10 praktische tips om je rechten op te eisen bij verzekeraars

.

Duizenden mensen zijn het slachtoffer van de overstromingen. Mensen zijn hun dierbaren, hun hele huis, hun inboedel en ook vaak hun auto kwijt. Voor sommige mensen loopt de schade op in de miljoenen euro’s. Weet jij waar je terecht kan en wat je moet doen om zo snel en goed mogelijk geholpen te worden? Wij proberen je zo goed mogelijk op weg te zetten.

Wat kan ik doen als ik niet verzekerd ben?

Als je niet verzekerd bent, dan kun je onder bepaalde voorwaarden terecht bij het gewestelijke rampenfonds. De Waalse regering heeft de overstroming erkend als ramp. Daardoor kan je een schadevergoeding vragen via het gewestelijke rampenfonds.

Je kunt ook terecht bij uw gemeente en bij het OCMW. Met de PVDA willen wij dat het gewestelijke rampenfonds zo veel mogelijk van jouw gelede schade vergoedt.

Maak een overzicht van de door jou geleden schade.

Je kan je schade in ieder geval aangeven via dit formulier.

Wij zullen ervoor pleiten dat deze formulieren veel eenvoudiger opgesteld worden, en dat een publieke dienst wordt ingericht om mensen te helpen met hun dossier.

Wat kan ik doen als ik verzekerd ben?

1. Heb je al contact opgenomen met je verzekeringsmakelaar?

Je hebt waarschijnlijk al contact opgenomen met je verzekeringsagent. Als dat nog niet het geval is, doe dat dan zo snel mogelijk. Of neem contact op met de bank waarbij je verzekerd bent om een schadedossier te openen. Dit kan via e-mail of telefoon of via de website.

Wanneer je aanklopt bij je verzekeraar, krijg je niet steeds de nodige hulp. Sta erop dat je geholpen wordt en je antwoorden krijgt welke schade je zal vergoed krijgen en wanneer je deze vergoeding zal krijgen.

Het is belangrijk om op je rechten te staan en te protesteren als je vindt dat je onheus behandeld wordt door de verzekering. Als je vindt dat je onterecht behandeld wordt door de verzekering kan je dit melden aan de de ombudsdienst (https://economie.fgov.be/nl/themas/online/belmed-onlinebemiddeling/alternatieve/vormen-van-geschillenregeling/ombudsman/belmedpartners/ombudsman-van-de-verzekeringen).

2. Heb je het voorschot van 1.500 euro al ontvangen?

Slachtoffers van de overstromingen kunnen bij hun verzekeraar terecht voor een voorschot van 1.500 euro om dringende kosten te dekken. Vraag dit voorschot en sta erop dat dit snel wordt betaald. Ben je je bankkaart kwijt, sta er dan op dat dit cash wordt betaald.

3. Heb je al een schadedossier geopend? Heb je een dossiernummer en een contactpersoon?

Zorg ervoor dat de verzekeraar zeker een schadedossier opent. Je hebt een schadedossier wanneer je een dossiernummer hebt. Vraag dus zeker naar je dossiernummer. Alleen zo ben je zeker dat er een dossier voor jou werd geopend.

Vraag ook wie je kan contacteren als je vragen hebt over je dossier. Deze contactpersoon is voor jou het aanspreekpunt voor al je vragen.

4. Hoe weet je voor welke schade je verzekerd bent?

Om te weten voor welke schade je verzekerd bent moet je je verzekeringscontract hebben. Als je dit niet hebt, bijvoorbeeld omdat je papieren zijn vernietigd in de overstroming, vraag dit dan aan je verzekeraar.

Als je je contract hebt, lees dan de algemene en bijzondere voorwaarden over de terugbetaling van schade naar aanleiding van natuurrampen om na te gaan welke goederen in aanmerking komen voor terugbetaling en onder welke voorwaarden. Vraag hulp aan je contactpersoon als dit voor jou niet duidelijk is.

5. Wat kun je doen als beschadigde goederen niet verzekerd zijn?

Goederen die niet verzekerbaar zijn binnen de brandverzekering kunnen in aanmerking komen voor terugbetaling via de tussenkomst van het rampenfonds.

Op dit moment komen goederen die niet in alle brandverzekeringen gedekt zijn, zoals je inboedel, meestal niet in aanmerking voor een interventie van het fonds. Wij zullen aandringen bij de Waalse regering om het Rampenfonds zo snel mogelijk uit te breiden.

Je kan je schade in ieder geval aangeven via dit formulier.

6. Hoe zorg je ervoor dat je zo snel mogelijk een vergoeding krijgt van je verzekering?

6.1. Maak zo snel mogelijk een overzicht van de door jou geleden schade

Maak zo snel mogelijk een overzicht van de door jou geleden schade. Dat heet een schadebestek. Om je schade vergoed te krijgen moet je een schadebestek opmaken of laten opmaken. Vraag hulp aan je makelaar om een schadebestek op te maken.

