PVDA vraagt Overlegcomité om gratis preventieve testing voor schoolkinderen te organiseren

De PVDA reageert verbouwereerd op de vraag van de ministers van Onderwijs aan ouders om hun kinderen wekelijks zelf te testen. “Wat zal het volgende zijn? Dat leerlingen hun eigen CO2-meter moeten meenemen?”, vraagt Jos D’Haese, Vlaams volksvertegenwoordiger voor de PVDA, zich af. “De ministers schuiven de verantwoordelijkheid op deze manier helemaal van zich af en laten gezinnen voor de kosten opdraaien.” De PVDA vraagt het Overlegcomité dat vandaag samenkomt daarom opnieuw om zelf preventieve testing in scholen op te zetten, zoal dat vandaag in delen van Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland al bestaat.

PVDA reageert op rapport Rekenhof over re-integratietrajecten: “Regering legt vernietigend rapport naast zich neer”

In een langverwacht rapport levert het Rekenhof felle kritiek op de procedure die de vorige regering ontwikkelde voor de re-integratie van langdurig zieken. “Het bevestigt wat onze partij maar ook de vakbonden en mutualiteiten sinds het begin zeggen: de procedure die Maggie De Block invoerde is een ontslagmachine op maat van de werkgevers”, zegt Sofie Merckx, huisarts en volksvertegenwoordiger voor de PVDA.

Ziekenhuizen in nood: PVDA breekt in op begroting met voorstel tot onmiddellijke herfinanciering van de zorgsector

Overal in de ziekenhuizen wordt alarm geslagen. Ons zorgsysteem staat op instorten. Er moet iets gebeuren. De PVDA zal dinsdag 21 december inbreken in de begroting met een amendement voor de onmiddellijke herfinanciering van het Zorgfonds. Daar kan onmiddellijk over gestemd worden.

Parlement stemt over PVDA-voorstel om vaccinpatenten op te heffen

PVDA legt nu maandag 20 december een resolutie ter stemming voor in de commissie Gezondheid van het federaal parlement. In haar voorstel vraagt de linkse partij dat de regering haar steun uitspreekt aan de vraag om de patenten op het vaccin tegen Covid-19 tijdelijk op te heffen. “Het is meer dan hoog tijd om het getreuzel te stoppen. Met de stemming over onze resolutie vragen we dat de regering haar kaarten op tafel legt en woorden omzet in daden”, stelt Sofie Merckx, huisarts en PVDA-volksvertegenwoordigster. 

PVDA wil dat overheid zelftesten gratis maakt

PVDA wil dat de regering zelftesten gratis aanbiedt en dat elke burger alvast twee gratis zelftesten krijgt voor de eindejaarsfeesten. “Het Verenigd Koninkrijk toont dat dat perfect kan.”  

PVDA-Europarlementslid getuigt voor Spaans parlement over belang opheffing van patenten op vaccins

Marc Botenga, Europarlementslid voor de PVDA, getuigde voor de Spaanse parlementaire onderzoekscommissie rond vaccins. De Commissie onderzoekt onregelmatigheden en fouten in het vaccinbeleid van Spanje en Europa.

Raoul Hedebouw: “Laten we de eenheid en de strijd van de werkende klasse versterken tegenover krachten die ons willen verdelen”

Zondag 5 december werd Raoul Hedebouw verkozen tot nieuwe voorzitter van de PVDA. Dat gebeurde tijdens de slotzitting van het Eenheidscongres van de partij. Lees hier zijn toespraak tijdens het congres.

Nooit was het opheffen van patenten op vaccins dringender. Waar wacht Vivaldi op?

Terwijl in Europa een derde dosis toegediend wordt, ontzeggen patenten andere landen de toegang tot het vaccin. De nieuwste virusvariant toont hoe gevaarlijk dat is. Nooit was het opheffen van patenten op vaccins dringender. België kan en moet daar nu een voortrekkersrol in spelen.

Antwerps stadsbestuur bespaart al tien jaar op Zorgbedrijf

Op tien jaar tijd bespaarde het Antwerpse stadsbestuur maar liefst een derde op de dotatie aan het Antwerps Zorgbedrijf. De komende jaren wil het college nog meer knippen in de middelen voor de openbare ouderenzorg. Volgens PVDA-gemeenteraadslid Lise Vandecasteele, die de cijfers onder ogen kreeg, werpt dit een heel nieuw licht op de plannen om het Zorgbedrijf te privatiseren: “Het stadsbestuur zegt dat het het Zorgbedrijf wil versterken door het te privatiseren, maar de realiteit is dat De Wever en co onze ouderenzorg de afgelopen jaren zélf op droog zaad hebben gezet.”

Minister Vandenbroucke wil 1850 bladzijden aan wettelijke bepalingen op één namiddag door het parlement jagen

De Kamercommissie Gezondheid krijgt deze namiddag welgeteld één halve dag de tijd om 1850 bladzijden aan diverse wettelijke bepalingen inzake gezondheid goed te keuren. De PVDA is niet te spreken over de manier waarop minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke het parlementair debat eens te meer met de voeten treedt. Het wetsontwerp omvat ook zeer betwistbare bepalingen, zoals de oprichting van een nieuwe databank met gevoelige gezondheidsgegevens, die beheerd zou worden door de fel omstreden Frank Robben.