PVDA verwerpt besparing op participatieprojecten kansengroepen

"Een killer kerstcadeau kon Jan Jambon tijdens deze Warmste Week niet geven", zegt PVDA-volksvertegenwoordiger Tom De Meester over het stopzetten van de subsidielijn voor participatieprojecten voor kansengroepen. "Dit hakbijlbeleid dat de meest kwetsbare in onze samenleving treft is onaanvaardbaar."

PVDA wil dat eenzijdig verzoekschrift in een sociaal conflict onmogelijk wordt

Het eenzijdig verzoekschrift van AB Inbev dat het recht op sociale actie van de vakbonden wilde inperken, wordt verworpen. Dat besliste de rechtbank in Leuven op donderdag 19 december.

 

 

“De goedkeuring van de depenalisering van abortus is een grote stap voorwaarts voor de rechten van vrouwen”

Het wetsvoorstel dat abortus depenaliseert en de wettelijke termijn tot 18 weken optrekt, is op 20 december in commissie Justitie van de Kamer in tweede lezing aangenomen. "Dit is een eerste grote stap voorwaarts voor de rechten van vrouwen", zegt Kamerlid Sofie Merckx verheugd. "Er komt nog een belangrijke stap: de stemming in de plenaire vergadering. Daarom is het belangrijk om gemobiliseerd te blijven."

“Met PVDA in het parlement wordt verlaging toplonen politici eindelijk bespreekbaar”

De besparingen op partijdotaties en de aankondiging van het verlagen van de parlementaire vergoedingen die gisteren nacht in het Vlaams Parlement gestemd werden, stemmen de PVDA voorzichtig tevreden. “Het is duidelijk dat onze voorstellen om de royale dotaties en lonen voor partijen en politici te verminderen druk gezet hebben op de andere partijen”, zegt Jos D’Haese, fractieleider van de PVDA in het Vlaams Parlement. “Met de hete adem van de PVDA in de nek kan er eindelijk over het inperken van de toplonen voor politici gesproken worden.”

“Jullie land heeft ook gestreden en gewonnen, niet?”

Frankrijk heeft er deze week weer een succesvolle actiedag op zitten. De vakbonden zijn er in het verweer tegen de plannen van president Emmanuel Macron om de pensioenen af te breken. De tweede interprofessionele betoging in evenveel weken bracht in heel het land 1,8 miljoen mensen op de been. In Parijs betoogden 350.000 mensen, in Rijsel nog eens minstens 20.000.

PVDA vraagt moratorium op diepzeemijnbouw

De PVDA heeft een resolutie ingediend voor een moratorium op diepzeemijnbouw, een opkomende industrie die mineralen van de bodem van de diepzee opdelft. De resolutie wordt vandaag door de Kamer in overweging genomen. De PVDA bindt hiermee de strijd aan tegen een grote bedreiging voor onze oceanen.

5 multinationals vervuilen bijna evenveel als alle gezinnen samen maar krijgen toch miljoenen subsidies uit het Vlaams klimaatfonds

Engie-Electrabel, Total, ArcelorMittal, BASF en ExxonMobil, dat zijn de 5 multinationals die verantwoordelijk zijn voor 20% van de totale uitstoot van broeikasgassen in België. En toch krijgen zij miljoenen subsidies uit het Vlaams klimaatfonds. Tot dat onthutsend besluit komt de PVDA in een nieuwe studie op basis van de tabellen van het Europese emissiehandelssysteem ETS en cijfers van het klimaatfonds.

Vlaams Parlement weigert PVDA-voorstel halvering ministerlonen te bespreken

De PVDA stelt voor dat de lonen van ministers en parlementsleden gehalveerd worden. “Deze regering wil op allerlei domeinen keihard besparen vanaf 1 januari, maar over de eigen lonen willen ze niet discussiëren”, zegt PVDA-fractieleider Jos D’Haese. ‘Dan moeten ze de daad bij het woord voeren en ook op zichzelf besparen”. Enkel de PVDA-fractie ging akkoord om de besparingen op de lonen van politici door te voeren. Sp.a en Groen onthielden zich, alle rechtse partijen stemden tegen. “Iedereen moet besparen, maar zelf blijft de regering Jambon meer dan 10.000 euro in de maand verdienen”. 

Minimumpensioen van 1.500 euro? Vier valstrikken waarmee een nieuwe regering ons kan bedotten

De PVDA-campagne voor een minimumpensioen van 1.500 euro netto is zonder meer een succes. Het idee is ondertussen zo populair, dat ook andere partijen en instanties er mee aan de slag gaan. Uitkijken geblazen, want er duiken snel bedrieglijke varianten op.

PVDA wil Vlaamse partijdotaties met 60 procent verminderen

De linkse oppositiepartij PVDA stelt voor om de partijdotaties die door het Vlaams Parlement betaald worden, met 60 procent te verminderen. “Alle partijen in het Vlaams Parlement krijgen al royaal centen toebedeeld vanuit de Kamer”, zegt fractievoorzitter Jos D’Haese. “Waarom moeten ze in het Vlaams Parlement nog een tweede keer langs de kassa passeren?” De afschaffing zou zo’n 7 miljoen euro opleveren. “Met dat geld kan je de besparing van 60 procent op de projectsubsidies terugdraaien én zorgen dat de budgetten voor preventie niet moeten dalen.”

We hebben jouw steun nodig