“Helft werknemers boven de 55 jaar kan niet tot pensioenleeftijd doorwerken”

De helft van de werknemers boven de 55 jaar vreest dat hun gezondheid het niet toelaat om tot hun pensioenleeftijd door te werken, laat staan tot hun 67ste. Dat is een van de meest opvallende vaststellingen uit de nieuwe studie van de huisartsenpraktijken van Geneeskunde voor het Volk (GVHV).

PVDA tevreden met vernietiging privatiseringsplannen Antwerps Zorgbedrijf

Zowel de PVDA als de vakbonden dienden in het voorjaar een klacht in bij de provinciegouverneur tegen de privatiseringsplannen van het Zorgbedrijf Antwerpen. Gouverneur Berx geeft de linkse partij en de bonden nu gelijk en schorst de beslissing van het stadsbestuur. “Het stadsbestuur nam de vlucht vooruit met de goedkeuring van een privatisering zonder dat daar enige wettelijke basis voor is. De gouverneur fluit het bestuur nu terecht terug. Dit is een belangrijke overwinning in de strijd voor een kwaliteitsvolle en betaalbare openbare ouderenzorg”, reageert PVDA-gemeenteraadslid Lise Vandecasteele.

Zorgpersoneelfonds opgericht op initiatief van PVDA zorgt voor meer dan 4.500 jobs

Dankzij het Zorgpersoneelfonds kwamen er in 2019 en 2020 meer dan 4.500 extra jobs bij in de zorgsector. Dat blijkt uit het evaluatierapport van de FOD Volksgezondheid dat aan de Kamer werd overgemaakt. “Heel goed nieuws”, reageert Sofie Merckx, huisarts en PVDA-volksvertegenwoordiger. “Dat er meer dan 4.500 jobs gecreëerd zijn, is het resultaat van de strijd van het zorgpersoneel. Deze nieuwe jobs zijn een eerste stap, maar op het terrein blijft de werkdruk hoog en de noden urgent.”

Ongeziene PFOS-waarden rond 3M: dringende gezondheidsmaatregelen nodig

Tien buurtbewoners van de 3M-fabriek in Zwijndrecht lieten met de burgerbeweging Grondrecht nagaan hoeveel PFOS er in hun bloed zit. Resultaat: de PFOS-waarden zijn bij hen allemaal te hoog. En geen klein beetje. Het gaat om waarden die voor PFOS en drie verwante stoffen 3 tot 168 keer hoger zijn dan wat de meest recente wetenschap als veilig beschouwt.

Overstromingen: de medische nood blijft hoog

Midden juli 2021 trof een ongeziene overstroming ons land. Ondertussen is de omvang van de ramp duidelijk: tientallen doden, duizenden huizen verwoest, hele gemeenschappen ontwricht. De gezondheidsrisico’s – fysiek, psychisch en sociaal – stapelen zich op. En dat zal nog lange tijd aanhouden: nog maanden en jaren zullen we de impact op de volksgezondheid zien. En net zoals bij alle hulp zien we dat de aanpak vanuit de overheid deels tekortschiet, terwijl vrijwilligers de boel recht proberen houden.

Eindrapport coronacommissie is maat voor niets: PVDA dient 50 alternatieve aanbevelingen in

De Kamercommissie die het gevoerde coronabeleid in ons land evalueert, stemt vandaag over haar eindrapport. “Wij dienen 50 alternatieve aanbevelingen in, want de tekst die op tafel ligt is een slag in het water”, reageert PVDA-volksvertegenwoordigster Sofie Merckx, die de coronacommissie een jaar lang volgde.

PFOS-vervuiling: PVDA eist dat FAVV meetresultaten vrijgeeft

Het voedselagentschap FAVV stelt de bevolking gerust over PFOS-vervuiling maar doet dit volgens de PVDA op basis van achterhaalde en veel te lakse normen. De PVDA vraagt volledige transparantie. 

Vivaldi stemt tegen het opheffen van vaccinpatenten

In de Kamercommissie Volksgezondheid heeft de Vivaldi-meerderheid, gesteund door N-VA en Vlaams Belang, het voorstel van de PVDA om de patenten op het covid-vaccin op te heffen, weggestemd. PVDA-volksvertegenwoordigster Sofie Merckx, die in april 2020 al een voorstel indiende om te vermijden dat het vaccin onder een patent zou vallen, reageert teleurgesteld.

PVDA bekomt dat pandemiewet voor derde keer naar Raad van State wordt gestuurd

Woensdag sprak de PVDA zich in de plenaire vergadering van het parlement opnieuw uit tegen de pandemiewet van de regering. Nabil Boukili, volksvertegenwoordiger voor de linkse partij, vroeg en verkreeg dat de tekst andermaal naar de Raad van State wordt gestuurd.

PVDA waarschuwt voor gevolgen privatisering openbare zorg

De meerderheid van het Vlaams Parlement toonde zich in de commissie Welzijn voorstander van een decreet dat het mogelijk maakt voor private spelers om toe te treden tot openbare welzijnsverenigingen, zoals een OCMW of een Zorgbedrijf. Lise Vandecasteele, huisarts en Vlaams Parlementslid voor de PVDA, waarschuwt voor de gevolgen.