Akkoord G7 over de belasting van multinationals: mag het iets meer zijn?

De landen van de G7 zijn het eens geworden over een wereldwijd minimumtarief van 15% belastingen voor multinationals. Zeker een stap vooruit in de strijd tegen belastingparadijzen en belastingontwijking door grote bedrijven, maar het is beslist ook vatbaar voor kritiek.

PVDA vraagt Europees Parlement steun aan opheffing patenten te bevestigen

Morgen stemt het Europees Parlement over een resolutie over de opheffing van patenten op Covid-19-vaccins. Na de goedkeuring van een PVDA-amendement in die zin in mei, steunen ditmaal drie parlementaire fracties die eis. Marc Botenga, Europees parlementslid voor PVDA, verwacht een nipte stemming: "We zijn blij dat we de kwestie op de agenda hebben kunnen zetten. Dat is een stap in de goede richting. Nu moet het Parlement de juiste kant van de geschiedenis kiezen.”

PVDA dient wetsvoorstel in om biobrandstoffen aan banden te leggen

Deze namiddag is in het federaal parlement de bespreking gestart van het PVDA-wetsvoorstel om het gebruik van biobrandstoffen aan banden te leggen. Momenteel vult België zijn hele doelstelling voor hernieuwbare energie in transport met biobrandstoffen in. Nochtans hebben gespecialiseerde ngo’s (1) uitgebreid aangetoond dat biobrandstoffen over hun hele levenscyclus meer uitstoten dan gewone diesel en benzine. Doordat België bij wet een groot minimaal gebruik van biobrandstoffen oplegt, kan deze vervuilende sector blijven groeien en winst maken met het vernietigen van de planeet. Biobrandstoffen zorgen ervoor dat België bijna geen inspanningen doet om zijn transport op andere manieren echt te verduurzamen. 

PVDA lanceert petitie tegen belastingsupplement voor coronawerkloosheid

Vandaag, dinsdag 8 juni, lanceert de PVDA een online petitie tegen de belastingkater waarmee mensen die tussen maart en december 2020 tijdelijk werkloos waren nu geconfronteerd worden.

Interprofessioneel akkoord: "De regering heeft de werkgevers in een zetel gezet.”

"De regering heeft de werkgevers tot het einde van de loon- en interprofessionele onderhandelingen in een zetel gezet”, reageert Raoul Hedebouw, woordvoerder van de PVDA.

Stop de uitbuiting van mensen zonder papieren

Ze werken al jaren in de bouw, in de zorg, de schoonmaak, de catering ... maar ze hebben nog steeds geen rechten, want men staat hen geen papieren toe.
Wij willen die wetgeving veranderen en meer gelijkheid in de werkende klasse. Daarom komen we, samen met de vakbonden, het middenveld en de sans-papiers in actie. Steun, net als onze volksvertegenwoordigers Nabil Boukili en Maria Vindevoghel de mensen zonder papieren op www.WeAreBelgiumToo.be en onderteken de petitie.

We Are One: PVDA wil meer eenheid, minder ministers en een sterker België

Een versterking van het federale niveau, de herfederalisering van onder meer gezondheidszorg, werkgelegenheid en energie, en een derde minder ministers. In een nieuwe visietekst, in het kader van haar ‘We Are One’-campagne, pleit de PVDA voor een eenheidsfederalisme naar Duits model.

Tien stellingen voor de eenheid van ons land

Sommige partijen in de Wetstraat zijn van plan om ons land in 2024 verder op te splitsen en Brusselaars, Walen en Vlamingen tegen elkaar op te zetten. Maar de overgrote meerderheid van de Belgen hebben hun buik vol van de versplintering van ons land en willen net méér samenwerking, méér solidariteit en méér eenheid.

Wat ons bindt, maakt ons sterker; wat ons verdeelt, maakt ons zwakker. Dat weet de werkende klasse in ons land al lang. Samen hebben die van Luik, Gent, Brussel, Charleroi, Antwerpen en alle andere regio’s de arbeidersbeweging in ons kleine landje opgebouwd. Zij hebben onze welvaart opgebouwd en een sterke sociale zekerheid mogelijk gemaakt.

Wij bouwen samen aan een beweging voor de eenheid van ons land, tegen de dreigende splitsing. De scheiding van ons land is asociaal, duur, absurd en brutaal. Meer eenheid is sociaal, goedkoop, efficiënt en humaan. Daarom willen wij van de federale staat opnieuw het zwaartepunt van ons land maken.

Nous sommes un. Wij zijn één.

Coronawerkloosheid: de fiscale bom staat op ontploffen

Pas op, tikkende tijdbom! In 2020 werd de bedrijfsvoorheffing op tijdelijke coronawerkloosheid verlaagd. Maar dit goede nieuws zal veranderen in een zeer onaangename verrassing wanneer de eindafrekening in de brievenbus valt.

PVDA lanceert e-mailactie naar regering over loononderhandelingen

“Binnen enkele dagen moet de regering de knoop doorhakken: laat ze de loononderhandelingen vrij verlopen of tekent ze een Koninklijk Besluit dat elke loonsverhoging boven de 0,4% verbiedt? Het wordt nu beslist en het is dan ook nu dat we druk moeten zetten op de regering”, zegt PVDA-woordvoerder Raoul Hedebouw.

Volg de PVDA op de voet