Israëlische kolonisatie: tijd voor sancties, niet voor erkenning

De beslissing van de Verenigde Staten om de Israëlische nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever niet meer als onwettelijk te beschouwen, toont de voortzetting van het Palestinabeleid onder de regering Trump. Het bevestigt opnieuw dat de Verenigde Staten het internationaal recht naast zich neerleggen.

Akkoord over zorgfonds: 59 miljoen vrijgemaakt voor loontrekkenden, 8 miljoen voor zelfstandigen

De PVDA verheugt zich over het akkoord dat deze dinsdagmiddag in de parlementaire werkgroep werd bereikt. Er wordt een noodfonds “witte woede” opgericht om tegemoet te komen aan de eisen van de zorgsector. “Dankzij het begrotingsamendement dat we met PVDA neerlegden en dat eind oktober door de Kamer goedgekeurd werd, kwam voor 2019 een budget van 67 miljoen euro vrij. Voor ons is het natuurlijk belangrijk dat dit bedrag ook zo snel mogelijk op het terrein terecht komt”, reageert Peter Mertens, voorzitter van de PVDA en volksvertegenwoordiger in het Federaal Parlement.

Beste informateur Magnette, eén op twee gepensioneerden heeft een pensioen onder de armoedegrens

“Wij zijn blij dat informateur Paul Magnette een consensus bereikt heeft met de andere partijen over de verhoging van ons pensioen”, zegt PVDA-woordvoerder Raoul Hedebouw. “Al twee jaar voert de PVDA campagne voor betere pensioenen. Dat heeft geleid tot talrijke verkiezingsbeloftes. Twee maanden geleden, op 11 september 2019, lanceerden wij onze burgerwet: minstens 1.500 euro nettopensioen voor wie 40 jaar gewerkt heeft. Ondertussen zijn er al 85.000 burgers die deze wet samen met ons willen indienen.”

Recordniveau staatssteun voor farmabedrijven: “Tijd dat de gemeenschap niet alleen de lasten draagt, maar ook de lusten geniet”

“Een groeiend deel van de lasten voor de ontwikkeling van geneesmiddelen is voor rekening van de gemeenschap, maar de lusten gaan integraal naar Big Farma. We kunnen dit niet langer aanvaarden”, reageert PVDA-Kamerlid en gezondheidsspecialiste Sofie Merckx op de onthullingen over het recordbedrag aan staatssteun dat gaat naar het onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen. Ondertussen blijven farmabedrijven wel buitensporige prijzen aanrekenen voor nieuwe geneesmiddelen.

Voilà, het is officieel : In Europa worden we straks rechtstreeks bestuurd door de CEO van een grote multinational


"Voilà, het is officieel (beslist achter gesloten deuren). In Europa worden we straks rechtstreeks bestuurd door de CEO van een grote multinational. Dit dankzij de socialisten", vertelt PVDA-europarlementslid Marc Botenga. Hij is niet te spreken van de aanstelling van de Franse Thierry Breton tot Europees Commissaris voor Interne Markt (en de militaire industrie). 

PVDA-bestuurder dient klacht in voor diefstal van overheidsgeld tegen Moreau en zijn bende

Dat Stéphane Moreau en zijn bende er met 18,6 miljoen euro vandoor zijn gegaan, is onaanvaardbaar. Dit is diefstal van overheidsgeld, geld van ons allemaal. We eisen dat hij dat tot de laatste cent terugbetaalt en dat hij veroordeeld wordt. Daarom wil ik vandaag nog bij de politie van Luik een klacht indienen tegen Stéphane Moreau en zijn bende", zegt Damien Robert, PVDA-afgevaardigde bij Enodia.

"Gedaan met systeem waarbij politici hun zaakjes onder elkaar regelen". België op weg naar veroordeling door Mensenrechtenhof

Op 4 december buigt de grote kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zich over de zaak Mugemangango tegen België. Germain Mugemangango, PVDA-lijsttrekker in Charleroi bij de gewestelijke verkiezingen van 25 mei 2014, spande een zaak aan bij het Hof in Straatsburg omwille van de partijdige en oneerlijke manier waarop zijn bezwaar tegen de telling van de kiesresultaten werd behandeld. De kans is groot dat het Hof ons land veroordeelt nu de Commissie van Venetië, een raad gespecialiseerd in dergelijke zaken, in een amicus curiae het Hof in die zin adviseert.

Gaby Colebunders (PVDA) reageert op brandstichting in Bilzen: “In de mijnen was iedereen zwart”

De brandstichting in een asielcentrum in Bilzen kwam niet uit de lucht vallen. Ze is het gevolg van een doelbewuste zondebokstrategie van extreemrechts. Gaby Colebunders, volksvertegenwoordiger voor de PVDA, stelde daarover in de Kamer pertinente vragen.

'Een nieuwe abortuswet? Een noodzakelijke stap vooruit dankzij volgehouden strijd'

België staat op het punt een grote stap te zetten in het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen. Dat zeggen Maartje De Vries, voorzitter van PVDA-vrouwenbeweging Marianne en Sofie Merckx, huisarts bij Geneeskunde voor het Volk en parlementslid voor PVDA, in een opinie op Knack.be. 'We moeten af van de patriarchale ideologie die vrouwen hardnekkig in de rol van moeder blijft duwen.'

Brand in asielcentrum: de grens is al lang overschreden

De PVDA veroordeelt uitdrukkelijk de brandstichting in het toekomstig asielcentrum in Bilzen. Deze onmiskenbare daad van terreur dreigt de weg vrij te maken voor een golf van extremistisch geweld. Het is niet de onderbuik van de samenleving die dit voortbrengt, de verantwoordelijkheid ligt geheel bij de politieke stokebranden.

We hebben jouw steun nodig