Investeringsplan: Vilvaldi bereikt de zelf vastgelegde doelstellingen niet

De regering De Croo wil een totale overheidsinvestering (entiteit I + entiteit II) van 4% van het bbp bereiken in 2030, met een tussentijdse doelstelling van 3,5% in 2024. Maar die doelstelling wordt niet bereikt voor wat het federale aandeel betreft, zo berekende de PVDA.

Onze openbare diensten verdienen bescherming

Als het van de Vlaamse regering afhangt, zal de Vlaamse overheid het tegen 2024 met 1440 ambtenaren minder moeten stellen. Een besparing van bijna 75 miljoen euro op de personeelskosten. De vorige legislatuur verdwenen er al 2000 ambtenaren. Meer dan ooit is 23 juni, de internationale dag van de openbare diensten, een echte strijddag.

Drama Antwerpen: stop sociale dumping nu

Wat precies de oorzaak is van het vreselijke ongeval op de bouwwerf van een Antwerpse school zal onderzoek moeten uitwijzen. Maar dat het drama een sterk Europese dimensie heeft, staat vast. Niet alleen omdat de slachtoffers uit verschillende Europese landen afkomstig zijn, maar ook omdat hun rechten en bescherming voor een groot deel door Europese wetten geregeld worden. De Europese regels inzake detachering, en het gebrekkig toezicht erop, vergemakkelijken sociale dumping al decennialang.

PVDA legt zich niet neer bij uitsluiting en eist plaats in onderzoekscommissie PFOS

“De argumenten die de Vlaamse meerderheidspartijen aanhalen om de PVDA uit te sluiten van de PFOS-onderzoekscommissie houden geen steek”, zegt PVDA-fractieleider Jos D’Haese. “Buiten het parlement snapt iedereen dat het onbegrijpelijk is dat uitgerekend de PVDA, die als een van de enige partijen niet betrokken is bij het PFOS-schandaal, uit de onderzoekscommissie wordt geweerd.”

Federaal parlement stemt over PVDA-voorstel om patenten op Covid-vaccins op te heffen

Vandaag, dinsdag 22 juni, stemt de commissie Volksgezondheid van de Kamer over het PVDA-voorstel om de patenten op het Covid-vaccin op te heffen. Nu het Europees Parlement eerder deze maand een gelijkaardig voorstel goedkeurde, vraagt de PVDA dat België vandaag als individuele lidstaat openlijk standpunt inneemt.

PVDA wil plaats in onderzoekscommissie PFOS: “De doofpotoperatie mag nu stoppen”

Het uitgebreid bureau van het Vlaams Parlement besliste vandaag om de PVDA het zwijgen op te leggen in de onderzoekscommissie PFOS. “Dit is doorgestoken kaart”, reageert Jos D’Haese, fractieleider voor de PVDA in het Vlaams Parlement. “Exact dezelfde partijen die al minstens sinds 2017 hun politieke verantwoordelijkheid ontlopen, beslissen nu om een oppositiepartij die niets met het schandaal te maken heeft uit te sluiten.”

Jette: onder impuls van de PVDA groeit het verzet tegen de sluiting van het stationsloket

Zondag voerden de Jettenaren op initiatief van de lokale PVDA-afdeling al voor de 5de keer in 5 maanden tijd actie tegen de sluiting van het stationsloket. “De beslissing om het loket te sluiten dateert al van februari, maar toch blijft het protest aangroeien” zegt Karel Vermeersch, woordvoerder van PVDA Jette. “In februari waren we maar met 6, in maart al met 40 en nu hebben we 70 mensen op de been gebracht. De Jettenaren zijn erg dan ook heel gehecht aan hun station, het wordt elke dag door 3.500 mensen gebruikt.”

'Geen nieuwe doofpot': PVDA wil alle partijen vertegenwoordigd in PFOS-onderzoekscommissie

Maandag 21 juni beslist het Uitgebreid Bureau van het Vlaams parlement over de samenstelling van de PFOS-onderzoekscommissie. Hét hete hangijzer: zal er ook voor de PVDA een plaats voorzien worden, of niet? “Wij roepen op om van de onderzoekscommissie geen nieuwe doofpot te maken”, zegt Jos D’Haese, fractievoorzitter van de PVDA in het Vlaams parlement. “Alle partijen moeten hier zonder uitzondering aan kunnen meewerken, ook de linkse oppositiepartij die op geen enkele manier bij het PFOS-schandaal betrokken is. De mensen hebben recht op de waarheid.”

[VIDEO] Alles wat je nog niet wist over de NAVO

Atoomwapens en de Koude Oorlog zijn helemaal terug, onder impuls van de NAVO. Maar wat is de NAVO eigenlijk, en wat is het van plan? Deze video is een productie van Docwerkers in samenwerking met Vrede vzw, Pax Christi Vlaanderen, Intal Globalize Solidarity, No to War - No to NATO, en de linkse fractie The Left in het Europees parlement, waar de PVDA deel van uitmaakt.

PVDA vraagt dringende gemeenteraad in Antwerpen over betrokkenheid burgemeester De Wever in PFOS-dossier

Uit een mail van Lantis aan het stadsbestuur blijkt dat burgemeester Bart De Wever (N-VA) al van 2017 wist dat er problemen waren met PFOS in Zwijndrecht. Peter Mertens, fractievoorzitter van de PVDA in de Antwerpse gemeenteraad, vraagt een extra spoedzitting van de gemeenteraad nu.

Volg de PVDA op de voet