Covid-commissie: regering probeert oppositie in buitenspel te zetten met achterkamerpolitiek

De bijzondere Covid-commissie kwam vandaag bijeen om de aanbevelingen van het eindrapport over de aanpak van de crisis te bespreken. “Tot onze grote verbazing legde de Vivaldi-regering zelf een in achterkamertjes bedisselde tekst op tafel”, klaagt Sofie Merckx, huisarts en PVDA-volksvertegenwoordiger, aan.

PVDA zal nieuw plan van de regering voor woonstbetredingen aanvechten

Vandaag buigt de regering zich over een nieuw wetsontwerp over "woonstbetredingen". De politie zou een huis mogen binnendringen waar zich mensen zonder wettige verblijfsvergunning zouden ophouden. De PVDA eist dat het plan wordt opgeborgen. De partij wijst erop dat een dergelijke maatregel volstrekt onevenredig is ten opzichte van de democratische rechten.

Europees Parlement wil dat Commissie onderhandelt over opschorting patenten

Een meerderheid van het Europees Parlement steunde zonet een resolutie die de Europese Commissie oproept constructief onderhandelingen te steunen voor de opschorting van patenten. Voor Marc Botenga, die voor de PVDA in het Europees Parlement zetelt, is dit het resultaat van meer dan een jaar campagne en deel uitmaakt van The Left (de fractie van Verenigd Links, GUE-NGL)

“Basisbereikbaarheid”: een kaalslag voor het openbaar vervoer in Vlaanderen

De Vlaamse Regering wil maar liefst 1 op de 5 haltes van De Lijn schrappen. Geen enkel deel van Vlaanderen blijft gespaard. In grote steden verliezen hele wijken hun aansluiting met het centrum, in kleinere steden als Sint-Niklaas en Roeselare verdwijnt nagenoeg het hele stadsnet, en in afgelegen gebieden ontstaan er openbare vervoerswoestijnen. De oorzaak van deze afbraakpolitiek? Het decreet “basisbereikbaarheid”. Maar hoe meer de plannen bekend geraken, hoe meer ook het verzet groeit. 

Akkoord G7 over de belasting van multinationals: mag het iets meer zijn?

De landen van de G7 zijn het eens geworden over een wereldwijd minimumtarief van 15% belastingen voor multinationals. Zeker een stap vooruit in de strijd tegen belastingparadijzen en belastingontwijking door grote bedrijven, maar het is beslist ook vatbaar voor kritiek.

PVDA vraagt Europees Parlement steun aan opheffing patenten te bevestigen

Morgen stemt het Europees Parlement over een resolutie over de opheffing van patenten op Covid-19-vaccins. Na de goedkeuring van een PVDA-amendement in die zin in mei, steunen ditmaal drie parlementaire fracties die eis. Marc Botenga, Europees parlementslid voor PVDA, verwacht een nipte stemming: "We zijn blij dat we de kwestie op de agenda hebben kunnen zetten. Dat is een stap in de goede richting. Nu moet het Parlement de juiste kant van de geschiedenis kiezen.”

PVDA dient wetsvoorstel in om biobrandstoffen aan banden te leggen

Deze namiddag is in het federaal parlement de bespreking gestart van het PVDA-wetsvoorstel om het gebruik van biobrandstoffen aan banden te leggen. Momenteel vult België zijn hele doelstelling voor hernieuwbare energie in transport met biobrandstoffen in. Nochtans hebben gespecialiseerde ngo’s (1) uitgebreid aangetoond dat biobrandstoffen over hun hele levenscyclus meer uitstoten dan gewone diesel en benzine. Doordat België bij wet een groot minimaal gebruik van biobrandstoffen oplegt, kan deze vervuilende sector blijven groeien en winst maken met het vernietigen van de planeet. Biobrandstoffen zorgen ervoor dat België bijna geen inspanningen doet om zijn transport op andere manieren echt te verduurzamen. 

PVDA lanceert petitie tegen belastingsupplement voor coronawerkloosheid

Vandaag, dinsdag 8 juni, lanceert de PVDA een online petitie tegen de belastingkater waarmee mensen die tussen maart en december 2020 tijdelijk werkloos waren nu geconfronteerd worden.

Interprofessioneel akkoord: "De regering heeft de werkgevers in een zetel gezet.”

"De regering heeft de werkgevers tot het einde van de loon- en interprofessionele onderhandelingen in een zetel gezet”, reageert Raoul Hedebouw, woordvoerder van de PVDA.

Tien stellingen voor de eenheid van ons land

Sommige partijen in de Wetstraat zijn van plan om ons land in 2024 verder op te splitsen en Brusselaars, Walen en Vlamingen tegen elkaar op te zetten. Maar de overgrote meerderheid van de Belgen hebben hun buik vol van de versplintering van ons land en willen net méér samenwerking, méér solidariteit en méér eenheid.

Wat ons bindt, maakt ons sterker; wat ons verdeelt, maakt ons zwakker. Dat weet de werkende klasse in ons land al lang. Samen hebben die van Luik, Gent, Brussel, Charleroi, Antwerpen en alle andere regio’s de arbeidersbeweging in ons kleine landje opgebouwd. Zij hebben onze welvaart opgebouwd en een sterke sociale zekerheid mogelijk gemaakt.

Wij bouwen samen aan een beweging voor de eenheid van ons land, tegen de dreigende splitsing. De scheiding van ons land is asociaal, duur, absurd en brutaal. Meer eenheid is sociaal, goedkoop, efficiënt en humaan. Daarom willen wij van de federale staat opnieuw het zwaartepunt van ons land maken.

Nous sommes un. Wij zijn één.

Volg de PVDA op de voet