Ben je huurder?

Voor je inboedel kan je dit zelf doen door een overzicht te maken van al je bezittingen die je kwijt bent, denk daarbij aan meubels, elektrische toestellen, kleren ... Vergeet daarbij ook niet je foto’s en belangrijke papieren te vermelden.

Vermeld als het kan steeds de nieuwwaarde van je bezittingen. Dit is de prijs die je zou betalen in de winkel om een nieuwe te kopen.

Ben je eigenaar?

Voor je huis kan je een bestek laten opstellen door een aannemer (tenzij je zelf je huis zal herstellen).

Bezorg dit schadebestek zo snel mogelijk aan je makelaar.

6.2. Maak zoveel mogelijk duidelijke foto’s van de schade

Maak zo veel mogelijk duidelijke foto's van de schade voor de expert. Vergeet geen foto’s te nemen van onbruikbare spullen die je weggooit. De foto’s kan je bij je schadedossier voegen.

6.3. Is er al een expert van de verzekeraar langsgekomen?

De volgende stap is het laten vaststellen van de schade door een expert van de verzekeraar. Hij of zij zal langskomen bij jou thuis en bepalen wat volgens je verzekeraar de schade is die je hebt.

Sta erop dat je verzekeraar zo snel mogelijk een expert langs stuurt.

Zorg ervoor dat je hem kan vergezellen en leg goed uit aan hem welke schade hij allemaal moet opschrijven.

6.4. Ben je het niet eens met de expertise van de verzekering?

Als je het niet eens bent met de expertise van de verzekering kan je daartegen protesteren. Leg goed uit waarmee en waarom je het niet eens bent en bezorg dit schriftelijk aan je verzekeraar.

7. Kan je de kosten die je maakt om de beschadigde goederen te herstellen of om ergens anders te gaan wonen terugvragen aan je verzekeraar?

Of je de kosten die je hebt gemaakt om beschadigde goederen te herstellen of ergens anders te gaan wonen kan recupereren hangt af van het type verzekeringscontract. Lees daarvoor het contract en vraag hulp aan uw verzekeringsmakelaar als dit niet duidelijk is voor jou.

Houd in ieder geval de betalingsbewijzen van de gemaakte kosten goed bij. Ze dienen als bewijs voor de terugbetaling ervan van je verzekeraar.

8. Heb je psychologische ondersteuning nodig?

Veel mensen zijn getraumatiseerd door wat ze hebben meegemaakt. Voel je je moedeloos, heb je angstaanvallen, bent je verdrietig …? Vraag aan je verzekeraar om je psychologische hulp te verlenen.

Als je niet verzekerd bent kan je terecht bij je gemeente, de OCMW’s, CAW’s, de centra voor geestelijke gezondheidszorg …

9. Wat moet je doen als je je auto kwijt bent?

Rijdt je auto niet meer door de waterschade?

De verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid vergoedt alleen schade aan derden.

Materiële schade door natuurrampen wordt alleen vergoed door een omniumverzekering (geen mini omniumverzekering). In dat geval zal je verzekeraar een expert sturen. Sta erop dat de depannagekosten en de stockagekosten ook de verzekeraar worden vergoed.

Als je geen omniumverzekering hebt kan je mogelijks terecht bij het gewestelijke rampenfonds als je auto niet in de garage of onder een carport stond, en als die ouder is dan vijf jaar.  

10. Waar kan je terecht als je een advocaat nodig hebt?

De Waalse balies in verschillende steden organiseren een permanentie voor als je juridische hulp nodig hebt. Je kan op de volgende plaatsen terecht:

Luik-Hoei: https://barreaudeliege-huy.be/fr/actualites/permanences-juridiques-organisees-suite-aux-inondations-des-ce-21-juillet 

Verviers: L'école du centre, Rue Ortmans-Hauzeur, 26, maandag tot vrijdag van 10.00 u. tot 12.00 u.,   https://www.verviers.be/actualites/2021/inondations-le-point-sur-la-situation-15-07-21 

Eupen: http://www.anwaltskammer-eupen.be/ 

Charleroi: 0800 15.140. Alle weekdagen tussen 14.00 u. en 17.00 u.,
Alternatief: 071-20 07 03 of [email protected].

Waals-Brabant: 067-89 51 99 van 9.00 u. tot 12.00 u., en van 14.00 u. tot 17.00 u., https://www.barreaudenivelles.be/ 

Gemeente Ham-Sur-Heure-Nalinnes: OCMW via 071-21 72 24, Permanentie op afspraak in het Château Communal  van Ham-sur-Heure, alle vrijdagen van 13.30 u. tot 15.30 u., https://www.ham-sur-heure-nalinnes.be/actualites/la-commune/info-post-inondations-une-permanence-juridique-organisee-par-le-cpas