Geneeskunde voor het volk protesteerde tegen sancties voor zieke werknemers

Donderdag verzamelden een 150 patiënten en zorgverleners van Geneeskunde voor het volk voor het parlement om te protesteren tegen de plannen van de regering om zieke werknemers te straffen. Ze vinden dat de regering het probleem van het aantal langdurig zieken in ons land totaal verkeerd aanpakt. Ze eisen respect voor langdurig zieken in plaats van bestraffing.

Peter Mertens (PVDA): “Pak de mechanismen die ziek maken aan. Leg de schuld niet bij de zieken”

Het was vuurwerk in de Kamer naar aanleiding van de debatten over de regeerverklaring en de sanctiemogelijkheid die de regering wil invoeren tegen langdurig zieken. Peter Mertens, voorzitter van de PVDA, is niet te spreken over de minimalisering van het probleem door minister Vandenbroucke.

Werelddag geestelijke gezondheid: "Erken burn-out als beroepsziekte"

Ons land is op weg naar een half miljoen langdurig zieken, een verdubbeling tegenover 2010. Bijna veertig procent van die langdurig zieken lijdt aan psychische stoornissen. “Verwonderlijk is dat niet, want twee derde van de Belgische werknemers ervaart negatieve stress op het werk”, zegt Kim De Witte, PVDA-volksvertegenwoordiger en auteur van het nieuwe boek Ze draaien ons zot.

Zonder geld naar de huisarts: de PVDA gaat door

Binnenkort wordt waarschijnlijk het verbod op de derdebetalersregeling afgeschaft. “Een positieve stap”, reageert Sofie Merckx, zelf huisarts en PVDA-volksvertegenwoordigster. “Bij Geneeskunde voor het Volk kunnen patiënten al 50 jaar gratis naar de huisarts”. De PVDA voert al jarenlang campagne voor haar voorstel ‘zonder geld naar de huisarts’. “We zijn fier dat we dit idee van authentiek links op de agenda hebben gezet. We blijven onze campagne voor een veralgemening van de derdebetaler verder zetten. Waarom niet het remgeld volledig afschaffen?”

Privatisering zorg geeft hogere werkdruk en lagere lonen, blijkt uit cijfers PVDA

“De uitverkoop van de openbare zorgsector is een slag in het gezicht van het personeel”, zegt Lise Vandecasteele, huisarts en Vlaams volksvertegenwoordiger voor de PVDA. “Ze zorgt voor een hogere werkdruk en slechtere arbeidsvoorwaarden voor het personeel, terwijl bewoners een pak meer betalen. Wij steunen dan ook de oproep van de zorgsector om dit decreet niet goed te keuren.”

Waarom een coronapas op z’n Frans volgens ons geen goed idee is

De uitbreiding van de coronapas, of het Covid Safe Ticket, naar dagelijks gebruik in horeca, cultuur en sport, is volgens de PVDA geen goed idee. In plaats van mensen mee te krijgen, dreigt het eerder mensen uit te sluiten.

Frank Vandenbroucke wil terugkeercoaches voor langdurig zieken. “Hoogstens doekje voor het bloeden, pak de oorzaken aan”, zegt PVDA

Minister Frank Vandenbroucke wil met 60 back-to-work-coaches het recordaantal langdurig zieken aanpakken. PVDA ziet geen heil in dit plan en vraagt maatregelen voor werkbaar werk, in het bijzonder op het einde van de loopbaan. Federaal volksvertegenwoordiger voor de PVDA Gaby Colebunders: “De maatregel gaat bovendien niet echt over re-integratie bij de eigen werkgever, eerder over een nieuwe tewerkstelling. Zonder garanties op aangepast werk of goede verloning.”

“Helft werknemers boven de 55 jaar kan niet tot pensioenleeftijd doorwerken”

De helft van de werknemers boven de 55 jaar vreest dat hun gezondheid het niet toelaat om tot hun pensioenleeftijd door te werken, laat staan tot hun 67ste. Dat is een van de meest opvallende vaststellingen uit de nieuwe studie van de huisartsenpraktijken van Geneeskunde voor het Volk (GVHV).

PVDA tevreden met vernietiging privatiseringsplannen Antwerps Zorgbedrijf

Zowel de PVDA als de vakbonden dienden in het voorjaar een klacht in bij de provinciegouverneur tegen de privatiseringsplannen van het Zorgbedrijf Antwerpen. Gouverneur Berx geeft de linkse partij en de bonden nu gelijk en schorst de beslissing van het stadsbestuur. “Het stadsbestuur nam de vlucht vooruit met de goedkeuring van een privatisering zonder dat daar enige wettelijke basis voor is. De gouverneur fluit het bestuur nu terecht terug. Dit is een belangrijke overwinning in de strijd voor een kwaliteitsvolle en betaalbare openbare ouderenzorg”, reageert PVDA-gemeenteraadslid Lise Vandecasteele.

Zorgpersoneelfonds opgericht op initiatief van PVDA zorgt voor meer dan 4.500 jobs

Dankzij het Zorgpersoneelfonds kwamen er in 2019 en 2020 meer dan 4.500 extra jobs bij in de zorgsector. Dat blijkt uit het evaluatierapport van de FOD Volksgezondheid dat aan de Kamer werd overgemaakt. “Heel goed nieuws”, reageert Sofie Merckx, huisarts en PVDA-volksvertegenwoordiger. “Dat er meer dan 4.500 jobs gecreëerd zijn, is het resultaat van de strijd van het zorgpersoneel. Deze nieuwe jobs zijn een eerste stap, maar op het terrein blijft de werkdruk hoog en de noden urgent.”