PVDA wil kanker bij brandweerlui laten erkennen als beroepsziekte

“Brandweerlui leven gemiddeld zeven jaar korter dan de rest van de bevolking”, zegt federaal volksvertegenwoordiger Gaby Colebunders (PVDA). “Dat komt voor een groot deel omdat zij beroepshalve in aanraking komen met allerlei kankerverwekkende stoffen. Wij dienen vandaag op de internationale dag van de brandweer een wetsvoorstel in om werkgerelateerde kankers bij de brandweer te laten erkennen als beroepsziekte. Onze brandweerlui zetten zich elke dag in voor onze veiligheid. Als zij getroffen worden door kanker, moet de maatschappij hen tonen dat ze er niet alleen voor staan.”

“Commerciële woonzorgcentra investeren het minst in personeel”

Commerciële woonzorgcentra investeren minder in personeel dan openbare woonzorgcentra. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag die Vlaams parlementslid Lise Vandecasteele (PVDA) stelde aan minister Beke. “Terwijl de dagprijs van de commerciële woonzorgcentra de hoogste is, wordt er het minst budget vrijgemaakt voor personeel. Grote commerciële spelers willen winst maken in de ouderenzorg en dat blijkt ten koste te gaan van de personeelsinzet.” 

Uitgeputte assistent-artsen: ons ziekenhuissysteem is dringend aan herziening toe

De artsen-specialisten in opleiding (ASO) zijn aan het eind van hun Latijn. Omdat ze soms tot 72 uur per week werken, zonder aanspraak te kunnen maken op sociale basisrechten als het recht op een werkloosheidsuitkering. Om nog maar te zwijgen van de willekeur waaraan ze in ziekenhuizen worden blootgesteld. Er moet een einde komen aan de vermarkting van de zorg en het winstbejag.

PVDA betreurt dat minister Kitir stap terugzet over de opheffing van het vaccinpatent

Geïnterpelleerd door PVDA-volksvertegenwoordigster Sofie Merckx, kwam Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir vanavond in de Kamer op haar stappen terug. Ze verdedigde niet langer de opheffing van het patent op het Covid-vaccin.

PVDA eist dat België opheffing van patenten op Covid-vaccin steunt

De federale regering moet duidelijk standpunt innemen vóór het opheffen van de patenten op het Covid-19-vaccin. Dat vraagt de PVDA daags voor een nieuwe belangrijke bijeenkomst van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), nu vrijdag 30 april, waar het voorstel steeds meer steun geniet.

Recordaantal burn-outs: PVDA heeft plan voor geestelijke gezondheid en stelt werkgevers voor hun verantwoordelijkheid

Uit cijfers van het Riziv blijkt dat het aantal langdurig zieken door burn-out met 160% gestegen is in de periode 2017 tot 2020. “Dat zijn dramatische cijfers, waar we ons als maatschappij grote zorgen over moeten maken”, zegt Sofie Merckx, volksvertegenwoordiger voor de PVDA.

Voor elke bruggepensioneerde die verdwijnt komt er een langdurige zieke bij

Voor elke bruggepensioneerde die er sinds 2012 minder is, kwam er minstens één oudere langdurig zieke bij. En de Vivaldi-regering zet de afbraak van het brugpensioen verder. De PVDA dient daarom een wetsvoorstel in om het recht op brugpensioen weer te openen vanaf 58 jaar.

Geneeskunde voor het Volk viert 50 jaar ‘zonder geld naar de huisarts’ met groot online feest

Deze voormiddag vierde Geneeskunde voor het Volk zijn vijftigste verjaardag. Het netwerk van dokterspraktijken werd opgericht in 1971. Het is een initiatief van de PVDA. De organisatie verzette bakens met het principe dat patiënten zonder geld naar de huisarts kunnen. Het netwerk telt vandaag 11 groepspraktijken die in het hele land 25.000 patiënten verzorgen vanuit het uitgangspunt dat gezondheid een recht is.

Big Pharma overweegt forse prijsstijging: straks 150 euro per vaccin?

Grote farmaceutische bedrijven willen op korte termijn de prijs voor Covid-19-vaccins de hoogte injagen. Dat blijkt uit interne verslagen van vergaderingen van topmanagers met aandeelhouders en investeerders.

Zonder geld naar de huisarts: dokters, patiënten en armoedeorganisaties positief over PVDA-wetsvoorstel

Na het Rekenhof en het Riziv beklemtonen nu ook de huisartsen, patiënten en armoedeorganisaties dat het PVDA-voorstel om mensen zonder geld naar de huisarts te laten gaan, onmiddellijk ingevoerd kan worden. “Minister Vandenbroucke wil de patiëntenfactuur doen dalen. Waar wacht hij op om ons voorstel in te voeren?”, vraagt Sofie Merckx, federaal volksvertegenwoordiger voor de PVDA en zelf huisarts, zich af.

Volg de PVDA op de voet