Hoorzitting Covidcommissie: de vijf vragen van de PVDA aan ex-premier Wilmès

Vandaag werd ex-premier Sophie Wilmès in de federale Covid-commissie op de rooster gelegd over het pandemiebeleid dat ze voerde. “Ze haspelde 2,5 uur lang excuses af”, stelde Sofie Merckx (PVDA) verbaasd vast. “Wij eisen dat Wilmès zo snel mogelijk antwoorden komt geven op de vele kritieken op haar beleid.”

Drie redenen om te vechten voor een echte loonsverhoging in plaats van een premie

De nationale stakingsdag van 29 maart is in volle voorbereiding. Steeds meer delegaties en sectoren kondigen stakingen en piketten aan. De druk op de werkgevers stijgt. Maar ook de regering staat onder druk, omdat ze weigert de maximale loonnorm van 0,4% los te laten. Vivaldi wil landen zonder loonsverhoging en wil de vakbonden verleiden met een eenmalige premie.

Samen tegen racisme #21maart

21 maart is de Internationale dag van strijd tegen racisme en discriminatie. Een dag waarop we de eenheid van de werkende klasse en gelijke rechten verdedigen. Tegen de haatzaaierij van extreemrechts. Hier alvast vier goeie redenen om op 21 maart mee op straat te komen, en waar de acties plaatsvinden.

Vertrek CEO Van Avermaet moet sociale omslag bij bpost inleiden

PVDA wil dat minister Petra De Sutter dinsdag in de Kamercommissie tekst en uitleg geeft bij het ontslag van bpost-topman Van Avermaet. “Wij willen weten of Van Avermaet aanspraak maakt op een gouden parachute van 500.000 euro ontslagpremie. Dat zou een slag in het gezicht zijn van de werknemers van bpost, die al maanden kunnen fluiten naar loonsverhogingen”, zegt PVDA-volksvertegenwoordigster Maria Vindevoghel.

"Wie deed de maatschappij draaien? Wij, de werkende klasse, in al onze verscheidenheid."

Prudence Lombo is zorgkundige in een openbaar woonzorgcentrum in Brussel. Ze is vijfendertig jaar en moeder van een meisje van zeven. Ze werd onlangs voor de derde keer verkozen tot delegee van de CSC (Franstalige ACV). Wij ontmoetten Prudence voor een gesprek over haar werk, haar inzet voor de werknemers, de coronacrisis en … racisme.

“Bel-20-bedrijven keren 5 miljard aan dividenden uit, er is ruimte voor loonsverhogingen”

Zeventien van de Bel-20-bedrijven hebben al aangekondigd dat ze dit jaar dividenden zullen uitkeren. Het gaat in totaal om iets meer dan 5 miljard euro. De studiedienst van de PVDA berekende dat een loonsverhoging van 5% in diezelfde bedrijven 1,2 miljard euro zou kosten. Dat is slechts een kwart van het bedrag van de aangekondigde dividenden.

PVDA vraagt afzettingsprocedure voor leden van GBA die verdacht worden van belangenconflict

De PVDA heeft gevraagd om op de vergadering van de fractievoorzitters van de Kamer van 16 maart een nieuw punt te agenderen. Het betreft een afzettingsprocedure tegen drie leden van de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) die verdacht worden van belangenconflicten. De linkse partij roept op om zo snel mogelijk over dit punt te stemmen.

PVDA wil ook in Vlaanderen gratis openbaar vervoer naar vaccinatiecentra

De PVDA dient in het Vlaams Parlement een resolutie in waarin aan de Vlaamse Regering wordt gevraagd om het openbaar vervoer gratis te maken voor mensen die op weg zijn naar hun vaccinatie.

Eindelijk gaat ook Vlaanderen screenen op de ziekte van baby Pia

In 2019 stuurden bijna een miljoen Belgen een sms’je om baby Pia’s levensreddende medicijn te betalen. Net op het nippertje, want doordat er niet werd gescreend op de dodelijke spierziekte, ging kostbare tijd verloren. Twee jaar later kondigt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke op vraag van PVDA-parlementslid Lise Vandecasteele aan dat Vlaanderen nu toch een screening zal invoeren. Vandecasteele reageert verheugd: “Door de ziekte bij andere kinderen snel te ontdekken, kunnen we veel sneller ingrijpen om ernstige complicaties te voorkomen. Nu moet ook de kostprijs voor het medicijn naar beneden.”

“Federale regering moet opschorting patent in Wereldhandelsorganisatie steunen”

De PVDA vraagt dat België en Europa vandaag in de Wereldhandelsorganisatie een voorstel tot opschorten van het patent op het Covid-19-vaccin steunen. De linkse partij wil op die manier snel meer vaccins laten produceren en vertragingen minimaliseren. “De onzekerheid over de leveringen van Johnson & Johnson bevestigt de noodzaak van actie inzake intellectuele eigendomsrechten”, vindt PVDA-Europarlementslid Marc Botenga.

Volg de PVDA op de voet