"Wij maken ons ernstige zorgen over de bedreiging van de democratische instellingen van Brazilië."

Meer dan 150 parlementsleden, ministers en ex-presidenten uit 26 landen waarschuwen voor de plannen van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro voor een “opstand” (in de feiten een staatsgreep) vandaag, 7 september. Marc Botenga, Europees volksvertegenwoordiger voor de PVDA, is een van de ondertekenaars. Dit is de tekst in het Nederlands.

PVDA wil dat NMBS zelf nachttreinen gaat uitbaten

Willen we de nachttrein nog inschakelen om mee de klimaatdoelstellingen van 2030 te halen, moeten we vandaag politieke beslissingen nemen. 2021 is door Europa uitgeroepen als “jaar van de trein”, maar verder gebeurt er helemaal niks mee. De verhoopte nachttrein tussen Brussel en het Zweedse Malmö is begraven. In een Europese aanbesteding werd geen enkel bod uitgebracht om de lijn uit te baten. Een teken aan de wand.

Voorstel voor een federale onderzoekscommissie: PVDA vraagt om spoedprocedure

Afgelopen donderdag vroeg de PVDA aan de voorzitster van de Kamer van Volksvertegenwoordigers Eliane Tillieux (PS), om haar voorstel voor de oprichting van een federale onderzoekscommissie naar de overstromingen snel in de Conferentie van voorzitters te bespreken. Zo kan de procedure sneller verlopen, want de eerste plenaire zitting van de Kamer vindt pas op 23 september plaats.

Pensioenhervorming: PVDA wil dat verpleegkundigen, huishoudhulpen en vele anderen gehoord worden

In het debat over de pensioenhervorming horen we tal van politici hun mening verkondigen. Maar de grote afwezigen in het hele debat zijn de mensen om wie het gaat: de werkende mensen die de gevolgen van de pensioenhervorming zullen moeten dragen. De PVDA vraagt dat in het parlement dringend een commissie Sociale Zaken wordt bijeengeroepen en dat betrokken werknemers, zoals Peter, Rosa en Yves, gehoord worden.

[VIDEO] "In het stinkende water van de Vesder zag ik het België van onderuit"

"In het stinkende water van de Vesder zag ik het België van onderuit. Aan alle vrijwilligers die hielpen bij de overstromingen: duizendmaal dank. Ik ben zelf een paar dagen mee geweest om ondergelopen kelders leeg te halen, en in het donker van die kelders spreekt iedereen dezelfde taal. De taal van de emmer die van hand naar hand gaat en zonder woorden zegt wat iedereen weet: dit is solidariteit, ook dit is ons land."
Peter Mertens, PVDA-voorzitter

Loopbaan van 42 jaar blijft onhaalbaar voor meerderheid van de vrouwen

“De hervorming van het vervroegd pensioen mag dan mooi klinken, een loopbaan van 42 jaar blijft onhaalbaar voor een groot deel van de werknemers en de meerderheid van de vrouwen in ons land”, zegt Kim De Witte, pensioenspecialist van de PVDA. “Bovendien komt er geen uitzondering voor de zware beroepen. Ondanks de plechtige verkiezingsbeloftes van de socialisten, blijft de pensioenleeftijd voor heel veel mensen dus gewoon staan op 67 jaar”.

Straffeloosheid voor financiële misdadigers: De PVDA dringt aan op een herfinanciering van de diensten voor de bestrijding van financiële misdrijven

De PVDA reageert op de aankondiging van de Brusselse procureur-generaal afgelopen woensdag om wegens gebrek aan middelen het onderzoek in bepaalde zaken van financiële criminaliteit stop te zetten. Een situatie die Nabil Boukili, afgevaardigde van de linkse partij, doet steigeren. Hij zal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) hierover binnenkort interpelleren.

PVDA tevreden met vernietiging privatiseringsplannen Antwerps Zorgbedrijf

Zowel de PVDA als de vakbonden dienden in het voorjaar een klacht in bij de provinciegouverneur tegen de privatiseringsplannen van het Zorgbedrijf Antwerpen. Gouverneur Berx geeft de linkse partij en de bonden nu gelijk en schorst de beslissing van het stadsbestuur. “Het stadsbestuur nam de vlucht vooruit met de goedkeuring van een privatisering zonder dat daar enige wettelijke basis voor is. De gouverneur fluit het bestuur nu terecht terug. Dit is een belangrijke overwinning in de strijd voor een kwaliteitsvolle en betaalbare openbare ouderenzorg”, reageert PVDA-gemeenteraadslid Lise Vandecasteele.

Overstromingen: PVDA wil onderzoekscommissie over rampzalige overheidsaanpak

De PVDA diende een voorstel in voor een federale onderzoekscommissie naar de overstromingen in juli. Woensdag om 14u00 wordt voor het eerst over de aanpak van de ramp gedebatteerd in de commissie binnenlandse zaken van het Federaal parlement. Peter Mertens, voorzitter van de linkse partij, noemt de overheidsaanpak rampzalig. “Als je met slachtoffers spreekt of met één van de duizenden mensen die zijn gaan helpen, hoor je telkens hetzelfde: ‘de overheidsaanpak van de ramp was één en al chaos’. Laat ons blootleggen wat misliep.” Mertens trekt hard van leer tegen de autoriteiten, maar prijst de inzet van de bevolking. Heel veel vrijwilligers gingen helpen, ook heel veel vanuit Vlaanderen. “Deze zomer zagen we de werkende klasse die zichzelf organiseerde. Daar moeten we trots op zijn.” De PVDA bracht met haar ‘SolidariTeams’ zelf al meer dan 1.500 vrijwilligers ter plaatse.

Zorgpersoneelfonds opgericht op initiatief van PVDA zorgt voor meer dan 4.500 jobs

Dankzij het Zorgpersoneelfonds kwamen er in 2019 en 2020 meer dan 4.500 extra jobs bij in de zorgsector. Dat blijkt uit het evaluatierapport van de FOD Volksgezondheid dat aan de Kamer werd overgemaakt. “Heel goed nieuws”, reageert Sofie Merckx, huisarts en PVDA-volksvertegenwoordiger. “Dat er meer dan 4.500 jobs gecreëerd zijn, is het resultaat van de strijd van het zorgpersoneel. Deze nieuwe jobs zijn een eerste stap, maar op het terrein blijft de werkdruk hoog en de noden urgent.”