Druk op Beke neemt toe: “Een tweede coronagolf pakken we beter aan met een andere kapitein”

Tijdens een nieuwe zitting van de ‘coronacommissie’ in het Vlaams Parlement werden opnieuw verklaringen afgelegd die minister van Welzijn Wouter Beke verder onder druk zetten. “Ik denk dat het steeds duidelijker wordt dat we een eventuele tweede golf beter met een andere kapitein aanpakken”, zegt Vlaams volksvertegenwoordigster Lise Vandecasteele (PVDA).

PVDA verzet zich tegen houden van bijzondere covid-commissie achter gesloten deuren: "Volledige transparantie is nodig"

Vanmorgen is het startschot gegeven voor de eerste bijeenkomst van de bijzondere commissie die de aanpak van de Covid-19-epidemie in ons land moet evalueren. “De commissie ging echter van start met een zeer valse noot: de vergadering vond plaats achter gesloten deuren”, vertelt Sofie Merckx, volksvertegenwoordiger voor PVDA in de Kamer. “Ondanks herhaaldelijk protest weigerde de Open VLD-voorzitter om in te gaan op onze vraag om de vergadering openbaar te maken. “Dit is absoluut onaanvaardbaar. De bevolking heeft recht op volledige transparantie.”

België veroordeeld door Mensenrechtenhof: "gedaan met systeem waarbij politici hun zaakjes onder elkaar regelen"

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) deed deze namiddag een ophefmakende uitspraak. Het Hof veroordeelde de Belgische staat voor de schending van het recht op een eerlijk verkiezingsproces en het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel.

Terugkerende vakantiegangers: regering blundert voort

Het is tijd om concreter te worden en structureel meer middelen te voorzien voor de zorg. “Onze coronahelden zijn moe. Een op de vijf wil zelfs de sector verlaten. Zij verwachten een signaal. Wanneer komt dat er?”, vroeg Sofie Merckx (PVDA) aan minister De Block.

Cultuurwerkers halen overwinning binnen

Donderdag 9 juli stemde een meerderheid in het federaal parlement voor de tijdelijke uitbreiding van de werkloosheid naar de cultuursector. Met deze noodmaatregel kunnen ongeveer 10.000 cultuurwerkers terugvallen op een minimumuitkering. “Een mooie overwinning en een tijdelijke oplossing voor een vergeten groep werkende mensen” zegt PVDA parlementslid Steven De Vuyst.

“Strijd loont! Dit is een nieuwe overwinning voor het zorgpersoneel”

“De mensen vertrouwen u niet, mevrouw De Block. Na de overwinning van de witte woede moet de regering haar beloftes omzetten in concrete daden”, waarschuwt Raoul Hedebouw.

“Zeer choquerend dat u het zorgpersoneel met de vinger wijst, meneer Beke”

Lise Vandecasteele (PVDA) kon haar oren niet geloven toen Vlaams minister van Welzijn Beke de zorgsector zélf de schuld gaf van het drama in de rusthuizen! Wat een slag in het gezicht van de vele duizenden zorghelden.

600 miljoen euro voor de gezondheidszorg: een nieuwe overwinning voor het personeel en de bevolking

De PVDA reageert tevreden op de extra 600 miljoen euro die is verkregen voor het personeel in de gezondheidszorg. "Dit is een belangrijke eerste overwinning, het resultaat van de mobilisatie van de sector en de brede steun van de bevolking", zegt PVDA volksvertegenwoordiger Sofie Merckx. Deze eerste overwinning moet nu snel gevolgd worden door gelijkaardige inspanningen voor andere delen van de zorgsector, zoals de woonzorgcentra en een plan voor de toekomst van de gezondheidszorg in ons land.

Samsonite: 30-urenweek redt alle 160 jobs

Eind mei kondigde Samsonite als een van de eerste bedrijven in het land een herstructurering aan. De reiskofferproducent wil in haar vestiging in Oudenaarde 160 van de 814 jobs schrappen: 94 vaste en 66 tijdelijke jobs. Nochtans is Samsonite een winstgevende multinational.

Ziekenhuizen hebben 800 miljoen euro nodig en dat kan niet wachten op de vorming van een nieuwe regering

Sinds het zorgpersoneel de rug keerde naar eerste minister Sofie Wilmès heeft de regering eindelijk de onderhandelingen met de gezondheidssector heropend. De vakbonden in de ziekenhuissector vragen dat er nu bijkomende middelen worden vrijgemaakt. "De sector heeft minstens 800 miljoen euro nodig, bovenop het noodfonds voor de zorg van 400 miljoen euro dat vorig jaar op initiatief van de PVDA werd goedgekeurd," stelt Sofie Merckx, volsvertegenwoordiger van de PVDA.

Volg de PVDA op de voet