Regering stelt jacht op langdurig zieken met een jaar uit, PVDA wil de maatregel definitief schrappen

De federale regering zal de geplande sancties voor langdurig zieken pas vanaf 2023 invoeren. Dat kondigde minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) vandaag aan in het federale parlement. “Zo wordt de jacht op de langdurig zieken alvast met één jaar uitgesteld. Stapje per stapje doen we de regering terugkomen op haar plannen”, reageert PVDA-volksvertegenwoordiger Sofie Merckx.

PVDA eist medische omkadering voor mensen met hoge PFOS-waarden

De PVDA reageert geschokt op de resultaten van het PFOS-bloedonderzoek in Zwijndrecht en op Linkeroever en eist dringende maatregelen voor de mensen met te hoge waarden. “Negen op de tien omwonenden hebben te hoge waarden in hun bloed”, zegt Jos D’Haese. “Bij zes op de tien deelnemers aan het onderzoek worden de Duitse actielimieten zelfs overschreden. De prioriteit moet nu gaan naar al die mensen met te hoge waarden: wij vragen de aanstelling van gezondheidswerkers in de wijk. Zij kunnen de mensen persoonlijk begeleiden in het minimaliseren van hun blootstelling aan PFAS en een sleutelrol spelen in de best mogelijke medische opvolging, op kosten van 3M.”

Na wijziging regels rond langdurig zieken onder druk van PVDA: welke responsabilisering komt er voor bedrijven?

Frank Vandenbroucke zegt te willen terugkomen op de criteria voor het responsabiliseren van bedrijven in het dossier van de langdurig zieken. De minister geeft toe dat het voorstel op dit moment te soepel is.

Geneeskunde voor het volk protesteerde tegen sancties voor zieke werknemers

Donderdag verzamelden een 150 patiënten en zorgverleners van Geneeskunde voor het volk voor het parlement om te protesteren tegen de plannen van de regering om zieke werknemers te straffen. Ze vinden dat de regering het probleem van het aantal langdurig zieken in ons land totaal verkeerd aanpakt. Ze eisen respect voor langdurig zieken in plaats van bestraffing.

Peter Mertens (PVDA): “Pak de mechanismen die ziek maken aan. Leg de schuld niet bij de zieken”

Het was vuurwerk in de Kamer naar aanleiding van de debatten over de regeerverklaring en de sanctiemogelijkheid die de regering wil invoeren tegen langdurig zieken. Peter Mertens, voorzitter van de PVDA, is niet te spreken over de minimalisering van het probleem door minister Vandenbroucke.

Werelddag geestelijke gezondheid: "Erken burn-out als beroepsziekte"

Ons land is op weg naar een half miljoen langdurig zieken, een verdubbeling tegenover 2010. Bijna veertig procent van die langdurig zieken lijdt aan psychische stoornissen. “Verwonderlijk is dat niet, want twee derde van de Belgische werknemers ervaart negatieve stress op het werk”, zegt Kim De Witte, PVDA-volksvertegenwoordiger en auteur van het nieuwe boek Ze draaien ons zot.

Zonder geld naar de huisarts: de PVDA gaat door

Binnenkort wordt waarschijnlijk het verbod op de derdebetalersregeling afgeschaft. “Een positieve stap”, reageert Sofie Merckx, zelf huisarts en PVDA-volksvertegenwoordigster. “Bij Geneeskunde voor het Volk kunnen patiënten al 50 jaar gratis naar de huisarts”. De PVDA voert al jarenlang campagne voor haar voorstel ‘zonder geld naar de huisarts’. “We zijn fier dat we dit idee van authentiek links op de agenda hebben gezet. We blijven onze campagne voor een veralgemening van de derdebetaler verder zetten. Waarom niet het remgeld volledig afschaffen?”

Privatisering zorg geeft hogere werkdruk en lagere lonen, blijkt uit cijfers PVDA

“De uitverkoop van de openbare zorgsector is een slag in het gezicht van het personeel”, zegt Lise Vandecasteele, huisarts en Vlaams volksvertegenwoordiger voor de PVDA. “Ze zorgt voor een hogere werkdruk en slechtere arbeidsvoorwaarden voor het personeel, terwijl bewoners een pak meer betalen. Wij steunen dan ook de oproep van de zorgsector om dit decreet niet goed te keuren.”

Waarom een coronapas op z’n Frans volgens ons geen goed idee is

De uitbreiding van de coronapas, of het Covid Safe Ticket, naar dagelijks gebruik in horeca, cultuur en sport, is volgens de PVDA geen goed idee. In plaats van mensen mee te krijgen, dreigt het eerder mensen uit te sluiten.

Frank Vandenbroucke wil terugkeercoaches voor langdurig zieken. “Hoogstens doekje voor het bloeden, pak de oorzaken aan”, zegt PVDA

Minister Frank Vandenbroucke wil met 60 back-to-work-coaches het recordaantal langdurig zieken aanpakken. PVDA ziet geen heil in dit plan en vraagt maatregelen voor werkbaar werk, in het bijzonder op het einde van de loopbaan. Federaal volksvertegenwoordiger voor de PVDA Gaby Colebunders: “De maatregel gaat bovendien niet echt over re-integratie bij de eigen werkgever, eerder over een nieuwe tewerkstelling. Zonder garanties op aangepast werk of goede verloning.”