Bijna helft woonzorgcentra slaat prijs op, PVDA vraagt sociale noodmaatregelen

Bijna de helft van de woonzorgcentra in Vlaanderen heeft haar dagprijzen verhoogd nadat de Vlaamse regering het mogelijk maakte om een extra indexering door te voeren. “De regering wil voorkomen dat woonzorgcentra in slechte papieren terecht zouden komen, maar vergeet dat de bewoners de facturen wel moeten kunnen betalen”, reageert Lise Vandecasteele, Vlaams Parlementslid voor de PVDA. "Wij pleiten voor een noodplan om sociale drama's te vermijden. Het kan toch niet dat mensen op hun oude dag moeten aankloppen bij hun kinderen of het OCMW om de nodige zorg te kunnen betalen? Er is nood aan een maximumfactuur in de woonzorgcentra, zodat mensen nooit meer betalen als hun pensioen."

Komt na het applaus de privatisering? Nee bedankt!

Sinds een maand voeren de vakbonden aan het Sint-Pietersziekenhuis meer en meer actie. De werknemers vechten tegen de privatisering van de bewakingsdienst. De PVDA betreurt dat over zo'n belangrijke kwestie geen politiek debat wordt gevoerd. De linkse partij steunt het personeel en het brede front dat zich tegen deze privatisering verzet.

KCE bevestigt dat PVDA wetsvoorstel voor dwanglicenties een alternatief is om torenhoge geneesmiddelenprijzen te kraken

Het Federale Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) voerde een studie uit over het PVDA-wetsvoorstel voor dwanglicenties op vraag van de Kamercommissie Volksgezondheid.  Sofie Merckx, PVDA-fractieleidster en auteur van het wetsvoorstel, reageert tevreden: “Wij zijn heel blij met de resultaten van de studie. Dit rapport is een kwalitatieve stap vooruit voor iedereen in ons land die werk wil maken van instrumenten om betaalbare geneesmiddelenprijzen te garanderen.

Sancties langdurig zieken: regering negeert advies Riziv, PVDA vraagt intrekking van de wet

Na de Nationale Arbeidsraad (NAR) spreekt ook het beheerscomité van het Riziv zich unaniem negatief uit over de plannen van minister Vandenbroucke om langdurig zieken te straffen. 

Kankergeneesmiddel meer dan 100 keer goedkoper in Nederland: zelfde prijsdaling in ons land kan met kiwimodel

In Nederland kost één pilletje van het kankermedicijn Revlimid 90 cent, in ons land 255 euro. “Het contrast met Nederland is enorm”, reageert Sofie Merckx, Kamerfractieleidster van de PVDA en zelf huisarts. “Terwijl in Nederland de prijs onlangs nog met maar liefst 99% daalde, moet onze ziekteverzekering miljoenen ophoesten omdat het geneesmiddel nog onder geheim contract zit.”

PVDA hekelt tweede poging tot privatisering Zorgbedrijf Antwerpen

Op de komende gemeenteraad wil het Antwerpse stadsbestuur opnieuw de privatisering van het Zorgbedrijf Antwerpen op tafel leggen. “Een jaar geleden deed het daartoe een eerste poging maar werd teruggefloten na een klacht van de PVDA bij de gouverneur. Vandaag doet het een nieuwe poging op een andere manier, via het oprichten van een private woonzorgvereniging”, zegt gemeenteraadslid Lise Vandecasteele.

Overwerk(t)

PVDA: Zorgpersoneel wíl voltijds werken maar mag niet

Uit onderzoek van de PVDA blijkt dat erg veel personeelsleden in de ouderenzorg deeltijds werken. Lise Vandecasteele, Vlaams Parlementslid voor de PVDA, pleit ervoor om personeelsleden de kans te geven meer uren op te nemen.

“Regering wil sanctionering zieken in gang zetten, werkgevers blijven buiten schot”

Vandaag keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed om langdurig zieke werknemers strenger te controleren en te sanctioneren. Volgens de PVDA gaat het project van minister Frank Vandenbroucke de verkeerde kant uit.

Taskforce adviseert tegen verplichte vaccinatie zorgpersoneel, PVDA wil dat regering wetsontwerp intrekt

De Taskforce vaccinatie spreekt zich uit tegen de verplichte vaccinatie die de federale regering wil opleggen aan het zorgpersoneel. Dat laten ze weten in een advies, de dag voor de stemming van het Vivaldi-wetsontwerp in de commissie Volksgezondheid, dinsdag 3 mei. “Het is onbegrijpelijk dat regering de verplichting te allen prijze wil opleggen”, reageert PVDA-fractieleidster in de Kamer Sofie Merckx, zelf huisarts. De PVDA wil dat de regering haar wetsontwerp intrekt, naar het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk.