De Kamer stemt vandaag over het voorstel van de PVDA om Covid-19-behandelingen niet onder patent van farmaceutisch bedrijf te laten vallen

Vandaag, dinsdag 5 mei om 10u15, buigt de Commissie Volksgezondheid van de Kamer zich over het PVDA-voorstel om via dwanglicenties de beschikbaarheid én betaalbaarheid van een vaccin en geneesmiddelen tegen Covid-19 te garanderen.

Federaal parlement bespreekt PVDA-wetsvoorstel om Covid-19 als beroepsziekte te erkennen

De Commissie sociale zaken van de Kamer buigt zich vandaag, dinsdag 5 mei, over het wetsvoorstel van de PVDA om corona als beroepsziekte te erkennen. “De urgentie is groot, zeker nu gisteren heel wat bedrijven opnieuw van start gingen. Het is niet meer dan normaal dat als werknemers op het werk een besmetting oplopen, dit ook als beroepsziekte erkend wordt”, stelt PVDA-volksvertegenwoordiger Steven De Vuyst.

1000 x Bella Ciao!

Bella Ciao, met DUIZEND tegelijk vanuit ons kot. Coronahelden: deze is voor jullie! #bellaciaochallenge

Geneeskunde voor het Volk start pilootproject contact tracing

Geneeskunde voor het Volk voerde bij haar patiënten een eerste pilootproject uit rond contact tracing. Dokters en verpleegkundigen testten de huisgenoten van patiënten die mogelijk besmet zijn met het coronavirus. “Deze eerste ervaring leert ons hoe belangrijk terreinkennis en een vertrouwensband met de patiënt zijn bij contactonderzoek”, vertelt Sofie Merckx, huisarts bij Geneeskunde voor het Volk en PVDA-volksvertegenwoordiger.

PVDA vraagt herstel 1,5 m 'social distance' als regel voor bedrijven

Morgen zullen een groot aantal bedrijven hun activiteiten terug opstarten. De vraag is of dit veilig kan en zal gebeuren. Peter Mertens: “Wij ontvangen enorm veel bezorgde reacties van mensen die morgen terug aan de slag moeten. Mensen willen werken, maar dan wel als het veilig is”. En daar wringt het schoentje. “Wij roepen de regering op om onmiddellijk de sociale inspectie te versterken, zodat ze preventieve controles kan uitvoeren. Zij hebben meer mensen en middelen nodig om de veiligheidsvoorschriften in de bedrijven te kunnen afdwingen”.

“Het is niet aan de coronahelden om de coronacrisis te betalen”

Peter Mertens, de voorzitter van de PVDA, roept in zijn 1-Mei toespraak op er samen voor te zorgen dat de kosten van de coronacrisis niet op de rug van de coronahelden terecht komen. “We moeten ervoor zorgen dat al die mensen die vandaag in de zorg, in het transport, in de productie, in het onderhoud enzovoort, de samenleving doen draaien straks niet gestraft worden met de coronarekening. Dat zou pervers zijn. Nochtans zijn bepaalde krachten in de regering dat van plan.”

“Het is niet aan de coronahelden om de coronacrisis te betalen” - 1 meitoespraak Peter Mertens, 2020

De toespraak van PVDA-voorzitter Peter Mertens naar aanleiding van de Dag van de Arbeid, 1 mei 2020

Testen, opsporen en isoleren: onmisbaar om het virus onder controle te houden

Hoe gaan we van dat coronavirus af geraken? Gemakkelijk is het zeker niet, maar experts geloven wel dat het mogelijk is. Er zal een mix nodig zijn van maatregelen. De TOI-strategie (testen, opsporen en isoleren) zal daar zeker deel van uitmaken. Waarom? En waar gaat het over?

PVDA, Groen en sp.a willen een verlenging van het verbod op uithuiszettingen

PVDA, Groen en sp.a leggen in het Vlaams parlement een resolutie neer om het recent ingevoerde verbod op uithuiszettingen tijdens de coronacrisis met zes maanden te verlengen. De Vlaamse Regering besliste al om gedurende de 'civiele noodsituatie' die veroorzaakt wordt door het coronavirus uithuiszettingen te verbieden. De linkse oppositiepartijen vrezen echter dat heel wat gezinnen de financiën niet onmiddellijk op orde zullen krijgen wanneer die noodsituatie eindigt en vragen daarom een verlenging van het verbod.

PVDA: “Vlaamse regering solt in volle coronacrisis met zorgpersoneel”

“In plaats van het personeelstekort aan te pakken door de arbeidsomstandigheden te verbeteren, kiest de regering voor flexibilisering en onzekere contracten. Dat zal de problemen alleen maar vergroten”, reageert Lise Vandecasteele, Vlaams parlementslid voor PVDA. “Is dit hoe de regering het zorgpersoneel bedankt?”

We hebben jouw steun nodig