Vaststelling prioritaire risicogroepen voor Covid-vaccin loopt hopeloos vertraging op

Samen met de 65-plussers zouden deze maand ook alle risicopatiënten met ernstige gezondheidsproblemen aan de beurt moeten komen voor een prik met het Covid-vaccin. PVDA-volksvertegenwoordiger Sofie Merckx ziet als huisarts met eigen ogen hoe deze belangrijke fase van de vaccinatiecampagne hopeloos vertraging oploopt. 

Het democratisch failliet van de crisisaanpak: pandemiewet is onaanvaardbaar

Met haar voorontwerp van “pandemiewet” gaat de regering op de ingeslagen weg verder. De manier waarop de crisis nu al een jaar wordt aangepakt, verandert niet. Nochtans is die aanpak, zowel op democratisch vlak als op het vlak van gezondheid een complete mislukking.

PVDA-wetsvoorstel: “Halveer subsidies aan politieke partijen”

De PVDA dient in het federaal parlement een wetsvoorstel in om alle dotaties en subsidies aan de politieke partijen te halveren. Het voorstel voert meteen ook een absoluut plafond in op alle vormen van financiering, op alle beleidsniveaus.

PVDA maakt voorontwerp pandemiewet openbaar

Vandaag bespreekt de Kamercommissie Binnenlandse Zaken het voorontwerp van de zogenaamde “pandemiewet”. Ondanks haar verklaringen over openheid heeft de regering in dit stadium de tekst van het voorontwerp nog niet openbaar gemaakt. Daarom nam de PVDA het initiatief om de tekst beschikbaar te maken voor het publiek.

Nationale actiedag vakbonden: hoog tijd voor maatregelen die de werkende klasse respecteren

"Het is hoog tijd dat de mobilisatie van vandaag gehoor vindt," zegt Raoul Hedebouw, federaal volksvertegenwoordiger en woordvoerder van de PVDA. Vrouwen en mannen uit het hele land kwamen vandaag in beweging, vanuit zeer uiteenlopende sectoren.

Verhoog het wettelijk pensioen zonder het aanvullend pensioen af te breken

De PVDA reageert met verbazing op het ballonnetje dat minister Karine Lalieux (PS) oplaat. De pensioenminister wil de verhoging van het minimumpensioen voor werknemers en zelfstandigen financieren met een hogere belasting op … het aanvullend pensioen van die werknemers en zelfstandigen.

Raoul Hedebouw en Marc Goblet dienen wetsvoorstel in voor hogere lonen

PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw dient samen met voormalig ABVV-voorzitter en PS-Kamerlid Marc Goblet een wetsvoorstel in om een hogere loonmarge mogelijk te maken. Met hun wetsvoorstel nemen ze de loonnormwet van 1996 in het vizier. Volgens de auteurs legt die het loonoverleg aan banden en blokkeert de lonen. Daarom willen ze die norm niet langer bindend, maar indicatief maken. De vakbonden voeren over heel het land actie tegen de loonmarge die voor de komende twee jaar een opslag van 0,4% toestaat.

Na het applaus voor onze zorghelden, het ontslag?

Een pleidooi om commerciële spelers te weren uit de ouderenzorg en volop te gaan voor het zorgdenken. De zorg voor ouderen is te belangrijk om over te laten aan de beurs. Deze opinie verscheen op 12/2 op de site van De Morgen.

PVDA verzet zich tegen subsidies voor vervuilende gascentrales

Aanstaande dinsdag wordt in de Kamercommissie Energie het subsidiemechanisme voor de bouw van nieuwe gascentrales besproken. Met dat voorstel wil de Vivaldi-regering de kernuitstap opvangen. “Dat de federale regering 3,6 miljard euro subsidies heeft voor vervuilende gascentrales is onbegrijpelijk” reageert PVDA-volksvertegenwoordiger Thierry Warmoes. “Uit onderzoek van de federale energieregulator CREG blijkt nochtans dat we helemaal geen nood hebben aan deze gascentrales. We kunnen de kernuitstap perfect realiseren zonder.”

Geneeskunde voor het Volk blaast 50 kaarsjes uit

Geneeskunde voor het Volk wordt dit jaar 50 jaar. Het netwerk van dokterspraktijken werd in 1971 opgericht op initiatief van de PVDA en verzette bakens met het principe dat patiënten zonder geld naar de huisarts kunnen. Vandaag telt de organisatie 11 groepspraktijken die in het hele land 25.000 patiënten verzorgen, vanuit de visie dat gezondheid een recht is.

Volg de PVDA op de voet