PVDA vraagt Vlaamse regering om nieuwe laptops aan te kopen voor leerlingen

De PVDA roept de Vlaamse regering op om nieuwe laptops te voorzien voor leerlingen die thuis geen computer ter beschikking hebben, nu blijkt dat er niet voldoende tweedehandslaptops verzameld kunnen worden en de levering bovendien vertraging oploopt. 

Voorstel van PVDA om helft parlementair loon te schenken aan strijd tegen coronavirus deze namiddag voorgelegd aan Kamer

Vanmiddag vraagt de PVDA met een ordemotie in de plenaire vergadering van de Kamer een stemming over het voorstel dat politici een deel van hun loon afstaan in de strijd tegen het coronavirus. Vorige week kondigde de partij aan dat alle PVDA-verkozenen de helft van hun loon voor de maand april schenken aan ngo’s die de ziekte bestrijden. Partijvoorzitter Peter Mertens roept de andere partijen nu op om dat voorbeeld te volgen. De PVDA vraagt straks een publiek debat over het thema in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

PVDA vraagt dat Parlement dringend maatregelen neemt om verwachte toename van energiearmoede tegen te gaan.

Op 2 april publiceerde de Koning Boudewijnstichting (KBS) haar jaarlijkse energiearmoedebarometer. Meer dan 1 gezin op 5 in België leeft in energiearmoede. “Dit cijfer blijft stijgen”, betreurt Bernard Hubeau, emeritus professor van de Universiteit Antwerpen en voorzitter van het Platform tegen Energiearmoede.

Raoul Hedebouw: "Het idee van "socialisme 2.0" wint aan kracht: een andere samenleving is mogelijk"

Op dinsdag 14 april publiceerde de krant La Libre Belgique een interview met PVDA-woordvoerder Raoul Hedebouw. Hierin kijkt Raoul lang en hard naar de maatschappij. Tijdens deze periode van coronacrisis steekt de vraag in welk soort samenleving we willen leven, steeds meer de kop op. Hieronder een paar fragmenten uit het interview ...

Commissie Volksgezondheid geannuleerd: lopen onze ministers weg voor moeilijke vragen?

Vanmiddag, 14 april, was er een actualiteitsdebat gepland in de commissie Volksgezondheid met ministers De Block en De Backer. Die vergadering werd afgelopen dinsdag vastgelegd en de commissieleden dienden meer dan 80 vragen in. Toch annuleerden de ministers gisteren het debat.

De coronacrisis kan geen excuus zijn om democratische rechten af te breken

Naast maatregelen op vlak van gezondheid, neemt de Belgische regering ook maatregelen die de rechten van de bevolking inperken: huiszoekingen, kliklijnen, warmtedrones, apps, beperking van de toegang tot justitie,… Redenen genoeg om waakzaam te zijn.

Coronavirus: PVDA wil er via dwanglicenties voor zorgen dat iedereen toegang heeft tot de toekomstige behandeling

De PVDA wil dwanglicenties inzetten om te garanderen dat een toekomstige behandeling tegen het coronavirus voor iedereen voldoende beschikbaar zal zijn. "Gezondheid moet voorgaan op de belangen van de farmaceutische bedrijven", zegt Sofie Merckx, arts en PVDA-volksvertegenwoordiger. "Zo krijg je zekerheid over de beschikbaarheid en ook de prijs van een toekomstige behandeling". De PVDA legt in de Kamer een voorstel van resolutie neer.

Ministerraad moet zich inzetten om arbeidsomstandigheden en lonen werknemers te verbeteren

De beperkte ministerraad, uitgebreid met de voorzitters van de tien traditionele partijen, heeft deze zaterdag nieuwe maatregelen genomen op het gebied van economie en gezondheid. Samengevat: geschenken aan bedrijven, weinig steun voor werknemers. 

PVDA roept parlementsleden op helft van loon te schenken aan strijd tegen corona

De linkse partij PVDA komt met een opmerkelijke oproep. “Wij roepen alle parlementairen in ons land op om de helft van hun loon van april te schenken aan de strijd tegen het coronavirus. Solidariteit is meer dan ooit nodig. Het is normaal om zelf het goede voorbeeld te geven", aldus Peter Mertens, nationaal voorzitter van de PVDA.

Zal een corona-app ons bevrijden van de pandemie?

Om de verdere verspreiding van de coronapandemie te beperken, zou binnenkort in ons land een app uitgerold worden. Doel is om te controleren wie met wie in contact komt en of de maatregelen rond social distancing en quarantaine nageleefd worden. Maar corona-experts stellen heel wat vragen bij de effectiviteit van zo’n aanpak. Ondertussen dreigen heel wat democratische rechten op de helling komen te staan.

We hebben jouw steun nodig