Kim De Witte: "Excellent onderwijs voor iedereen"

Het onderwijs in Limburg is verder achteruit gegaan. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de provincie. In Genk is het aantal vroegtijdige schoolverlaters bijna verdubbeld in vergelijking met 2014. Bijna één op vier jongeren verlaat de schoolbanken zonder diploma. Gelijkaardige cijfers zien we in de andere ex-mijngemeenten. Kim De Witte, Vlaams parlementslid voor PVDA, reageert.

Hogere huurprijs voor driekwart sociale huurders, blijkt uit onderzoek PVDA

De nieuwe huurprijsberekening voor sociale woningen die sinds januari 2020 van kracht is, betekent voor liefst drie op de vier sociale huurders een verhoging. Dat blijkt uit cijfers die de PVDA opvroeg. “De Vlaamse regering doet kwetsbare sociale huurders bijna 50 miljoen euro per maand extra ophoesten”, zeggen Vlaams parlementsleden Tom De Meester en Jos D’Haese (PVDA). “Dat is onaanvaardbaar.” De PVDA vraagt om de prijsstijgingen terug te draaien.

PVDA dient klacht in tegen Michael Freilich (N-VA): “Wij zijn tegen elke vorm van racisme en antisemitisme.”

In een interview in de krant De Zondag beschuldigt Michael Freilich, federaal parlementslid voor de N-VA, de PVDA van antisemitisme. PVDA-woordvoerder Tom De Meester reageert woedend. “Klinkklare leugens. Fake news is stilaan een vast onderdeel van de Vlaamse Canon.” De partij legt klacht neer wegens laster en eerroof.

PVDA eist strenge sancties voor frauderende verzekeringsartsen: “Private winsthonger mag niet ten koste gaan van medisch geheim”

De PVDA eist dat minister van Volksgezondheid Maggie De Block streng optreedt tegen de frauderende verzekeringsartsen die elektronische patiëntendossiers zonder toestemming inkijken en hierin zelfs gegevens aanpassen.

17 materniteiten bedreigd: teken de petitie

Maggie De Block wil 17 materniteiten in ons land sluiten. Want alles moet “opbrengen”. PVDA-Kamerlid Sofie Merckx liet in het parlement een ander geluid horen. “Een bevalling is een heel intiem en heel persoonlijk moment. En natuurlijk houd je als moeder ook altijd een band met de plek waar je je kinderen op de wereld hebt gezet.”

Waarom weigert het parlement zich uit te spreken over de burgerwet voor een minimumpensioen van 1500 euro netto?

"Alle partijen zeggen dat ze de laagste pensioenen willen optrekken en het minimumpensioen naar 1500 euro brengen. Er is daarover een voorstel van burgerwet ingediend met meer dan 100.000 handtekeningen. Waarom haalt men de discussie over de ontvankelijkheid daarvan van de dagorde”, vraagt Raoul Hedebouw zich af. Vandaag, 21 januari, stond een eerste bespreking gepland in de commissie ‘Verzoekschriften’ van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Maar die werd vorige week van de agenda gehaald, zonder inspraak van de commissieleden. Het burgerinitiatief, dat oproept om de minimumpensioenen te verhogen tot 1500 euro netto werd samen met 100.000 handtekeningen ingediend op 11 december.

Farmareus GSK zet productie levensnoodzakelijk antibioticum stop: PVDA eist dat minister De Block actie onderneemt

In een brief aan de Belgische apothekers kondigt het farmabedrijf GSK aan dat het de productie en commercialisatie van het antibioticum Clamoxyl IV (voor intraveneuze toediening) stopzet. “Na de patiënten maandenlang te hebben gegijzeld met een stockbreuk, beslist GSK nu eenzijdig om de productie van dit levensnoodzakelijk geneesmiddel stop te zetten omdat het niet genoeg opbrengt”, reageert Sofie Merckx, huisarts en volksvertegenwoordigster voor de PVDA in de Kamer.

“Vlaamse regering wil gekortwiekte staatszender in plaats van sterke openbare omroep”

“Door Lembrechts te ontslaan, zet de Vlaamse Regering opnieuw een stap verder om de VRT om te vormen van een openbare omroep naar een staatszender die ruimte moet maken voor de privé”, reageert Jos D’Haese, Vlaams fractievoorzitter van de PVDA op het ontslag van de CEO van de VRT. “De regering Jambon maakt opnieuw duidelijk dat ze geen kritische stemmen duldt. Ze wil de handen vrij hebben om de VRT verder de dieperik in te besparen en in te zetten voor haar Vlaams-nationalistische agenda.”

Wij willen de stem laten horen van wie een sociaal beleid wil, van wie wil samenwerken. We willen politici die het land dienen en niet zichzelf

Dat zei partijvoorzitter Peter Mertens op de nieuwjaarsreceptie van de PVDA in het Zuiderpershuis in Antwerpen. 2020 wordt het jaar van de pensioencampagne, van het aanpakken van politieke privileges, van de Grote Colère, een mars voor een andere politiek, op 1 maart in Brussel. En het werd warm ingezet samen met 1000 rebellen met een groot hart.

Toespraak Peter Mertens, nieuwjaarsreceptie PVDA, 17 januari 2020

Vingerafdrukken: de overheid gooit je persoonsgegevens te grabbel

Op 14 januari pakte minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) in Lokeren trots uit met de eerste elektronische identiteitskaart met vingerafdrukken. Bij die voorstelling toonde de burgemeester van Lokeren echter ongewild aan wat de tegenstanders van die nieuwigheid beweren: onze persoonsgegevens lopen gevaar.

We hebben jouw steun nodig