Fenomenaal sociaal

Het is tijd dat de dingen veranderen. Eerlijk veranderen. Rechtvaardig veranderen. Ecologisch veranderen. Het is tijd dat de sterkste schouders echt worden aangesproken. Het is tijd dat mensen opnieuw vooruit kunnen.

Wij leggen een veranderingsplan voor. Ambitieus. Onderbouwd. Uitdagend. Sociaal. Een fenomenaal sociaal veranderingsplan.
Peter Mertens,
algemeen secretaris PVDA,
authentiek links
 • INLEIDING: Een fenomenaal sociaal veranderingsplan
 • 1

  Vast werk met een volwaardig loon

 • 2

  Werkbaar werk

 • 3

  Solidariteit is goed voor de gezondheid

 • 4

  Recht op pensioen

 • 5

  Geef armoede geen kans

 • 6

  Sociale bescherming

 • 7

  Een plan voor de sociale klimaatrevolutie

 • 8

  België onder groene stroom

 • 9

  De industrie als troef voor het klimaat

 • 10

  Een slimme ruimtelijke ordening

 • 11

  Vlot en duurzaam op weg

 • 12

  Recht op water, voor iedereen

 • 13

  De kracht van boerenlandbouw

 • 14

  Dierenwelzijn: dieren zijn geen zaken

 • 15

  Een onderwijs dat iedereen laat schitteren

 • 16

  Van vastgoedmarkt naar recht van wonen

 • 17

  Goede zorg voor ouderen

 • 18

  Een inclusief beleid voor mensen met een beperking

 • 19

  Een diverse, participatieve, volkse cultuur

 • Inleiding

 • 20

  Een openbare bank 4.0 en een klimaatinvesteringsbank

 • 21

  Openbaar wetenschappelijk onderzoek

 • 22

  De digitalisering democratiseren

 • 23

  Een sociaal beleid voor zelfstandigen en kleine bedrijven

 • 24

  Faire fiscaliteit

 • 25

  De privileges van de politieke kaste afschaffen

 • 26

  Mee beslissen over de maatschappij van morgen

 • 27

  Sterke vakbonden zijn een pijler van de democratie

 • 28

  Investeer in jongeren

 • 29

  Een divers land zonder racisme, waar iedereen meetelt

 • 30

  Volledige gelijkheid tussen vrouwen en mannen

 • 31

  Een regenboogmaatschappij zonder discriminatie van LGBT+'ers

 • 32

  Verslavingen bestrijden en cannabis reglementeren

 • 33

  Voor eenheid in het nieuwe België

 • 34

  Veiligheid van de burgers

 • 35

  Voor een toegankelijke justitie dichtbij en voor de mensen

 • 36

  Europa van de mensen, niet van de centen

 • 37

  Het handelsbeleid omgooien

 • 38

  Een actieve vredespolitiek

 • 39

  Vluchtelingen: de oorzaken van het vluchten aanpakken

 • 40

  Internationale solidariteit