden geactiveerd via een zogeheten 're-integratieprocedure'. Maar in 70 % van de gevallen zegt de patroon doodleuk dat er geen aangepast of ander werk voorhanden is en wordt de zieke werknemer zonder enige vergoeding afgedankt. De Ministerraad heeft deze morgen beslist dat zieke mensen die onvoldoende meewerken aan deze afdankingsprocedure 5 of 10 % van hun ziekte-uitkering kunnen verliezen. Mogelijke boetes voor patroons die niet zorgen voor aangepast of ander werk zijn zo goed als afgeschaft.

De jacht op langdurig zieken

Welkom in De Keukenrevolutie! Elke dinsdagavond om 20u ga ik in mijn keuken op zoek naar nieuwe, frisse linkse ideeën. Vandaag hebben we het in onze eerste aflevering over de jacht van deze regering op langdurig zieke.

Ouders en kinderen willen propere lucht in en rond scholen

Veertig scholen voerden vrijdagochtend actie voor propere schoollucht. De Pano-reportage van de VRT over de luchtkwaliteit was voor veel ouders de druppel die de emmer deed overlopen. Ze voeren actie omdat de overheid nauwelijks prioriteit geeft aan luchtkwaliteit. De PVDA steunt hun eisen en stelt een tienpuntenplan voor.

Zet mensen centraal in de zorg

"Het kan niet om op die manier te werken tot uw 67ste" | Vandaag is het Dag van de Zorg | Aan alle zorgverleners, zoals Nele, die dag en nacht klaarstaan voor hun patiënten, onze ouders, onze kinderen, onze familie en vrienden: RESPECT! | Deel deze video #dagvandezorg

PVDA en Actiecomité halen slag thuis: asbeststort Sint-Niklaas gaat dicht

Het asbeststort van SVK in Sint-Niklaas moet dicht. Dat besliste de Bestendige Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen op 1 maart. Op hetzelfde moment voerde het actiecomité Asbeststort Dicht andermaal actie op de Grote Markt van Sint-Niklaas om de sluiting van het stort te eisen. Volgehouden acties van het actiecomité en de PVDA en een ijzersterk dossier hebben tot deze beslissing geleid.

NMBS aangeklaagd voor slagen en verwondingen wegens blootstelling aan chroom-6

Het wordt het eerste proces rond chroom-6 in België en daarmee mag de NMBS een trieste primeur op haar palmares noteren. Het spoorbedrijf mag voor de correctionele rechtbank komen uitleggen waarom ze werknemers onbeschermd werken heeft laten uitvoeren waarbij zwaar giftige dampen vrijkwamen.

Raoul Hedebouw over langdurige zieken

Vandaag is 1 op 10 werknemers of zelfstandigen langdurig ziek. Een toename van 64% op tien jaar tijd. Hoofdoorzaken voor die evolutie zijn chronische stress, burn-out en depressie. En wat doet de regering? Ze laat ons werken tot 67 en schaft de 38 uren week af. “Wat is er toch bezig in deze maatschappij”, vraagt Raoul Hedebouw zich af. “Stelt minister De Block zich dan geen vragen? Ze pest de mensen. Schandalig voor iemand die geneeskunde heeft gestudeerd.”

Volg de PVDA op de voet