Covid-19 eindelijk als beroepsziekte erkend

Covid-19 wordt eindelijk breder erkend als beroepsziekte. De PVDA zette deze vraag anderhalf jaar geleden al op de agenda van het parlement en reageert verheugd op deze vooruitgang. Covid-19 zal nu als beroepsziekte erkend worden voor alle werknemers die bij een clusterbesmetting op het werk besmet raken. “Dit is een belangrijke overwinning voor de werkende klasse,” reageert PVDA-volksvertegenwoordigster Sofie Merckx. “Het is tegelijk maar een eerste stap. Want ook met deze verbetering kunnen nog steeds niet alle werknemers die op de werkvloer een besmetting oplopen op een erkenning rekenen.”

Btw naar 6% en energiemultinationals doen bijdragen: PVDA kijkt naar Spaans voorbeeld om energiefactuur te kraken

De PVDA vraagt dat de regeringen in ons land onmiddellijk ingrijpen om de energiefactuur van de mensen te verlagen. De linkse partij stelt daarom haar eigen schokplan voor, geïnspireerd op het Spaanse voorbeeld. “Ons wetsvoorstel om de btw op energie te verlagen naar 6% willen we nu snel op de agenda zetten. Om de verlaging van de factuur te financieren stellen we voor een taks te heffen op de woekerwinsten van de energiemultinationals”, zegt PVDA-woordvoerder Raoul Hedebouw. 

Moeten we Bernard Arnault het geld van de Belgische belastingbetaler laten beheren?

Federaal parlementslid Marco Van Hees zal op woensdag 29 september in de Kamer een vraag stellen aan staatssecretaris Thomas Dermine over het doel en de uitvoering van het Belgian Recovery Fund, een fonds van overheidsgeld dat bestemd is voor de private sector en door die private sector zou worden beheerd.

Geef parlementsleden dezelfde ziekteregeling als gewone werknemers

Het Vlaams Parlement maakte net aanpassingen aan de ziekteregeling van parlementsleden bekend. Maar die gaan niet ver genoeg voor de linkse oppositiepartij PVDA.  “Er verandert niets aan de twee maten, twee gewichten”, zegt Jos D’Haese, PVDA-fractieleider. “Ook met deze nieuwe regeling blijven parlementsleden gewoon 100 procent van hun loon ontvangen. Enkel hun onkostenvergoeding wordt geschrapt. Gewone werknemers verliezen alle vergoedingen én behouden maar 60 procent van hun loon. Waarom zou de regeling voor parlementsleden daarvan moeten afwijken?”

Hoorzitting biobrandstoffen op initiatief van de PVDA

Op dinsdag 28 september vindt in de commissie Energie, Leefmilieu en Klimaat van de Kamer een hoorzitting plaats over het Belgische biobrandstoffenbeleid in het kader van een wetsvoorstel van de PVDA. De authentiek linkse partij wil het gebruik van onduurzame biobrandstoffen aan banden leggen. De regering bereikte eerder deze maand een akkoord om het gebruik van biobrandstoffen op basis van soja- en palmolie uit te faseren. Maar volgens PVDA-volksvertegenwoordigster Greet Daems is dat lang niet genoeg.

Afspraak op de nationale betoging "We Are Belgium Too"

Al jaren leven ze in België. Ze brengen hier hun kinderen groot, betalen belastingen en werken, met name in sectoren als de bouw, de zorg, de schoonmaak, de horeca. Maar ze hebben geen rechten en riskeren opsluiting of gedwongen uitzetting. Want ze mogen geen papieren hebben.

Nul praktijktesten in 2020: PVDA vraagt aanpassing wet

In 2020 werd geen enkele praktijktest op de arbeidsmarkt uitgevoerd. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Maria Vindevoghel (PVDA) opvroeg bij de minister van Werk, Pierre-Yves Dermagne (PS). De arbeidsinspectie screende vorig jaar alles samen 40 dossiers op de mogelijkheid om een praktijktest uit te voeren. Daarvan werden slechts vijf dossiers weerhouden voor een mogelijke praktijktest. Maar in géén van die vijf dossiers werd die uitgevoerd. PVDA-volksvertegenwoordigster Maria Vindevoghel reageert ontzet: “Ook in het coronajaar 2020 bleef het aantal klachten bij Unia voor discriminatie op de arbeidsmarkt opmerkelijk stabiel. Raciale criteria blijven bovendien de grootste grond van discriminatie. En het is net daar waar praktijktesten het verschil kunnen maken. Dat die drie jaar na de invoering van die mogelijkheid in de wet nog steeds niet of nauwelijks worden uitgevoerd, is onbegrijpelijk. De voorwaarden voor praktijktesten zijn te streng, het is duidelijk dat de wet moet worden aangepast.”

Overstromingen: de PVDA vraagt een stemming over de oprichting van een federale onderzoekscommissie

De leden van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken bespreken nu dinsdag het voorstel van de Partij Van De Arbeid om een federale onderzoekscommissie voor de overstromingen in te stellen. De PVDA was de eerste partij om een dergelijke commissie te vragen. Dinsdag vragen ze een stemming over de kwestie.

Besparen op kinderbijslag, terwijl de energieprijzen stijgen: Jambon toont geen veerkracht, maar onmacht

De linkse oppositiepartij PVDA reageert scherp op de Septemberverklaring van minister-president Jan Jambon. “Deze regering kiest er opnieuw voor om de factuur door te schuiven naar de gewone werkende gezinnen. Er wordt bespaard op de kinderbijslag en er komt geen enkele oplossing voor de torenhoge energiefacturen. Ondertussen wordt de subsidiekraan naar het grootbedrijf wel open gezet”, zegt PVDA-fractieleider Jos D’Haese. “De Vlaamse regering rijdt gewoon voor VOKA. Voor gewone gezinnen blinkt deze regering niet uit in veerkracht, maar in onmacht. Waar blijven de broodnodige investeringen in het verlagen van de energieprijzen, betaalbaar wonen of armoedebeleid?”

Rudi Kennes, voormalig hoofddelegee bij Opel Antwerpen, kiest voor de PVDA

Rudi Kennes, bij velen nog gekend als de voormalig hoofddelegee voor het ABVV in de in 2011 gesloten Opel fabriek te Antwerpen, kiest voor de PVDA. Hij zal in de gemeenteraad van Willebroek de standpunten van de linkse partij verdedigen. Kennes, die na de sluiting van "den Opel" nog werkte als medewerker van de voorzitter van het ABVV, is een syndicalist in hart en nieren. Hij begon als jonge knaap in de autofabriek in 1978 en werd er al snel syndicaal actief als personeelsafgevaardigde, in de Belgische Ondernemingsraad en vanaf 1997 ook op Europees niveau. Met zijn hart op de tong en steeds aan de kant van het werkvolk. Zo kennen we hem.